(11.50 hodin)
(pokračuje Válek)

A pak mám druhý dotaz. Na zdravotním výboru jasně zaznělo, že tyto testy musí být s vysokou citlivostí 90 % a s vysokou přesností, myslím 92, nebo dokonce 97 %, což mi přišlo hodně vysoké, ale dobře. To znamená, že tyto testy tuto citlivost a tuto přesnost mají? Chtěl bych jasnou odpověď. A pokud mají, tak kdo garantuje to, že tuto přesnost a citlivost mají? Jestli je to nějaký odborný garant na ministerstvu, jestli je to pan ministr, nebo kdo to přesně je, která konkrétní osoba ručí za to, že tyto testy mají tuto přesnost a citlivost. Takhle to zaznělo na zdravotním výboru, že to je ten důvod, proto ten zákon máme takhle napsaný, abychom měli tyto kvalitní testy s touto vysokou citlivostí. Teď je tady máme, už jsme koupili - to mi pořád není jasné, ale rozhodně probíhá nějak distribuce, tak předpokládám, že jsou to tyto špičkové testy s vysokou citlivostí a přesností a nějaký expert řekl ano, je to ověřené, garantuji to, ručím za to. Já myslím, že jsou to jednoduché otázky. Moc děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Janulík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Na margo pana profesora. My jsme večer seděli na zdravotním výboru a tam ty odpovědi dostal. Takže nevím, jestli byl tedy duchem nepřítomný, nebo ho přepadla nějaká náhlá hluchota, protože to mně opravdu připadá, že se točí v kruhu jak pejsek, když si chytá za vlastní ocásek. Budeme se bavit furt o tomtéž? Přece tam jasně bylo řečeno, že tato varianta, co tady kolega zmiňoval, že se to teď nakoupilo, ale nakupovalo se to podle jiných, řekl bych, obecných předpisů, které doteď jsou. A abychom se vyhnuli těm úskalím, která tam jsou, protože právníci na to mají jakési názory, tak proto právníci ministerstva vytvořili to, co vytvořili, aby prostě ta situace do budoucna už nenastala, protože doteď vlastně nikdo nikdy v historii tohoto státu, tohoto ministerstva žádný takový problém neřešil, protože takový problém neexistoval, takže proto to tak je. A teď se na tom hnidopišsky točit a dělat, že jsem neslyšel? Večer jsme tam seděli. Na co jsme se tam tedy scházeli? Přece tam ta odpověď zazněla, tak já nevím, jestli kolega měl ucpané uši. Tomu nerozumím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Válek bude reagovat s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já se omlouvám, já jsem opravdu pozoroval prostřednictvím pana předsedajícího, pana poslance Janulíka a byla to taková zábava, že jsem se přece jenom nemohl úplně soustředit. Ono pana poslance pozorovat je vždycky zábava, tak to byl možná ten důvod, proč jsem ne úplně všechno fixoval. Nicméně pokud si přehrajete ten záznam, tak mně úplně stačí jednoduchá a prostá odpověď. Tento zákon se schvaluje proto, když se v budoucnu budou nějaké testy nakupovat, rozumím tomu. A testy, které teď tedy nakoupila, 2 miliony kusů testů, které nakoupila pojišťovna a o kterých tady mluvil kolega Třešňák a další, nakoupila nějakým jiným systémem, něčím jiným. Protože tady v některých těch vystoupeních zaznělo, že se nedají ty testy jinak nakoupit. Tak šlo to, sice to bylo třeba na hraně zákona, nebo já nevím, proč to šlo a teď už to nejde, ale teď jsme se rozhodli, abychom to udělali přesně.

Já to nekritizuji, já jenom chci, aby ty informace tady na mikrofon zazněly jasně, protože málo platné na zdravotním výboru většina poslanců není, tak by bylo dobré, aby to takhle jasně zaznělo. Dosud jsme koupili testy, pojišťovna koupila testy podle nějaké právní normy, teď chceme právní normu upřesnit a koupíme v budoucnu případně nějaké testy podle této nové právní normy. Já tu normu nenapadám, mně se ten zákon velmi líbí a určitě ho podpořím.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dvě faktické poznámky. Pan poslanec Kasal a poté pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já tam trošku vnesu nějaká čísla, do hovoru obou kolegů. Šlo o to, že v pondělí byl schválen vládou postup, jaký bude, že budou nakoupeny tyto testy. Do středy se hledal prostor, jakým způsobem to bude, a hledaly to pojišťovny ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, jestli jsou nějaké obecné předpisy, podle kterých se to nechá. Tak jak tady i zaznělo i od pana kolegy Janulíka, předpisy se našly, ale byly, nechci říct, na hraně a někteří by je mohli zpochybňovat, proto i do budoucna, kdyby se něco činilo, se vytváří tento legislativní rámec, abychom mohli tu situaci řešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Kalousek také s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Mám jenom zdvořilý dotaz. Já jsem nebyl na zdravotním výboru a rozumím tomu, že stojíme v bezprecedentní situaci. Nic nechci zpochybňovat, jenom bych prosil odpověď na otázku, na základě a v mezích jaké právní normy se nakoupily ty 2 miliony testů. Rozumím tomu, že ty další se budou nakupovat podle této normy. Ale ty takzvané nějaké předpisy, které se našly, mohu slyšet, na základě jakých to bylo uděláno? Já to nechci zpochybňovat, jenom to chci vědět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní je do obecné rozpravy přihlášená paní poslankyně Alena Gajdůšková, v tuto chvíli poslední přihlášená. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Vážený pane předsedající, pane ministře, paní poslankyně, páni poslanci, já vítám tuto předkládanou zákonnou úpravu, ať už se týká současnosti, nebo budoucnosti. Myslím si, že je skutečně potřeba, protože testování je jedna z věcí, která v téhle zoufalé situaci může velmi pomoct. Já jsem dneska přišla pozdě, protože jsem čekala na výsledek testu u dcery, která se ve svém zaměstnání potkala s infikovanou zaměstnankyní. Kdyby neměla negativní test, tak jsem musela být dalších čtrnáct dní v karanténě asi také. Takže skutečně vidím testování jako velmi, velmi účinný nástroj, dokud nemáme vakcínu, dokud nemáme pořádné léky. Takže děkuji panu ministrovi za to, že to předkládá.

Ale mám dvě krátké poznámky, jednak k distribuci a jednak k povinnému testování určitých skupin.

Za prvé k distribuci. Včera jsem se ve Zlínském kraji snažila zjistit, jak je to s distribucí testů pro sociální služby. A protože jsem dost zvědavý člověk, tak jsem se snažila doptat, kde to vázne, protože mi bylo sděleno, že ne ve všech zařízeních tyto testy jsou. A bylo mi sděleno vedoucí odboru kraje, že firma Avenier, která má za úkol distribuovat tyto testy, je prostě zaváží postupně od západu, a my jsme na východě, na východní hranici České republiky, takže ta východní část prostě ty testy ještě neměla. Ministerstvo stanovilo přesná data, přesné termíny, limity, do kterých měly být testy provedeny. Takže se ptám, jak bylo ošetřeno to, aby se testy do zařízení dostaly a zda je případně ve smlouvě, a musela to být zřejmě smlouva s firmou Avenier, uplatněna nějaká sankce za zpoždění.

Dále jsem avizovala, že se chci vyjádřit k té skupině testovaných. Já už jsem se na zdravotním výboru v minulém týdnu ptala na to, jak je to podloženo a zda je nutné a zda musí podléhat povinnému testování všichni klienti pobytových zařízení sociálních služeb, zvláště u zařízení se zvláštním režimem, kde jsou lidé s Alzheimerem, s demencí, ležící lidé, kteří se v podstatě nemohou nikde pohybovat, a chodí k nim jenom zaměstnanci, jenom personál zařízení, tak si myslím, že je malá pravděpodobnost, že by někde onemocněli, že by někde přišli ke covidu, pokud tam samozřejmě není návštěva, a návštěvy jsou v této chvíli zakázané, pokud vím. Takže to je jedna otázka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP