(12.00 hodin)
(pokračuje Gajdůšková)

Druhá otázka je u autistických dětí, ale tam vím, že se pan ministr vyjadřoval, že tam ta výjimka je, protože skutečně u těchto dětí to dělá velký problém.

A když jsem u dětí, tak musím říct, že opravdu vítám, a jsem původní profesí pedagog, že ministerstvo přikročilo k umožnění nástupu dětí prvních a druhých tříd a těch nejmenších dětí a dětí ze speciálních škol, umožnilo jim prezenční výuku, tedy nástup do škol. Tyto dětí, konkrétně ti druháci, ne že jim vypadne měsíc, dva, ale on už jim vlastně vypadává druhý rok a to je skutečně při začátku té školní docházky, při tom, kdy se to dítě učí se učit, kdy prostě si vytváří vztah ke vzdělání, je to velký problém včetně toho, že se tam velmi a velmi rozevírají nůžky mezi dětmi ze sociálně méně podnětného prostředí, jak je terminus technicus v pedagogice, a těmi dětmi, kde ta rodina je schopna dětem dát velkou podporu.

Takže já to opravdu vítám. Ale zase Česká lékařská komora upozorňuje na studie, které hovoří o tom, že u dětí se sice COVID-19 neprojevuje až tak fatálně jako u seniorů nebo u dospělých, ale že mohou být silnými přenašeči. Takže ta moje otázka nesměřuje k tomu, abychom děti zase nechali doma, to bych byla velmi nerada a nebylo by to moudré, ale moje otázka je, zda ministerstvo zvažuje, že by testování proběhlo i u těchto dětí, které tady již nastoupily nebo nastoupí tu prezenční výuku. Myslím si, že by to bylo dobré a mohlo to zase spoustě problémů zabránit. Chápu, že je to zase organizačně trošku složitější a problém je také v zajištění personálu, protože ještě máme jednu informaci, opět z praxe, že ne všichni praktičtí lékaři jsou ochotni se do toho testování zapojit, ale to jsme řešili také už na zdravotním výboru.

A teď k té kapacitě lidské se ještě ptám, zda zvláště u těch klientů, kde je to s otazníkem, jestli skutečně musí být to testování úplně plošné, a také ale velký otazník je, zda musí být v periodicitě pěti dnů. To z terénu ze zařízení, tak jak jsem s lidmi mluvila, tak říkají, že to nebude, nebude zvládnutelné. A pedagogové říkají, že nikdy nevydávám příkaz, o jehož stoprocentní splnitelnosti nejsem přesvědčena, protože tím si podrývám svou autoritu. A já si myslím, že v téhle chvíli tu autoritu musí mít vláda, musí mít ministerstvo, musí mít pan ministr. Takže prosím, aby ta nařízení skutečně byla zvažována, protože jenom když občané ta nařízení vezmou, jenom když budou splnitelná, budou naplňována, tak jsme schopni to zvládnout jako celek a tu společnosti vrátit do normálního života.

A ještě jednou děkuji panu ministrovi.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji pěkné poledne. Máme tady faktickou poznámku. Takže paní poslankyně Tereza Hyťhová. Prosím.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Děkuji panu ministrovi. Já jsem chtěla právě navázat na paní poslankyni Gajdůškovou a jistě se to dneska bude řešit i při dnešních interpelacích, kde jsem si všimla, že je právě interpelován jak pan ministr Plaga, tak pan ministr zdravotnictví Blatný. A můj dotaz zní, jestli vláda plánuje nějaké plošné testování dětí, žáků, kteří vlastně nastupují příští týden do školy. Včera jsme slyšeli, že se rozvolňují tato opatření, první, druhé třídy, jsem tedy zvědava, kdy se otevře druhý stupeň a celkově první stupeň, ale jestli tedy má vláda nějaké výsledky, jestli covid se šířil, nešířil, a pokud ano... nebo jestli se plánuje nějaké testování, nebo ne, jestli to vůbec je v plánu. Byla bych ráda, kdyby se tady k tomu pan ministr vyjádřil. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vyjádří se pan ministr, má zájem se vyjádřit Jan Blatný? Prosím, pane ministře, máte slovo. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím odpovědět na ty otázky, které se týkají dnešní rozpravy a dnešního návrhu zákona. Napřed k pánům poslancům, profesoru Válkovi a panu Kalouskovi.

Byla samozřejmě diskutována i možnost použití SSHR, ale v současné době nákup hrazený z pojištění může realizovat jenom pojišťovna, nemůže jej realizovat SSHR, takže toto bylo eliminováno. Pojišťovny rovněž mají povinnost použít distributora k distribuci, nemohou distribuovat samy, takže to je ten důvod, který byl taky zmiňovaný. A dotaz na právní úpravu, o kterou jsme se zatím opřeli, tak se jednalo vlastně o obecnou úpravu, § 30 zákona o veřejném zdravotním pojištění, který byl použit, ale byla k němu řada výhrad právě od právníků jednotlivých pojišťoven a v podstatě i v tom usnesení vlády je potom zmíněno, že cílem má být nastavit to formou nějaké zákonné úpravy, já to přiblížím, třeba podobně jako jsou hrazeny vakcíny povinné.

Pokud se týká toho zdržení, na dotaz paní poslankyně, tak to zdržení bylo způsobeno právě tím, že trvalo velmi dlouho, než se ten mechanismus společně našel a než se na něm všichni shodli, protože byl postaven jenom na obecném rámci. Už jsem opakovaně řekl, že toto zdržení, které se vlastně nedalo úplně eliminovat, potom vedlo k tomu, že sice není naplněn ten primární termín daný usnesením vlády, ale že to nebude nikdo v žádném případě penalizovat, a à priori to vyplývá i z právního výkladu právníků Ministerstva zdravotnictví, kde ve chvíli, kdy nemám k dispozici ten test, tak to ani jinak, jiným způsobem nejde.

A poslední komentář k tomu, co se týká těch klientů, tak tam jsme se opakovaně také vyjádřili v tom smyslu, že v žádném případě nebude nikdo to vymáhat na těch klientech, u kterých to není možné anebo vhodné to provádět. Jenom trochu budu rozporovat to, že tito lidé se nemohou nakazit koronavirem - mohou právě skrze zaměstnance, kteří vlastně se pohybují mezi těmi jednotlivými klienty, to znamená těmi, co jsou nakaženi a nejsou nakaženi, a rovněž se pohybují ve svém domácím prostředí.

A velice krátce, byť se to netýká tady této rozpravy, k plošnému testování u dětí. Ta opatření, která jsou na té nižší úrovni pod tou základní maticí opatření, která bude představena v pátek, za jistých okolností a v určitých oblastech počítají i s testováním některých kohort, ale není počítáno v současné době s plošným testováním dětí v první a ve druhé třídě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se hlásí zpravodaj pan poslanec David Kasal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji. Já ještě budu reagovat na pár věcí, které zazněly, to bylo na pana kolegu Třešňáka, aby bylo odpovězeno, protože v jeho příspěvku bylo, proč zdravotní pojišťovny nedistribuují nebo nejsou distributory. To není jejich funkce. Zdravotní pojišťovny proplácejí zdravotní péči a v zásadě neměly by na to kapacity. A za situace, pokud to chceme dělat teď hned, rychle, by to byla cesta, která by vedla naopak k tomu, že by se ty testy nedostaly.

A ještě reakce na paní kolegyni Gajdůškovou. Teď budu mluvit jako pediatr. Já si neumím představit plošné testování obecně u dětí, navíc antigenní testy jsou hlavně pro příznakové osoby. V drtivé většině děti jsou bezpříznakové, takže ty testy by nám vycházely negativní, a naopak jako opakované vyšetřování, děti mají z toho i trošku psychosomatické obtíže. Takže je to samozřejmě velmi složitá otázka, ale za pediatry určitě řeknu, že pro plošné testování nejsem.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se po sále, zdali je ještě zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, takže já končím obecnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan ministr, pan zpravodaj? Není zájem, takže já otevírám podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny. O slovo nemám přihlášeného nikoho, já se radši ještě rozhlédnu po sále. Nikoho nevidím, takže končím podrobnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan ministr, pan zpravodaj? Není zájem, takže já končím druhé čtení tohoto návrhu. A protože - teď jsem se chtěl zeptat tedy, jenom abych si to přeprověřil, pana zpravodaje, chci se ujistit, že nebyly podány žádné pozměňovací návrhy. Je to tak?

 

Poslanec David Kasal: Ano, nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.***
Přihlásit/registrovat se do ISP