(15.20 hodin)
(pokračuje Lipavský)

V této souvislosti bych vám rád připomněl, že jako vrcholný představitel státu jste vázán základní povinností podle § 1 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, a to k zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrany jejích demokratických základů a ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot. Též bych vám rád připomněl, že pokusy Ruské federace ovlivnit rozhodování České republiky v oblasti energetiky jsou dlouhodobé a objevují se ve výročních zprávách BIS více než deset let a Čínská lidová republika je v této souvislosti uváděna ve výroční zprávě BIS od roku 2017. Poslední letošní zpráva BIS, ta veřejná část, o tom opět hovoří.

A já se vás tedy v této souvislosti ptám na to, kdy sdělí vláda České republiky prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu společnostem ČEZ, a. s., a Elektrárna Dukovany II, a. s., že nemají zvát do výběrového řízení pro stavbu výstavby nového jaderného zdroje společnosti z Ruské federace a Čínské lidové republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak já vám děkuji a poprosím pana premiéra o odpověď. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. No mě vždycky fascinuje, když někdo hned v první větě neříká pravdu. Vy jste řekl, že naše vláda se chystá rozhodnout něco. Není to pravda. Naše vláda to nerozhodne. Váš předseda trénuje na premiéra, tady Fiala taky trénuje na premiéra. Nebude to naše vláda, která to rozhodne. Proč to říkáte, když to není pravda? A mně nemusíte připomínat, jak se mám chovat. Já se chovám jako svrchovaný premiér. Otázka je, jestli vaše strana je svrchovaná. Já se chovám jako svrchovaný premiér vždycky, bez ohledu na to, jaká velmoc sem přijde. Jestli je to Číňan, Rusko nebo Amerika nebo z Evropské unie, tak bojuju za české zájmy a vždy jsem to tak dělal. Tak prosím vás neříkejte, že se chystáme něco rozhodnout.

My konečně jsme připravili proces, který umožní konečně naší zemi mít rozšíření nebo prodloužení jaderného zdroje, i když naši předchůdci to mohli udělat, a neudělali, např. ten Temelín. A vy tady stále strašíte. Já nevím, jestli vy vůbec víte, že v Temelíně je ruská technologie, která je tam s americkým systémem kontroly řízení. Víte to vůbec? Asi ne. A že to palivo si kupujeme ve Spojených státech, například. Tak nevím. Takže prosím vás, tady stále vy vytváříte nějakou atmosféru, že... My připravujeme ten proces, vytvořili jsme na to komisi, sedí tam váš zástupce, nebo možná vy, já si nepamatuju, kdo tam je za vás. Vy jste stejný dotaz položil panu vicepremiérovi Havlíčkovi, takže on je na to víc kompetentní než já. A my znovu opakujeme a říkáme to, že hlavní dodavatel bude vybrán v kompetitivním tendru, jehož cílem je samozřejmě získání nejlepší nabídky z pohledu ceny a podmínek včetně zapojení českého průmyslu a přenosu know-how. Takže my chceme férovou soutěž.

Samozřejmě bezpečnostní zájmy státu jsou klíčovým aspektem, který musí být investorem po celou dobu, tj. při přípravě projektu, výstavbě i provozu, zohledněn. Takže na základě uzavřených smluv mezi státem a investorem - to bylo velice složité, protože samozřejmě ČEZ nikdy neměl být privatizován, nikdy neměl jít do kuponky, ale to se musíte tady obrátit napravo, proč to tak je... Takže my říkáme, že jsme uzavřeli smlouvy, kde stát má právo kdykoli vstoupit do průběhu výběrového řízení na dodavatele jaderné technologie vedeného ČEZ, zohlednit své bezpečnostní zájmy ve výběru dodavatele jaderné technologie, ale i v subdodavatelském řetězci. Pro zajištění bezpečnostních zájmů státu v oblasti jaderné energetiky bylo přijato zvláštní usnesení vlády 484/V z 27. dubna 2020, které zahrnuje specifické mechanismy včetně spolupráce DOS (?) a bezpečnostních složek. Investor rovněž obdržel bezpečnostní požadavky státu, s jejichž zapracováním do dodávací dokumentace musí dát stát souhlas.

Vylučování potenciálních uchazečů před zahájením výběru by však v praxi mohlo vést k předložení pouze jedné či dvou nabídek a zpochybnění tendru, který navíc má sloužit k minimalizaci veřejné podpory, což je důležitý bod z pohledu soutěžního práva a notifikace komplexní podpory. Běžně taky dochází ke kombinaci dodavatelů klíčových částí elektrárny s dodavateli z různých zemí, různá konsorcia - můžeme se podívat do Maďarska, kde jsou německý, francouzský, americký a ruský dodavatelé. To je zajímavý. Nebo ve Finsku. Nebo v Arabských Emirátech.

Takže já chci jenom zopakovat, že vláda má právo vstoupit do výběrového řízení na dodavatele nového jaderného zdroje, ale společně s panem ministrem Havlíčkem jsme několikrát jasně deklarovali, že cílem projektu je co možná nejnižší cena pro koncové spotřebitele, tzn. levný proud pro další generace a zajištění energetické soběstačnosti republiky. Takže s ohledem na domácí a zahraniční zkušenosti s přípravou nových jaderných zdrojů z České republiky i zahraničí bych rád vyzdvihl, že konsenzus a jednotná politika vlády a opozice jsou nanejvýš důležité předpoklady pro stabilitu a úspěšnou realizaci projektu EDU II i dalších nových jaderných elektráren v České republice. (Předsedající upozorňuje na čas.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, samozřejmě že o tom rozhoduje vaše vláda, protože vaše vláda tvoří ten proces a vaše vláda naprosto neuvěřitelným způsobem na tu věc spěchá, tlačíte to a té debatě se bráníte. Tak ať to projedná bezpečnostní výbor. Proč se to ještě nestalo? Proč to bylo zamítnuto na plénu? To všechno jde za vámi.

Co se týče těch konsorcií, tak je úplně jedno, prostě pokud by sem nějaká společnost ze státu, který nepředstavuje riziko pro Českou republiku, chtěla přivést Rosatom nebo čínskou společnost, tak je to samozřejmě problém. Je potřeba jim to jednoznačně říct, ať toto nedělají. Takže nestavte se k tomu zády, netvařte se, že to řešíte, ale ve skutečnosti to neřešíte. A já vás tady budu tak dlouho interpelovat, dokud Rusko a Čína nedostanou jasnou zprávu - (Předsedající upozorňuje na čas.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan premiér bude reagovat? Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Pane poslanče, já nevím, koho zájmy vy zastupujete tedy. Já české. Já nevím, vaše strana promigrantská, která spolupracuje s různými neziskovkami, koho zastupuje zájmy. Proč říkáte, že my rozhodneme? Nerozhodneme. My to připravujeme. Není to ani v plánu. Jste v té komisi, sedíte tam. Tak já vůbec nechápu, proč tady vystupujete a neříkáte pravdu. Klidně mě interpelujte, kolikrát chcete. Odpověď bude stále stejná. Už jsme ztratili čas a dávno jsme měli mít ten zdroj připravený. Dávno. ČEZ, který utratil miliardu na Temelínu na přípravě, to měl dokončit. Jo? Takže nechápu, proč to říkáte, když to není pravda. Ano? My se snažíme o maximální transparentnost vůči každému. Jestli to bylo na nějakém výboru, já nevím, jako to se zeptejte pana Havlíčka. A já si myslím, že - jsem si myslel, že všichni ve Sněmovně podporují tenhle nový jaderný zdroj a že z toho nebude vnitropolitické téma. Dosud se to dařilo, ale teď je vidět, že zase hledáte nějaký problém, kde žádný problém není. Takže já bych byl velice rád, kdybyste podával občanům pravdivé informace, protože vaše vystoupení není pravdivé.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak další v pořadí je paní poslankyně Richterová, připraví se pan poslanec Jelínek. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP