(12.20 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Došlo k nějakému posunu a dohodě, že ten zákon zvládneme projednat. Program nebude totožný s touto schůzí, určitě tam zahrneme ten lobbing, který tu dnes chybí. Předpokládám, že nebudeme mít zájem na tom tzv. kecacím bodu o vyhodnocení dopadů, protože jde především o to, co se projedná, a ne o to, že si budeme povídat o tom hodnocení samotném. Určitě projednáme novelu infozákona a je zde velký předpoklad, že projednáme i novelu zákona o střetu zájmů, neboť musíme reagovat na ústavní nález. To jsou takové základní body schůze, která bude 10. prosince a kterou vám tady můžu od řečnického pultu slíbit. To je druhá část mého vystoupení.

Třetí část svého vystoupení bych začal slovy klasika, že - i když to platí tedy podle té divadelní hry o seniorech - je to neschopnost přijmout myšlenku a neschopnost opustit myšlenku. A to se týká těch tří bodů o státním zastupitelství. Vzhledem k tomu, že jsme v situaci, kdy paní ministryně předložila ten návrh, na Ministerstvu spravedlnosti už ten návrh není, je v tuto chvíli někde na vládě, nicméně máme k dispozici vyjádření samotných státních zástupců, kteří říkají, že to nevítají, abychom teď řešili novelu toho zákona, že si to v podstatě nepřejí. Když si to samotná tato profese nepřeje, když vystoupí paní vrchní státní zástupkyně, že by to tato vláda neměla schvalovat, že to není vhodné za této situace, tak co na to mám říct? My máme zájem na tom, aby se reálně projednala určitá protikorupční opatření, která jsou v hodnoticí zprávě GRECO, která jsou nám vyčítána, a to, že jsme poslední v Evropě, je pravda. Na druhé straně my jsme v nějakém hodnoticím kole, ta zpráva byla průběžná, a když jsem tady měl paní ministryni pro justiční reformu Bulharska, tak jsem ji upřímně rozesmál, když jsem jí říkal, že je Bulharsko páté a my jsme poslední. Zkrátka nemáme stejnou startovací čáru.

Takže my jako hnutí ANO nepodpoříme dnes ve 12 hodin v pátek tu schůzi a body, které navrhuje Pirátská strana. V části se náš program překrývá s tou schůzí 10. 12., v části ne. Já doufám, že se nám podaří projednat, předjednat a schválit všechny body té mimořádné schůze, co budou. Ještě jednou děkuji. Možná by bylo lepší, až bude Pirátská strana příště svolávat mimořádnou schůzi a bude chtít projednávat třeba i vládní návrhy, že by třeba pan Michálek mi zavolal. Má na mě telefonní číslo. My se přece můžeme domluvit, jak to budeme projednávat. Ale znovu chci poukázat na určitou dvoukolejnost. Ono to tak spíš zavání nějakým politickým marketingem než snahou o to opravdu něco projednat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Marek Výborný, poté pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal. Máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vládo, dámy a pánové, dovolte mi krátce vystoupit se stanoviskem poslaneckého klubu KDU-ČSL.

Já tady musím hned na úvod opravit, nebo upravit některá slova, která tady zazněla z úst pana předsedy Vondráčka. Svolavatelem této schůze není pouze poslanecký klub Pirátů, ale byla na tom shoda napříč opozicí. A to, co tady říkal na konci, není pravda. Já jsem, pane předsedo, byl tady na půdě tohoto sálu u toho, kdy jsme vám sdělovali zájem na svolání této schůze, a dokonce u některých bodů, jako je třeba právě druhé čtení novely zákona o soudech a soudcích, byla s vámi shoda. Takže nebyl jste překvapen, nebylo to něco neočekávaného. A já jsem stále přesvědčen o tom, že to vaše alibistické vystoupení, které hovoří, nebo tady zlehčuje doporučení skupiny GRECO například vůči České republice, je skutečným alibismem. Řekněme si to úplně na rovinu. Současný stav projednávání zákonů a legislativy, které se nějakým způsobem dotýkají protikorupčních opatření nebo toho zákona o soudech a soudcích, je vizitkou hnutí ANO a vizitkou této vlády. To není vůbec nic jiného. Když se podíváte na těch 14 doporučení skupiny GRECO, tak ČR k dnešnímu dni dokázala nějakým způsobem implementovat jedno jediné. Jedno jediné ze čtrnácti!

Já teď nechám stranou tu trojici návrhů, trojici novel zákona o státním zastupitelství. Ale tady jsme přece měli daleko ještě zásadnější věci, které jsme navrhovali na program této schůze, ať už to bylo druhé čtení právě zákona o soudech a soudcích, nebo tu novelu zákona o střetu zájmů. Já bych vás chtěl, dámy a pánové, upozornit všechny, tak jak tady jsme, že to je reakce na nález Ústavního soudu 38/17, a Ústavní soud konstatoval, že je třeba zákon o střetu zájmů upravit tak, aby k nahlédnutí do registru oznámení veřejných funkcionářů bylo potřeba žádosti. Pokud to neučiníme, tak 1. ledna 2021 ten registr bude prostě uzavřen, a já už se těším na ty dotazy redaktorů holdingového tisku, jako je Mladá fronta Dnes nebo Lidové noviny, jak se budou pana premiéra potom ptát, a pane premiére, co jste udělal pro to, aby ten registr mohl být dále otevřený? A podobně. Vůbec nic!

Ten nález tady nevznikl včera ani předevčírem, je, mám pocit, už více jak rok starý. My jsme se k němu jako poslanci napříč poslaneckými kluby tady ve Sněmovně sešli, jestli se nepletu, někdy na jaře, bylo to možná v květnu nebo v červnu, a přesto jsme jako Sněmovna nedokázali tuto jednoduchou novelu, na které je shoda, a jestli se nepletu, tak tam byla shoda i s hnutím ANO a s paní ministryní spravedlnosti, přijmout. Tak to byl jeden z motivů, proč jsme do programu dnešní navrhované schůze i jako KDU-ČSL chtěli zařadit tuto novelu zákona o střetu zájmů tak, abychom vyhověli nálezu Ústavního soudu a sami sebe nedostali do situace, kdy to těžko budeme v lednu příštího roku veřejnosti vysvětlovat, proč jsme ty věci neřešili. Bohužel se k tomu přistupuje tak, jak je tady na půdě Sněmovny zvykem. V okamžiku, kdy přijdeme s nějakým návrhem, tak se zde vystoupí alibisticky s tím, že my si svoláme svoji vlastní schůzi o 14 dní později tak, abychom vyřešili jenom to, co my skutečně chceme.

A ještě jeden důležitý bod bych také rád zmínil a to je otázka přípravy reformy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Já myslím, že to je evergreen, na kterém bohužel také vláda dokazuje to, že co nechce řešit, tak prostě úspěšně se snaží vysedět nebo prostě odložit. Na půdě Senátu se konalo jednání pracovní skupiny za účasti zástupců Úřadu vlády, seděli tam, jestli se nepletu, i zástupci některých poslaneckých klubů tady ze Sněmovny. Byla tam nějaká shoda. Bylo to opět, myslím, na začátku léta někdy v červenci, od té doby přesto, že byl příslib Úřadu vlády, že co se týče reformy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, se v těch věcech pokročí, tak se nepokročilo ani o píď. Čili hovořit o tom, že vláda chce pokročit v jedné ze svých vlajkových lodí svého vládního programu, to znamená v boji proti korupci, prostě není pravdivé. Je to naprostý alibismus, vláda v tom nedělá vůbec nic.

Chtěl bych tedy požádat, pokud tedy je zde avizované to veto na pořad této schůze, abychom některé ty věci, které skutečně jsou důležité a je třeba je řešit bezodkladně, viz například novela zákona o střetu zájmů, aby byly řešeny v co nejkratší době, protože bohužel ty důsledky a dopady, které budeme muset vysvětlovat my všichni veřejní funkcionáři, dopadnou na všechny z nás. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan místopředseda Vojtěch Pikal, připraví se pan předseda Radim Fiala. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená Poslanecká sněmovno, vážený předsedo Poslanecké sněmovny, vážená vládo, já si dovolím trochu zareagovat na to, co už tady zaznělo.

Původně jsem měl za to, že tento pořad schůze bude schválen a v tom posledním takzvaném kecacím bodu budeme moct probrat například i tu reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Protože to je ten moment, kdy, jak zmínil již pan poslanec Výborný, 25. 6. se konal kulatý stůl, kde byli přítomni zástupci vlastně z té pracovní skupiny vlády, kteří jenom hledali nějakou poslaneckou shodu, tak abychom mohli ten návrh dnes již mít na stole. Jenže ten návrh na stole od vlády není, a pokud bychom čekali na vládní návrh, tak prostě hrozí, že se ta reforma nestihne.
Přihlásit/registrovat se do ISP