(17.00 hodin)

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, za TOP 09 už tu vystoupila kolegyně Markéta. Já přicházím pouze s načtením usnesení, které navrhuje poslanecký klub TOP 09. Jelikož není podrobná rozprava, tak jsem se přihlásil na konci rozpravy obecné.

Usnesení Poslanecké sněmovny ze 70. schůze ze dne 19. listopadu 2020:

"Poslanecká sněmovna

I. vyzývá vládu k důslednému plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 1162 ze dne 4. června 2020, usnesení Poslanecké sněmovny č. 1327 ze dne 30. října 2020;

II. konstatuje, že

a) vláda nedostatečně odůvodnila svoji žádost ze dne 16. listopadu 2020 o prodloužení nouzového stavu včetně vyhodnocení dosavadních opatření;

b) vláda nesplnila termín vypracování koncepce strategické komunikace k přijímaným opatřením ke COVID-19 včetně fact-checkingu a práce s šířícími se dezinformacemi o COVID-19 vyplývající z usnesení č. 1257 ze dne 30. září 2020,

c) vláda nesplnila výzvu k urychlené realizaci dotačního programu COVID - Kultura 2 z usnesení č. 1238 ze dne 17. září 2020."

To byla konstatování, pravdivá konstatování, já doufám, že s nimi budete souhlasit. Dále pokračuje usnesení:

III. Žádá vládu, aby

a) do 1. 12. 2020 předložila Poslanecké sněmovně přehled vládních kompenzací včetně informací o průměrné délce vyřízení žádostí a zároveň přijala veškerá potřebná opatření, která by délku administrace co nejvíce zkrátila;

b) došlo k urychlenému spuštění proplácení žádostí COVID - Kultura 2, které se doposud nezačaly vyplácet;

c) revidovala protiepidemický systém České republiky (PES) tak, aby první stupeň nevyžadoval nouzový stav a byl definován jako stav jedna, kdy PES nebude vyžadován vůbec;

d) se důsledněji věnovala komunikaci opatření vyplývajících z protiepidemického systému České republiky (PES);

e) bez zbytečného odkladu zveřejnila harmonogram návratu žáků do škol;

f) předložila jasný očkovací plán pro občany České republiky proti COVID-19, který zohlední rizikové skupiny, dostupnost vakcíny a kapacity očkovacích míst;

g) občanům České republiky bez zbytečného odkladu umožnila registraci na očkování proti COVID-19;

h) aby zveřejnila plán a harmonogram návratu zdravotnických zařízení ke standardnímu režimu péče o všechny pacienty.

IV. Ukládá

a) prostřednictvím vlády ministryni práce a sociálních věcí a ministrovi zdravotnictví, aby v termínu do 3. prosince 2020 předložili Poslanecké sněmovně návrh odpuštění odvodů na zdravotní a sociální pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné, kterým podle zákona č. 461/2020 Sb. vzniká nárok na kompenzační bonus;

b) prostřednictvím vlády ministryni práce a sociálních věcí a ministrovi zdravotnictví, aby v termínu do 3. prosince 2020 předložili Poslanecké sněmovně návrh odpuštění pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavatelem za zaměstnance v pracovním poměru těm zaměstnavatelům, kterým podle zákona č. 461/2020 Sb. vzniká nárok na kompenzační bonus;

c) vládě předložit minimálně den před koncem nouzového stavu zprávu o navrhovaném dalším postupu a vyhodnocení dosavadních opatření.

V. Vyjadřuje poděkování

a) všem zdravotníkům, pracovníkům v sociálních službách, hasičům, policistům, vojákům, hygienikům a dalším, kteří se starají o pacienty s nemocí COVID-19 i jinak přispívají ke zvládnutí epidemie,

b) všem, kteří se podílejí na provozu webu https://covid.gov.cz/, který přispívá k informování veřejnosti o aktuálně platných opatřeních.

VI. Ukládá vládě předložit minimálně den před koncem nouzového stavu zprávu o navrhovaném dalším postupu a vyhodnocení dosavadních opatření.

To je usnesení Poslanecké sněmovny, které navrhuje klub TOP 09. Usnesení už jsem předal paní zpravodajce. Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám také děkuji. Přeji vám příjemný pěkný podvečer. Další v pořadí s přednostním právem vystoupí pan předseda Jurečka a připraví se pan ministr Blatný.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, abych procedurálně dal zadost jednacímu řádu, řeknu přesnou textaci návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, a sice: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s prodloužením doby nouzového stavu do 4. prosince 2020." To znamená, to, co jsem tady vysvětloval, zdůvodňoval o těch 14 dnů, takže takto přímo konkrétní návrh usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr Blatný a připraví se pan předseda Stanjura.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Pane předsedající, dámy a pánové, velice krátce. Jenom jeden z posledních dotazů, který nebyl odpovězen. Jednalo se opět o otevření všech obchodů. Takže jenom znovu zopakuji, že toto bude možné podle stávajícího principu ve stupni číslo 3 a musíme se tam dostat.

Potom jsem vás chtěl také požádat, protože stejnou úctu, jakou chci prokázat vám, musím dnes prokázat i vašim kolegům v Senátu, kam musím za chvíli odejít kvůli zákonu, který tam předkládáme a který jste tam poslali, takže prosím, když v krátké době odejdu, neberte to v žádném případě jako neúctu k vám, ale naopak jako úctu, kterou musím prokázat oběma komorám Parlamentu, a chci tak udělat.

Chci vám velmi poděkovat za dnešní skvělou diskusi, i když ještě nekončí, ale já se pravděpodobně budu muset vzdálit. A chci znovu zdůraznit to, co jsem řekl na začátku, že s respektem a pokorou přijmu vaše rozhodnutí, ale přesto přese všechno, anebo možná právě pro to, co jsme si dnes řekli, trvá můj návrh na to, abychom nouzový stav prodloužili o třicet dnů. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. S přednostním právem vystoupí pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura a připraví se pan ministr Zaorálek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já navážu na vystoupení pana poslance Váchy a poprosil bych asi paní zpravodajku, aby si to zaznamenala, já jí to pak předám i v písemné podobě. My vlastně, kluby občanských demokratů a křesťanských demokratů Československé strany lidové, souhlasíme s navrženým usnesením, které přednesl pan poslanec Vácha. Jenom chci upozornit, že bod IV. c) je textově stejný jako VI., takže ten třeba bych doporučoval nahradit jiným textem a nechat tu šestku, je to tam dvakrát v tom textu, to se někdy stane, když redigujete poměrně dlouhé usnesení.

Ten náš společný návrh ODS a KDU vlastně rozšiřuje ten návrh usnesení zejména v oblasti III a IV. Já bych považoval za mrhání časem, abych četl i ty společné, nebo ty stejné, tak pokud s tím souhlasíte, ty bych přeskočil. To znamená za I, II je to stejné, za III a) až h) tak, jak přednesl pan poslanec Vácha. A teď vám přečtu, ať je to ve stenozáznamu, další opatření, kdy Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby

i) ihned otevřela malé obchody a provozovny za stejných podmínek, za jakých jsou otevřeny velké při splnění určitých režimových opatření;

j) ihned otevřela služby, opravny a servisy při splnění určitých režimových opatření;

k) ihned zrušila zákaz prodeje v neděli;

l) přehodnotila nesmyslné a kontraproduktivní pravidlo jeden zákazník na 15 metrů čtverečních;

m) umožnila postupný návrat žáků do škol při splnění určitých režimových opatření za podmínky maximální možné ochrany učitelů;

n) - ten se podle mě už opakuje, takže ten nebudu říkat,

o) umožnila bohoslužby a náboženská shromáždění při splnění určitých režimových opatření;

p) otevřela venkovní prostory zoologických zahrad a botanických zahrad při splnění určitých režimových opatření; ***
Přihlásit/registrovat se do ISP