(17.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

q) otevřela muzea a galerie při splnění určitých režimových opatření;

r) zrušila zákaz nočního vycházení;

s) připravila zhodnocení provedených opatření, předpověď dalšího vývoje a realistické epidemiologické modely a

t) vytvořila kalkulaci ekonomických dopadů a škod vzniklých opatřeními uvedenými v systému PES.

A bod IV. - Za písmena a) a b), která máme totožná, by se doplnily odstavce c) a d) v tomto znění:

Poslanecká sněmovna ukládá

c) prostřednictvím vlády ministryni financí, aby v termínu do 3. prosince předložila Poslanecké sněmovně úpravu zákona o kompenzačním bonusu, kterou by rozšířila okruh kompenzací také pro podnikatele a provozy nepřímo zasažené vládními opatřeními v souvislosti s nákazou SARS-CoV-2;

d) prostřednictvím vlády ministryni financí, aby v termínu do 3. prosince předložila Poslanecké sněmovně úpravu zákona o kompenzačním bonusu, která by umožnila souběh čerpání kompenzačního bonusu a programů Antivirus.

Dám to v písemné podobě paní zpravodajce, která má tu smůlu, že se stala zpravodajkou. To jí opravdu nepřeji.

A pan ministr zdravotnictví říká, že nemá volbu, tak má volbu. Vybral si mezi dolní a horní komoru. Pamatujme si, že si vybral horní komoru. (Pobavení v sále.)

Ale nad rámec toho návrhu usnesení bych chtěl okomentovat jeho vyjádření k tomu, že do 21 jsou otevřené obchody a do 21 máte být doma. Já myslím, že sir Humphrey by měl velkou radost a možná bychom mohli natočit nový díl Jistě, pane ministře, v tomto případě zdravotnictví ČR, protože je přece jasné, že když do devíti mám nakupovat a být v devět doma, každému je jasné, že musí odejít z toho obchodu v tolik, abych byl v devět doma. To znamená, všichni, kteří v těch obchodech nebydlí, tak to stejně nemohou využít, ale přesto je to správně. Myslím, že sir Humphrey a všichni, kteří tento geniální seriál napsali, by se mohli učit a tuto epizodu natočit - jak jsme umožnili občanům do 21 nakupovat, a přitom aby zůstali doma! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S přednostním právem vystoupí pan ministr kultury Zaorálek. Prosím.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Ano. Přeji pěkný večer, tedy už skoro, kolegové. Já tedy rychle zareaguji, protože mě trošku zaskočil svým vystoupením pan poslanec Petr Bendl, které mě překvapilo, že je to v této schůzi s tím tématem nouzový stav, ale rád na to zareaguji, aby nebylo pochyb, co si o tom myslím. Protože ten návrh byl jakousi výzvou. Nevím, jestli to má mít také formu usnesení, které se má hlasovat, že se vyzývá Rada České televize a Rada Českého rozhlasu, aby v programových vysíláních byla podpořena česká hudba a autoři a zohledněno zvýšení poměru domácí produkce napříč žánry.

Já tedy asi moc pana poslance nepotěším, ale já si myslím, že tohle není věcí ani rad, aby se tím zabývaly, že to není věc Rady České televize ani Rady Českého rozhlasu, aby ony vstupovaly do programových plánů. Myslím si, že to není věcí Sněmovny, že opravdu Sněmovna by neměla říkat, co má být v programu České televize, kolik tam má být hudby, jaké. Dokonce si myslím, že to není ani věcí vlády, aby dávala úkoly, kolik jaké produkce má být v České televizi nebo v Českém rozhlase.

Pan poslanec Petr Bendl také trošku pamatuje minulost a určitě si jako já vzpomíná, že jsme žili v dobách, kdy skutečně existovaly kvóty na to, kolik má být české hudby, a anglická hudba nesměla být. Ta byla pravděpodobně velice omezována a mohla zaznít jen občas, takže v té době byly kvóty možná na sovětskou hudbu, která tam musela být, a českou. A to mně připadá, že byly nešťastné doby. Já si pamatuji, že Vlado Mečiar v určité době na Slovensku se pokusil zavádět, tuším - vidím, že tady jsou ještě i jiní pamětníci, kteří si na to vzpomínají, ale mně tohle nepřipadalo jako šťastný nápad slovenské vlády zavádět kvóty pro slovenskou hudbu. Já si myslím, že pan poslanec Bendl to asi myslí dobře, protože ta snaha pomoci českým tělesům, umělcům, hudebníkům, ta je podle mě legitimní a to já si myslím, že dokážu chápat, že to je dobrý úmysl. Ale já si myslím, že tady bychom se dostali na šikmou plochu, kdybychom šli tímhle směrem.

Já vás chci ujistit, že - to tady není čas líčit - ale že to je to, co by mělo dělat Ministerstvo kultury a co se snažím dělat, podporovat tedy právě tvorbu ať v hudbě, nebo v těch oblastech, o kterých je řeč. Děláme leccos, o čem se můžeme pobavit i důkladně. Já bych vás chtěl upozornit, že v úterý Česká filharmonie na ČT Art měla přenos Mé vlasti v podání šéfdirigenta Byčkova, což si myslím, že byla unikátní věc, a chystá řadu dalších koncertů. A tady my tedy jim pomáháme, aby tohle mohli dělat i v těch podmínkách, kdy nemají vstupné, nemají výnosy ze vstupného. Takže je toho podle mě hodně, co se dá dělat i pro tu českou hudbu, české autory, ale já si nemyslím, že tahle forma je šťastná, a nemyslím si, že by to Sněmovna měla dělat takovýmito výzvami a takovýmito doporučeními. Ale říkám, nechci shazovat tu snahu. Žijeme teď v komplikované době a asi je to míněno dobře, ale tohle podle mě není dobrá cesta.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Kdybych chtěl použít oblíbená slova svého ctěného kolegy pana ministra, tak bych řekl, tomu fakt nerozumíte. Tak to nebylo. Já bych čekal, že na závěr svého vystoupení řeknete: pan poslanec Bendl to nesměruje správně na ty rady, pojďme to nasměrovat na management a programové ředitele všech televizí a všech rádií. Je to jenom výzva s prosbou, aby zohlednili. To nejsou žádné kvóty na sovětské písničky ani mečiarovské kvóty, které jsou uzákoněny. Je to jedna z mála cest, jeden z malých kroků, který v té těžké době umělcům mohl pomoci. Nic víc, nic méně.

Takže pokud je problém, a já nemám důvod se přít s panem ministrem, že v tom usnesení jsou rady, kterým to nepatří, tak navrhuji, abychom to směrovali k programovým ředitelům všech televizí a rádií, které mají licenci a vysílají v ČR, aby v příštích měsících, pokud nebude normální možnost provozovat kulturu, jak je zvykem, zohlednili produkci českých umělců. To podle mě není, že se někam vlamujeme. Nikomu nic nenařizujeme, je to zdvořilá žádost mimo jiné proto, aby si Sněmovna uvědomila, aby Sněmovna ukázala těm lidem, že si uvědomuje jejich problémy, že se snažíme najít různé cesty pomoci. Nic není geniální nebo samospasitelné. Pokud by to mohlo být chápáno jako nepřiměřený zásah, tak já navrhuji, abychom v tom usnesení vyměnili ty rady za programové ředitele všech televizí a rádií, a oni se s tím nějak vypořádají. Buď to zohlední, nebo nezohlední. Nic špatného bych za tím nehledal a žádnou změnu zákona nebo nějaké kvóty. To si myslím, že je docela vtipné, ale to si opravdu, pane ministře, nerozumíme.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Velmi prosím, kolegové, nepřeme se. Já mám pocit, že to velmi dobře myslel jak pan poslanec Bendl, tak pan ministr Zaorálek, tak pan předseda Stanjura. Snaha je co nejvíc podpořit kulturní potenciál, který prostě v téhle zemi je a který je v tuhle chvíli existenčně ohrožen. A já se strašně bojím, že prostě některé to jeho ohrožení bude likvidační, a je to také proto, že ve vládních opatřeních i v našem vystupování umění, múzické umění, kultura včetně knihkupeckých krámků jako literatura, že hraje roli tzv. volnočasových aktivit. Ale to není volnočasová aktivita, to je bytostná součást našeho života. Kdo to označuje za volnočasovou aktivitu, tak tvrdím, že zůstal zamrzlý v oné bolševické filozofii základna a nadstavba.

Prostě my si musíme být vědomi, že v tuhle chvíli naprosto unikání součást národního bohatství, ať už je to virtuozita múzických umění, ať už je to literatura, je bytostně ohrožena, a že zatímco některé, a teď ať se na mě někteří podnikatelé nezlobí, některé typy podnikání když zaniknou, tak se zase obnoví, tak tady v téhle situaci navazujeme na něco, co jsme zdědili, a pokud nebudeme schopni předat to dál, tak se to prostě neobnoví. A tady šetřit nesmíme. A já tu snahu slyšel ve slovech pana poslance Bendla, pana poslance Stanjury i pana ministra Zaorálka. Moc vás prosím, abychom tu snahu měli společně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Vy se hlásíte do rozpravy? (K posl. Bojkovi.) Faktická poznámka není možná. Do rozpravy...? (Procedurální návrh.) Procedurální návrh k čemu? Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP