(17.20 hodin)

 

Poslanec Marian Bojko: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já už jsem to avizoval ve svém projevu, že my nepodpoříme prodloužení nouzového stavu ani o jeden den, takže já dávám procedurální návrh: "Poslanecká sněmovna zítřejším dnem ruší nouzový stav a s tím spojené restrikce, příkazy a zákazy."

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: To není procedurální návrh, to je návrh na usnesení, které budeme normálně hlasovat.

Poslední s přednostním právem, pan místopředseda klubu KSČM Luzar. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, když klub KSČM avizoval ve svém vystoupení, tady jsme se zúčastnili rozsáhlé debaty, potřebujeme si trošku srovnat věci, které tady zazněly. Zaznělo tady hodně rozporuplných názorů, které se navzájem vylučují, ale také námětů, které stojí za to zvážit, čili dovolím si vzít pět minut přestávky na jednání klubu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Vyhlašuji přestávku do 17.25.

 

(Přestávka od 17.20 do 17.25 hodin.)

 

Máme 17 hodin 25 minut, chybí mi tady paní zpravodajka, bez které se to bude velice špatně celé hlasovat. Každopádně jsme ještě v rozpravě a pan poslanec Ondráček za klub KSČM sdělí jejich názor. Prosím, máte slovo. (Posl. Ondráček mimo mikrofon: Nechceme počkat na zpravodajku?) Počkáme na zpravodajku, asi ano.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Asi by bylo dobré počkat na zpravodajku, aby věděla.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zkusíme počkat na paní zpravodajku, to je pravda... Já nebudu vyhlašovat přestávku. Počkáme minutku...

Paní zpravodajka se řítí do sálu, takže můžeme začít. Prosím, pane poslanče, máte slovo. A prosím o klid v sále, abychom věděli, jaký bude další postup a co budeme dělat.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení ministři, kolegyně a kolegové, jako zástupce klubu KSČM uvádím, že jsme si velmi podrobně vyslechli celou rozpravu se všemi návrhy, které zde proběhly. Děkujeme teď již nepřítomnému panu ministru zdravotnictví, který se snažil v průběhu celého dne odpovídat na většinu dotazů, které zde padly v průběhu té rozpravy, byť některými odpověďmi nás úplně neuspokojil a vnímáme tak, že některé věci zůstávají, nebo některé nelogičnosti jednotlivých zákazů, příkazů a výjimek zůstávají, řekněme, nelogické.

Touto cestou bychom chtěli také poděkovat všem složkám IZS, které se podílejí na této koronakrizi, ale zároveň také občanům České republiky, kteří zatím snášejí všechna opatření, která jsou.

A teď k tomu návrhu, který dáváme. Je to poměrně jednoduchá krátká věta: "Nouzový stav se prodlužuje do 24.00 dne 12. 12. 2020."

Je to sobota, pokud tento návrh bude schválen a mělo by dojít k rozvolnění, tak mají občané přípravu na to přejití do běžného režimu celou neděli a od pondělka může začít běžný život. Pokud vláda usoudí, že je potřeba na základě všech zjištěných věcí k datu před 12. 12. znovu prodloužit stav, můžeme se sejít v pátek jedenáctého, popřípadě ve čtvrtek desátého, je to výborový týden, a můžeme tomu věnovat ten čas. Zatím podle všech indicií, a to, co zmiňoval pan ministr zdravotnictví, je předpoklad, že by v rámci toho "psa", když to tak nazveme, mohl ten bod přejít, nebo ten stav přejít do bodu 3, nebo do stupně 3, na konci listopadu nebo začátkem prosince. Takže vyčkejme toho období, pokud by takhle nastalo, už dojde k postupnému rozvolňování a budeme vidět. Takže ještě opakuji jednou: nouzový stav se prodlužuje do 24.00 dne 12. 12. 2020.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikoho dalšího nevidím přihlášeného do rozpravy, končím rozpravu. Přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích. Já požádám paní zpravodajku, aby nás seznámila s procedurou, protože tady je celá řada návrhů, které budeme muset hlasovat orientačně, a pak je tady celá řada doprovodných usnesení. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP