(17.30 hodin)

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi shrnout, co zaznělo, a zároveň navrhnout proceduru.

Zazněl návrh vlády podle článku 6 odst. 2 ústavního zákona o bezpečnosti - prodloužit nouzový stav do 20. prosince 2020.

V obecné rozpravě vystoupili postupně zástupci všech politických stran a poslaneckých klubů. Za vládu reagovali jak předseda vlády, tak první místopředseda vlády, ministři zdravotnictví a školství.

Padly tyto procedurální návrhy, týkající se prodloužení nouzového stavu:

Druhým návrhem, tedy po prvním návrhu, který přednesla Poslanecké sněmovně vláda skrze pana předsedu vlády, byl návrh na prodloužení nouzového stavu, nouzový stav se prodlužuje do 24.00 dne 12. prosince 2020, stran Komunistické strany Čech a Moravy.

Další návrh, který padl v rozpravě, byl návrh na prodloužení nouzového stavu do 4. prosince 2020, stran jednak tedy KDU-ČSL, jednak TOP 09.

Dále padl návrh na prodloužení nouzového stavu do 27. 11. 2020 ze strany Občanské demokratické strany.

Naposledy padl návrh na prodloužení nouzového stavu do 24. listopadu ze strany Pirátské strany.

Naposledy podal procedurální návrh Bojko Marian, který navrhl: Poslanecká sněmovna zítřejším dnem ruší nouzový stav a s tím spojené restrikce a zákazy.

To jsou tedy všechny procedurální návrhy, které zazněly k prodloužení nouzového stavu, se kterým se na Poslaneckou sněmovnu obrátila vláda.

V rozpravě také zazněly návrhy na doprovodná usnesení, a to ze strany Pirátské strany, TOP 09 a také Petra Bendla.

Z hlediska procedury navrhuji, abychom postupovali tak, jak už jsme si zažili proceduru při minulém prodlužování nouzového stavu, to znamená, aby nejprve Poslanecká sněmovna hlasovala orientačně, pane předsedající, tedy od návrhu vlády, to znamená nejdelší doby prodloužení nouzového stavu o 30 dnů, do 20. prosince, a následně přes návrhy komunistické strany, KDU-ČSL, TOP 09, ODS a Pirátů až tedy k návrhu na zrušení nouzového stavu, jak jsem je přečetla, s tím, že podle toho, jak dopadne toto orientační hlasování, by následně Poslanecká sněmovna hlasovala o tom návrhu na prodloužení nouzového stavu, který získá v orientačním hlasování nejvyšší počet hlasů přítomných poslanců a poslankyň.

Posléze, kdy Poslanecká sněmovna odhlasuje v nějaké verzi prodloužení nouzového stavu, či nikoliv, bychom přistoupili podle výsledku k hlasování o všech třech doprovodných usneseních a s ohledem na jejich povahu doporučuji, pane předsedající, Poslanecké sněmovně, abychom hlasovali po jednotlivých bodech, tedy abychom se vypořádali s celým jejich obsahem. Obávám se, že kdybych to jako zpravodajka nenavrhla, bezpochyby se o to pokusí někdo z kolegů, kteří tato usnesení přednesli.

Tolik můj procedurální návrh. Doufám, že jsem na nic nezapomněla.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobře, děkuji. Takže budeme hlasovat podle § 72 odst. 2 jednacího řádu orientačně o jednotlivých návrzích na prodloužení nouzového stavu a posléze budeme hlasovat jednotlivě po bodech jednotlivé návrhy doprovodných usnesení. Je s tím takto souhlas? Je nějaká námitka proti tomuto postupu? Není, takže já nechám hlasovat orientačně.

Paní zpravodajko, prosím, předneste návrh a já nechám hlasovat.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Prvním návrhem je návrh vlády na prodloužení nouzového stavu o 30 dnů do 20. prosince 2020.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 3, přihlášeno 106 poslanců, pro 48, proti 32.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Dalším návrh je návrh na prodloužení nouzového stavu do 24.00 dne 12. prosince 2020.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 4, přihlášeno 103, pro 53. Další hlasování?

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Dalším návrhem je návrh na prodloužení nouzového stavu do 4. prosince 2020.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? - Byl jsem správně upozorněn, že u orientačního hlasování pouze pro.

Hlasování pořadové číslo 5, přihlášeno 104, pro 7. Další?

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Pane předsedající, dovolím si požádat o chvilku strpení z hlediska toho, že probíhá orientační hlasování.

Vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně, já jen jako zpravodajka upozorňuji, a ne všichni v Poslanecké sněmovně jsme si to uvědomili, že v případě orientačního hlasování je možné hlasovat pouze ano, nicméně žádná z politických stran nežádá zopakování hlasování, pokračujeme tedy v orientačním hlasování.

Dalším návrhem je prodloužení nouzového stavu do 27. 11. 2020.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro?

Hlasování pořadové číslo 6, přihlášeno 103, pro 14.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Dalším návrhem je prodloužení nouzového stavu do 24. 11. 2020.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro?

Hlasování pořadové číslo 7, přihlášeno 103 poslanců, pro 28.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Dalším návrhem a posledním v řadě z hlediska procedurálních návrhů na hlasování je prodloužení nouzového stavu do 24. 11. 2020. Pardon, omlouvám se. Dalším je návrh poslance Bojka Mariana: Poslanecká sněmovna zítřejším dnem ruší nouzový stav a s tím spojené restrikce a zákazy.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro?

Hlasování pořadové číslo 8, přihlášeno 103 poslanců, pro 16.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Tímto jsme, pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dokončili orientační hlasování. V orientačním hlasování nejvyšší počet hlasů přítomných poslanců a poslankyň získal návrh na prodloužení nouzového stavu do 24.00 dne 12. 12. 2020. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP