(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já bych poprosil klid v jednacím sále, protože budeme hlasovat o konečném návrhu usnesení.

 

A je to tady: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s prodloužením doby nouzového stavu do 24.00 dne 12. 12. 2020." Odhlásím vás všechny. Přihlaste se, prosím.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 9, přihlášeno 103 poslanců, pro 56, proti 42. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Paní zpravodajko, teď ta jednotlivá doprovodná usnesení. (V sále je hlučno.)

 

Poslankyně Kateřina Valachová: V tuto chvíli se musíme vypořádat se třemi doprovodnými usneseními. První je usnesení...

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tady pan poslanec Juránek se hlásí.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Hlasoval jsem proti, a na sjetině mám pro. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já se velmi omlouvám, kolegyně, kolegové. Ne úplně vždy se shodneme s panem kolegou poslancem Juránkem, ale mně se stalo úplně to samé. (Pobavení a smích v sále.) Hlasoval jsem proti, a na sjetině mám pro. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Takže máme tady dvě zpochybnění hlasování. Nechám o tom hlasovat, o námitce o zpochybnění hlasování.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro zpochybnění hlasování? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 10, přihlášeno 103 poslanců, pro 102, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tudíž budeme hlasovat znovu o návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s prodloužením doby nouzového stavu do 24.00 dne 12. 12. 2020."

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 11, přihlášeno 103 poslanců, pro 54, proti 46. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Prosím, paní zpravodajko, doprovodná usnesení a prosím o klid v jednacím sále, ať víme, o čem hlasujeme. A mně osobě se špatně řídí schůze, když neslyším, co tady říká paní zpravodajka.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, nyní bychom přistoupili k hlasování tří doprovodných usnesení. Navrhuji, abychom respektovali to časové pořadí, tak jak byla načtena v obecné rozpravě.

Jako první bychom hlasovali návrh doprovodného usnesení Pirátské strany, následně bychom hlasovali návrh doprovodného usnesení TOP 09 s tím, že následně bych při hlasování upozornila, které body navrhla Občanská demokratická strana. Je to z hlediska návrhu usnesení římská III, body ch) až t). Ty jsou tedy k návrhu Občanské demokratické strany. A následně k bodu římská IV body c) až d).

Jenom upozorňuji na úpravu, která, si myslím, že nebude zpochybněna. V tom původním návrhu doprovodného usnesení TOP 09, kdy by zůstal římská bod VI, to znamená ukládá vládě předložit minimálně den před koncem nouzového stavu zprávu o navrhovaném dalším postupu a vyhodnocení dosavadních opatření, a vypadl by ten bod, který tam byl navíc, zřejmě se jednalo jenom o technickou chybu v bodě c) římská IV. Ano, ze sálu, pane předsedající, reflektuji souhlas s tímto postupem.

Na závěr bychom hlasovali usnesení Petra Bendla, které se týká podpory českých hudebníků a autorů. Přečtu ho potom při hlasování. Jak už jsem uvedla na začátku, byť je to dlouhý maraton, navrhuji tedy hlasování po jednotlivých bodech.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Upozorňuji, že v 18.00 nám začíná další schůze, takže před 18. hodinou ukončím hlasování, v jakémkoliv stadiu bude. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Pan předseda Stanjura se hlásí.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Po debatě, kterou jsem vedl s panem ministrem Zaorálkem, s panem kolegou Petrem Bendlem, a i to, co říkal pan předseda Kalousek, tak navrhuji, abychom dneska nehlasovali. My to vezmeme na volební výbor a zkusíme najít nějakou formulaci, která by ten společný cíl naplnila, abychom neměli problémy, že na někoho vytváříme nepřípustný tlak. Takže jsem rád, že jsme o tom takhle přes mikrofon mohli hovořit. A zkusíme to projednat až na volebním výboru a pak s tím případně přijít na plénum Poslanecké sněmovny. Takže bychom ten poslední návrh Petra Bendla už nehlasovali dnes. Děkuji. (Mpř. Hanzel: Děkuji.)

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji Zbyňku Stanjurovi. A pane předsedající, mám za to, že tedy tento návrh Petra Bendla, byl stažen procedurálně. Tedy nyní k pirátskému návrhu doprovodného usnesení.

Poslanecká sněmovna pověřuje vládu k provedení následujících opatření do 23. listopadu 2020: a) zajistit ukončení diskriminace českých obchodníků proti velkým nadnárodním řetězcům, nastavit provoz maloobchodních prodejen za dodržování stejných hygienických opatření, aby nedocházelo ke zvýšení koncentrace osob v některých obchodech a koncentrace lidí v několika dnech před Vánoci.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 12, přihlášeno 103 poslanců, pro 56, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: b) publikovat jasná a předvídatelná doporučení pro chování lidí pro období Vánoc, rodinná setkání, návštěvy v domovech seniorů, nákupy.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 13, přihlášeno 103 poslanců, pro 44, proti nebyl nikdo. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: c) zpracovat a předložit návrh zákona v legislativní nouzi, který umožní epidemiologická opatření bez nutnosti vyhlášeného nouzového stavu a centrální řízení krajských hygienických stanic.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 14, přihlášeno 103 poslanců, pro 33, proti 7. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: d) spolu s vyhlašovanými opatřeními zveřejňovat řádné odůvodnění, které obstojí u soudu a zohlední datové a jiné podklady, na kterých byla vyhlášená opatření založena.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 15, přihlášeno 103 poslanců, pro 35, proti 1. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Nyní jsme se vypořádali, pane předsedající, s návrhem doprovodného usnesení Pirátské strany, a můžeme přejít k návrhu doprovodného usnesení TOP 09 v bodech rozšířených ze strany Občanské demokratické strany.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, můžeme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP