(15.40 hodin)

 

Senátor Zdeněk Nytra: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, já se omezím v tom svém úvodním vystoupení v podstatě jenom na reakci na vystoupení pana ministra, protože ten základní problém je pochopitelně v účinnosti toho zákona. Nesdílím optimismus pana ministra, že necelý měsíc legisvakanční lhůty je dostatečný pro to, aby se obce a všechny povinné osoby seznámily s obsahem toho zákona, přestože se připravoval čtyři pět let. Nechci se mýlit, není to podstatné.

Přečtu jednu jedinou větu z důvodové zprávy k tomuto zákonu: S ohledem na nový přístup k řadě otázek řešených v tomto zákoně proti dosavadnímu zákonu o odpadech je zvolena účinnost tak, aby měl zákon dostatečnou legisvakanční lhůtu, aby se všechny povinné osoby mohly novému nastavení pravidel přizpůsobit. - Tři týdny, podotýkám, bude ta lhůta.

Nemyslím si, že stanovisko Senátu ovlivnila jakákoliv skládková lobby. Velice bych se tomu divil právě vzhledem ke složení Senátu, ba naopak. Proto, nebo i s ohledem k tomu, že dneska, 1. prosince, nebo dejme tomu toho 12. listopadu, kdy to schvaloval Senát, nebyly hotovy všechny prováděcí předpisy, které předpokládá nejen tento zákon, ale i ty další, tak i proto se 75 ze 75 přítomných senátorů rozhodlo hlasovat pro tento pozměňovací návrh.

Já vás nebudu přesvědčovat nebo žádat o to, abyste schválili senátní návrh. Je to vaše zodpovědnost, vaše kompetence. Já jsem pouze považoval za nutné vás upozornit na rizika, která jsou s účinností od 1. ledna příštího roku spojena. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Zdeňku Nytrovi a nyní tedy požádám zpravodaje postupně podle jednotlivých výborů, jestli se chtějí vyjádřit k rozhodnutí Senátu, a to nejdříve pana poslance Jana Schillera za výbor pro veřejnou správu. Není tomu tak. Zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Ivan Adamec má zájem. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, pane ministře, pane senátore, já na rozdíl od názoru pana ministra chápu senátory, co je k tomu vedlo. Na druhé straně dle mého soudu, a nejenom jako zpravodaj, ale i člověk, který se pohybuje v této sféře, si myslím, že ani rok posunutí lhůty vůbec nic nevylepší. A já rozhodně osobně nehodlám hlasovat ani pro jeden z těchto návrhů, protože my na obcích jsme se začali připravovat na novou legislativu a zjistili jsme, že to vůbec není jednoduchá záležitost.

A já se přiznám, že nejvíc na tomto návrhu zákona - a chápu, proč je navržena snaha lépe pracovat s odpady, tomu všemu rozumím, ale tam je problém ten, že my budeme recyklovat, ano, budeme separovat, ale ta separace naráží na různé problémy, které se dají nějakým způsobem vyřešit. Ale ta recyklace, kdy dneska víme, že jsou materiály z takzvané umělé hmoty, které nemůžete recyklovat, nemůžete je ani spalovat, nemůžete je dát ani na skládku, tak co s tím?

Já si myslím, že ta recyklace je velký problém a ty lhůty pro obce - a chápu ty, kteří mají představu o tom čistém prostředí - ty lhůty pro obce jsou natolik šibeniční a nereálné, že si myslím, že těch problémů, které potkáme na cestě s aplikací těchto návrhů zákona, bude tolik, že se k tomu stejně budeme vracet.

Takže dle mého soudu já nepodpořím ani senátní verzi, ani sněmovní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Ivanu Adamcovi za hospodářský výbor. Než budeme pokračovat v rozpravě, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 16 hodin ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Pavel Kováčik. (Hluk v sále trvá.)

Nyní je tady s přednostním právem jménem poslaneckého klubu České pirátské strany, podle informace předsedy poslaneckého klubu, pověřen přednést stanovisko klubu František Elfmark, takže s přednostním právem mu uděluji slovo, a dále jsou písemně přihlášeni kolegyně Balcarová a Krutáková.

Pane poslanče, já vám ještě neudělím slovo a znovu požádám sněmovnu o klid. Jestli chcete přestávku na nějakou diskuzi, která je nezbytná, tak si požádejte prostřednictvím poslaneckého klubu, nebo diskuze přeneste do předsálí. Prosím máte slovo.

 

Poslanec František Elfmark: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, máme zde opět zpět takzvaný oběhový balíček. Senát nám vrátil všechny tyto čtyři tisky se svými pozměňovacími návrhy, a dokonce u sněmovního tisku 679, což jsou obaly, navrhl jeho zamítnutí. Já bych teď jenom krátce okomentoval za náš poslanecký klub, jak to vidíme.

Senátoři navrhli a schválili několik změn, ale z množství pozměňovacích návrhů, které jsme měli tady ve Sněmovně, a bylo jich skoro 100, se dají těžko ty počty nějakým způsobem srovnávat. My Piráti jsme předložili celkem 29 pozměňovacích návrhů, bohužel valná většina nebyla schválena.

Kdybych se podíval, co Senát svými pozměňovacími návrhy řešil, tak bych se chtěl dotknout hlavně jedné věci a ta se týká zrušení odstavců čtvrtého a pátého § 155. Jedná se o zákon o odpadech, sněmovní tisk 676. Tento pozměňovací návrh celkem odsouhlasilo 73 ze 74 senátorů. Jedná se o zrušení pasáže, kterou do zákona vnesl pozměňovací návrh poslanců Staňka a Zahradníka. Šlo o pozměňovací návrh, který jsme nejen my Piráti od samého počátku považovali za velmi kontroverzní a nevhodný.

Názor, že navrhované změny v poplatkových povinnostech skládkových firem jsou nepřijatelné, až protiústavní, sdílí mnoho subjektů, od obcí, na jejichž území se skládky nacházejí, až po různé organizace. A určitě stejně jako mně, tak všem vám došla spousta mailů, které se této problematiky týkaly. Já to jenom ještě krátce okomentuji.

Tento návrh umožňuje skládkovacím firmám vyhnout se placení poplatků obcím a Státnímu fondu životního prostředí tím, že odpady označí za využité na skládce v první fázi provozu skládky, a to i zpětně. Tady ten pozměňovací návrh počítá až s rokem 2015. Za tyto odpady pak provozovatel skládky nemusí vytvářet ani rezervu a vlastně rezervu na rekultivaci skládek. Tím obce a Státní fond životního prostředí přijdou o nemalé finanční prostředky. Přitom na takzvané technické zabezpečení skládky by mělo být použito a vykázáno maximálně 20 %, podle novely odpadového zákona je navrhováno 25 %. Co to znamená? Pokud bychom tyhle pozměňovací návrhy nechali, bude to znamenat, že firmy, kterým byly vyměřené pokuty a doplatky za odpady, za které v minulosti neodváděly své poplatky, by tyto poplatky již platit nemusely. Určitě všichni znáte například nejznámější kauzu Čáslav, která byla vzpomenuta i v médiích, kde bylo v minulosti ukládáno dle veřejných zdrojů až 91 % uloženého odpadu bez poplatků. Mohli bychom jmenovat ještě další skládky - v Jindřichově Hradci, v Hořovicích a třeba v Benátkách nad Jizerou.

Já bych se chtěl u tohoto balíčku ještě jednou zastavit u jedné velmi důležité věci, která se týká dvojích dat. Máme před sebou zákon o odpadech a dvojí data jsem tady už jednou vzpomínal, řešili jsme je i na výboru životního prostředí. Již na minulých čteních tohoto zákona jsme řešili mnoho témat na podporu recyklace. Řešili jsme třídicí slevy, energetické využití odpadu. Ale všechny tyhle věci úzce souvisí právě s tím, kolik odpadu vlastně v současnosti produkujeme, kolik jsme ho produkovali v minulých letech a jak je celkově s odpadem nakládáno. A zde právě narážíme na problém, a to je to, že nevíme přesně. My dokonce ani neznáme přibližná čísla, protože data Českého statistického úřadu se od Ministerstva životního prostředí prostě velmi liší, a to považujeme za velmi velký problém. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP