(15.50 hodin)
(pokračuje Elfmark)

Já jsem v minulém týdnu podával interpelaci na pana ministra, aby mi sdělil, jak pokračuje řešení tohoto problému. Výsledky auditu ISPOP, započatého již po dohodě v roce 2016, totiž dle mých informací stále nejsou k dispozici. Metodika Ministerstva životního prostředí stále neodpovídá metodice Eurostatu, a přesto byla mezi Ministerstvem životního prostředí a Českým statistickým úřadem uzavřena dohoda, že Český statistický úřad bude přebírat data o produkci odpadu právě z Ministerstva životního prostředí a používat je jako základ pro statistiky a reporting.

Chtěl bych ale upozornit na to, že Český statistický úřad každoročně do konce října zveřejňuje statistiky o produkci, využití a odstranění odpadů za předcházející rok. Letos však žádná dosud zveřejněna nebyla, a to přesto, že podle edičního plánu zveřejněného být měla. Uživatelům to navíc nebylo odůvodněno, nebylo jim nikde oznámeno, zda budou data vydána později, nebo snad se mají začít řídit daty Ministerstva životního prostředí, anebo jakýmikoliv daty zveřejněnými někde jinde. To mi přijde přinejmenším zvláštní a doufám, že to bude řádně vysvětleno. My jsme v rámci výboru pro životní prostředí přijali usnesení, kde do konce roku bychom snad měli získat nějaké věci, a chystám se také interpelovat ve čtvrtek pana ministra Brabce.

Kdybych na konec své řeči měl říct, jak se k tomu stavíme: Senát doporučil některé pozměňovací návrhy, a ony by byly určitě i přínosné, ale my od začátku vnímáme, že celý oběhový balíček je málo ambiciózní. Já jsem tady o tom už řekl mnohé, všechno tady snad už zaznělo. A proto my nemůžeme podpořit, tak jak jsme stejně sněmovní verze nepodpořili, nepodpoříme ani senátní verze. Nemůžeme podpořit v podstatě to, co ministerstvo nachystalo, protože si myslíme, že je tam spoustu věcí, pozměňovací návrhy a jejich počet - sto - tomu jasně, jasně ukazuje, že ta legislativa není dobře připravená, a myslíme si, že by měla vypadat úplně jinak.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Elfmarkovi. Nyní budeme pokračovat v rozpravě vystoupením paní poslankyně Dany Balcarové, připraví se Jana Krutáková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych ráda tady navázala na kolegu Františka Elfmarka, který tady zdůrazňoval to, že jsme poměrně dlouho čekali na předložení vládní legislativy, kterou předkládalo Ministerstvo životního prostředí, tzv. odpadového balíčku, který měl nastavit začátek, cirkulární ekonomiky v Čechách, oběhové hospodářství. Pro nás vlastně to, jak je ta legislativa uchopena, jak málo je ambiciózní, bylo velkým zklamáním. Je to pro mě trošku nepochopitelné, čekali jsme to, že vlastně budeme vnímat tak, vzhledem k tomu, jaká je surovinová krize v Evropě, že budeme na odpad více pohlížet jako na surovinu. Budeme hledat způsob, jak ji co nejlépe recyklovat a zpětně využít. Těch možností je hodně a inspirací, jak to lze, je také hodně. My jsme mohli vlastně nastavit začátek tohohle procesu, ale tím, jak je ta legislativa uchopena, tak spíš ztrácíme čas a je to škoda. Takže jak řekl kolega František Elfmark, nemůžeme tuto legislativu podpořit.

A pak bych ještě ráda promluvila o těch poplatcích za skládkování odpadu. My jsme k tomu tématu měli kulatý stůl na výboru pro životní prostředí, protože jsem k tomu byla vyzvána přes média. Šlo konkrétně o již zmíněnou skládku v Čáslavi, kde firma, která tam provozuje skládku, neplatí poplatky obci a neplatí poplatky také státu, a vlastně státní rozpočet tak přichází o 100 milionů korun, které by mohly být jinak přes Státní fond životního prostředí investovány právě do ochrany životního prostředí. Takže si myslím, že to je velká, velká ztráta.

A to, že Poslanecká sněmovna přijala pozměňovací návrh poslance Staňka, který vlastně do té legislativy vložil možnost, že skládkaři můžou takto obcházet tu povinnost platit poplatek, a dokonce vlastně zpětně od roku 2015, to znamená, že firma, které už byla vyměřena pokuta, ji teď nebude muset platit - to mi přijde, že to je opravdu děsný.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Balcarové. Nyní paní poslankyně Jana Krutáková a připraví se Ivan Adamec. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila se stanoviskem hnutí STAN, které bylo již tedy zmíněno i na dnešní tiskové konferenci. Poslanci hnutí Starostové a nezávislí podpoří odpadové zákony ve znění předloženém Senátem.

Ještě bych se krátce zmínila k pozměňovacímu návrhu, který řeší zrušení § 155 odst. 4 a 5. O protiústavnosti tohoto návrhu jsem mluvila již při projednávání zákona zde ve Sněmovně. Paragraf se týká zpětného doměřování poplatku za ukládání odpadu na skládku v první fázi jejího provozu a zejména ruší povinnost tvořit finanční rezervu na rekultivaci skládky. Tím tedy bychom přicházeli i o dostatečné finanční prostředky právě na rekultivaci a uvedení do stavu zpět prostor, kde se skládkuje odpad.

Co se týká účinnosti odpadových zákonů, dneska máme 1. prosince a zákony ještě neprošly svým legislativním procesem. Prováděcí předpisy jsou v mezirezortním připomínkovém řízení a jejich lhůta pro projednání mnohdy končí až 17. prosince. Do konce roku tedy nám zbývá pět pracovních dnů, aby byly zapracovány připomínky. U takto složité legislativy se domníváme, že je to poměrně málo času, a proto tedy podporujeme prodloužení, nebo oddálení účinnosti až k 1. 1. 2022.

Za posledních čtrnáct dnů jsem jednala téměř s padesátkou starostů v Jihomoravském kraji. Projednávali jsme podmínky nové odpadové legislativy, prošli jsme i zde zmiňovaná přechodná ustanovení tohoto zákona. Ale pro mnohé obce tato legislativa bude znamenat zásadní změnu v systému odpadového hospodářství obcí. Bude tedy potřeba nastavit nová pravidla podle legislativy, a vytvořit tak prostor pro seznámení s nimi. A to v současné době, kdy máme do konce roku třicet dnů, a navíc se obce potýkají i s problémy, které nám přinesl koronavirus, je opravdu málo.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Krutákové. Nyní pan poslanec Ivan Adamec, připraví se pan kolega Marek Výborný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já si dovolím ještě několik málo slov k navrhovaným zákonům, vlastně čtyřem zákonům o odpadech, které spolu úzce souvisí. A možná bych se odkázal na své první vystoupení v prvním čtení, kdy jsem tady zdůrazňoval, že jsem v situaci, která samozřejmě potřebuje změnu, že dávno skončil souboj skládkařů, spalovačů, že je to o něčem jiném, že to je o separaci, recyklaci, využívání těch materiálů, přizpůsobení i firem tomu trendu, který podle mě je nevyhnutelný.

Pan ministr tady řekl, podle mě správně, že to všichni chtějí. No jo, ale každý trošku jinak. Samozřejmě slýchám tady názory, že ten materiál je málo ambiciózní. No, vzhledem k tomu, že tady slyším nářky, že nejsou prováděcí předpisy, vyhlášky a že vlastně máme na to málo dnů, tak je možná dobře, že ta ambicióznost tam není tak obrovská, protože já jako konzervativní politik zastávám to, že změny se mají dělat s rozmyslem a pomalu, protože jak se říká lidově, česky řečeno, práce kvapná málo platná. A někdy říkám také málo placená. (Trvalý hluk v sále.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP