(16.00 hodin)
(pokračuje Adamec)

Samozřejmě, my všichni víme, že to přijde, vždyť jsme se tady o tom už bavili tolikrát, že prostě skládky končí. Byly tady ambiciózní návrhy, že už by to mělo být 24. Pak vznikl tady kompromis. Asi nemá cenu se k té diskusi vracet. Všichni to chtějí. Já vím, co firem začíná prostě tady bystřit dobrý byznys, poradenské firmy, firmy, které budou vlastně ten odpad obhospodařovat, budou s ním zacházet. Myslím si, že důvod je zcela jasný: protože odpady byly, jsou a budou cennou komoditou a dobrým byznysem. To si řekněme na rovinu. To už platí více než sto let. Pokud se podíváte do Ameriky 20. let, tak se podívejte, kdo tehdy zajišťoval odpadky, svážení odpadů a správu odpadů v rámci amerických měst. Já myslím, že nemá cenu to tady dále rozvádět.

Nejhorší na tom ale podle mě je v tuto chvíli, nebo řekl bych nejméně konformní postavení obcí, které mají za úkol zajišťovat odpady, protože všichni, co říkají, že to chtějí, že chtějí tu změnu, a ohánějí se životním prostředím, tak když dojde na lámání chleba a má se to zaplatit, už tolik nekřičí. Je potřeba říct, že to prostě zaplatit musíme a že tady možná ty diskuse o třídicích slevách a podobně, že jsme tomu mohli věnovat více pozornosti, ale to už je prostě v tuto chvíli pryč. Já si fakt nemyslím, že odsunutí o rok nám v něčem pomůže. Pan ministr říká, že si to sedne. Věřme tomu, že ano, že se tomu budeme všichni věnovat, protože to opravdu není jednoduchá situace.

Já jsem tady říkal o problému s plasty, které se nedají v současné době recyklovat, nemůžou se ani ukládat na skládku, ani spalovat, a co s tím chcete dělat? A těch problémů je celá řada. Když se podíváte na separaci odpadů ve městech, tak najednou zjistíte, že vůle by tu byla, více separovaných nádob, ale narážíte na problém, kam je dát z prostorových hledisek a také z jiných hledisek, kdy všichni občané říkají, že chtějí bioodpad, ale ne před svým domem, protože ten kontejner prostě smrdí. Co si budeme říkat, je to tak, je to realita, musí se s tím bojovat.

Nicméně bych asi řekl na úplný závěr, také bych si představoval diskusi šířeji, také se mi tam nelíbí spousta věcí, ale tak to ve Sněmovně chodí, že prostě ne všechno, co si představujete, tady projde legislativním procesem. Já znovu musím říct, že mám trochu obavy, aby obce to prostě neodnesly úplně, protože na ně ty třídicí slevy, bude to obtížné, bude opravdu obtížné je získat, a může být snaha... Aby to hlavně pochopili naši občané, protože když najednou zvednete ceny za odpady, a tady to samozřejmě budete muset udělat, a dost radikálně, tak je otázka, jestli jsme na ně působili natolik fundovaně a snažili jsme se je dovést k tomu cítění k té přírodě, k té ekologii, protože tam to bude důležité, jestli oni to pochopí a budou to respektovat a budou se takto chovat. Pokud se nám nepodaří je přesvědčit a budeme říkat, že je to potřeba, protože nám to nařizuje nějaký orgán Evropské unie, a proto to dělat musíme, a bude to stát tolik a tolik, tak podle mě můžeme udělat sebelepší návrh zákona a můžeme se tady o tom bavit jak chceme, pokud to občané nevezmou za své, tak to prostě fungovat dobře nikdy nebude.

Dovolte mi, abych zakončil větou, kterou jsem tady řekl před několika měsíci, a je potřeba si to uvědomit. Odpady byly, jsou a budou vždy dobrým obchodem. Je jenom na nás, jak to uděláme, aby byly všechny ty účastné skupiny spokojeny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Adamcovi. Ještě než se ke slovu dostane pan kolega Marek Výborný, je tady faktická poznámka Ondřeje Veselého. Je elektronická, má přednost jak fakticky, tak elektronicky. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já nemám obecně výhrady k tomu, co kolega Adamec říkal. Ta problematika odpadů je samozřejmě velmi složitá. Nicméně mě přece jenom jedna část zatahala za uši, a to separace bioodpadů. Nevím, jak to máte u vás v Trutnově, pane kolego, ale u nás v Písku nikomu ty hnědé kontejnery na bioodpad nevadí, nesmrdí v Písku, a dokonce je o ně takový zájem, že jsme je museli opakovaně dávat na ulice, protože si je lidé tahali k sobě domů, jak je úspěšně užívali. To znamená, že pokud někde máte problém s tím, jak se třídí bioodpad nebo jak se s ním nakládá, tak my vám v Písku rádi poradíme. Takže o ty popelnice je naopak velký zájem a řekl bych, že v Písku můžeme být obrovskou inspirací v tom smyslu, že bioodpad se opravdu třídí velmi dobře a lidé si na to velmi dobře zvykají. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Vyvolala ještě faktickou poznámku kolegy Ivana Adamce, kterému dám také slovo k faktické poznámce. Kolega Výborný je na čekačce. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Já bych vaším prostřednictvím ke kolegovi Veselému řekl, že mu děkuji za poučení, ale my jsme si nerozuměli. Samozřejmě o hnědé popelnice, o tuto odpadovou nádobu, je i u nás obrovský zájem, to je potřeba si říci. Ale tady se jedná o velkokapacitní kontejnery, které se dávají na sídliště, kde není kam dávat tyhle hnědé popelnice. To je problém, jak ho dořešit. To jsem říkal jako jeden příklad, kdy to dělá problémy, protože skutečně ten velkokapacitní kontejner je něco úplně jiného na sídlišti než ty hnědé popelnice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Už se dostává ke slovu pan kolega Marek Výborný, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, já bych tady mohl teď glosovat výměnu mezi panem kolegou Veselým a Adamcem. V Heřmanově Městci jsme na všechna čísla popisná rozdali hnědé biopopelnice. Všichni jsou spokojeni a vesele třídíme, takže přijeďte do Heřmanova Městce se podívat, jak funguje odpadové hospodářství. Ale o tom jsem hovořit nechtěl, to byla jenom glosa k debatě, která tady zazněla.

Já bych se chtěl vyjádřit jako poslanec, který má tady opakovaně zmiňovanou Čáslav doslova přes kopec. Často tam okolo jezdím, vidím ten umělý kopec, který tam vyrostl za poslední roky, a také jsem opakovaně komunikoval s osobami z vedení města Čáslav. Takže já bych chtěl podpořit i to, co jsme tady říkali nakonec i poslanci KDU-ČSL už při projednávání v prvním čtení zde na půdě Poslanecké sněmovny a o čem potom hovořili i senátoři, konkrétně třeba paní senátorka Jitka Seitlová, a to se týká - dnes to tady pan ministr nezmínil, on hovořil o účinnosti, o odkladu účinnosti jako o problému, ale on sám na půdě Senátu souhlasil s vypuštěním těch evidentně protiústavních ustanovení v odstavci 4 a 5 § 155 zákona o odpadech. To je nakonec také meritem senátorského pozměňovacího návrhu, který bych tady chtěl podpořit nejen jako poslanec, ale jako člen poslaneckého klubu KDU-ČSL. Tady skutečně to, co se tam dostalo pozměňovacím návrhem pana poslance Staňka, tak evidentně i na základě vyjádření odborníků je protiústavní. A my jsme přesvědčeni o tom, že tímto způsobem se nelze dotýkat oprávněných a očekávatelných příjmů obcí a měst, stejně tak jako by neměla být rušena povinnost tvořit finanční rezervu a rekultivaci. A není to jenom o snížení příjmů obcí a měst, ale také Státního fondu životního prostředí. Já myslím, že tady musíme vnímat s péčí řádného hospodáře i příjmy státu. Už to tady říkali kolegové přede mnou. Myslím, že to je jeden z důvodů, proč bychom měli podpořit znění, které postoupil Poslanecké sněmovně Senát.

Jenom mi dovolte možná položit otázku panu ministrovi. Vy jste hovořil o tom, že nás tlačí čas a transpozici je potřeba dokončit co nejrychleji. No tak já bych mohl říci, že kroutíme čtvrtý rok zde v Poslanecké sněmovně a že samozřejmě i ta odpadová legislativa, ač je velmi komplikovaná, velmi složitá, tak tady mohla být projednávána dříve. A skutečně velkým otazníkem je ta doprovodná prováděcí legislativa. Pokud ty vyhlášky, ať už je to katalog odpadů, nebo vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, v tuto chvíli pořád ještě nejsou na stole, tak je velmi složité, aby se na to vedení obcí a měst dokázala jakýmkoliv způsobem připravit.

Tolik transpozičních norem jsme zde na půdě této Sněmovny schvalovali po uplynutí lhůty a vždy to nějakým způsobem bylo možné. Jsem přesvědčen o tom, že ten rok, ačkoliv může být nepříjemný, tak v zásadě vytvoří ten prostor pro obce a města, nakonec i pro Ministerstvo životního prostředí, k dopracování prováděcích předpisů. Jsem přesvědčen o tom, že v tomto smyslu nám opravdu nic neuteče a dokážeme se připravit na ty možná velmi složité podmínky, které budou, a jak o tom hovořil pan kolega Adamec, i to vysvětlení občanům, že skutečně jsme v jiné době, než jsme byli před deseti patnácti lety, že to třídění, recyklace, separace odpadů jsou prostě vykoupeny i zvýšením cen. Prostor pro to můžeme vytvořit i tím odkladem účinnosti tohoto zákona, jak nakonec navrhují senátoři. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP