(10.30 hodin)
(pokračuje Nacher)

Druhá noha toho pozměňovacího návrhu, to už představil můj kolega Janulík, ta se zase z hlediska logiky týká toho, aby šiřitel reklamy, což je médium, nenesl zodpovědnost za obsah těch léčivých, skutečných léčivých přípravků, protože to by každé médium, které má nějaký inzerát na ten skutečný léčivý přípravek, musel mít nějakou laboratoř, aby kontroloval, jestli to má ty či ony účinky. Takže to z toho logicky vypadává.

Takže jak vidíte, že ty dvě nohy na sebe krásně navazují, aby ten šiřitel, to jest to médium, nenesl zodpovědnost za něco, co nemůže z definice věci ověřit a ovlivnit na straně jedné, na druhé straně podle zákona o reklamě jsou cesty, jak zastavit nějakou reklamu, která by to nesplňovala. O té první noze jsem hovořil, to jsou ti časopisoví šmejdi. Já vám děkuji za pozornost a za podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Nacherovi. Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, páni poslanci, členové vlády. Budeme pokračovat vystoupením v rozpravě pana poslance Válka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem prostřednictvím pana předsedajícího s kolegou Nacherem diskutoval a nelze, než nepodpořit tento pozměňovací návrh. To znamená, my jsme jako klub připraveni ten pozměňovací návrh podpořit, protože samozřejmě máme stejné puzení zabránit tomu, aby byly podvodné reklamy na výrobky, které slibují zázračné vyléčení. Nicméně já si nejsem úplně jistý, a když jsem diskutoval s náměstkem pro legislativu Ministerstva zdravotnictví, tak mě neuklidnil, že je to úplně takhle napsané. Já jsem po tom zdravotním výboru využil toho, že na Nerudovce, v té ubytovně, máme televizi, kde je spousta pořadů, resp. řada televizí nebo programů, na které normálně prostě tam se člověk může dívat. Jedna z těch televizí v podstatě má prakticky co půl hodiny bloky reklam. A mě až překvapilo, jak často je tam reklama kolegy Uzla, kterou asi většina z vás zná (směje se), mě tedy naprosto dostala.

A teď mám velmi jednoduchý dotaz na pana ministra, nebo na toho, kdo to víte. Bude tedy tato reklama považována za tu reklamu, která podle tohoto zákona nebude smět být vysílána, nebo nebude? Já teď tu reklamu nijak nehájím, ale abychom si řekli, o čem se bavíme, o čem hlasujeme. Pokud se bavíme o těch brýlích, o kterých mluvil prostřednictvím pana předsedajícího kolega Nacher, není co řešit. Pokud se bavíme o různých náramcích, které zachraňují život vysíláním záření a speciálních prostředcích, není co řešit. Mně ovšem tvrdili legislativci Ministerstva zdravotnictví, že ten pozměňovací návrh je psán tak široce, že se to týká i tohoto typu reklam.

Mně nevadí, když zmizí z televize reklama kolegy Uzla, ale rád bych, aby tato informace jasně zazněla, jestli se to týká tohoto typu reklamy, kdy zdravotnický prostředek propaguje v médiu veřejně známá osoba, nebo netýká. Znovu opakuji, informace z legislativců od ministerstva byla, že týká. Pokud netýká, budu jenom víc uklidněn. I tak budu pro tento pozměňovací návrh hlasovat, protože ho považuji za správný. A děkuji předkladatelům, že ho připravili. To je vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu poslanci Válkovi, to byl poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, kdo dál do rozpravy chce vystoupit. Pan kolega Janulík se hlásí do rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Jenom krátce na margo kolegy Válka. Jsme ve třetím čtení, takže pláč je hezký, ale už je dávno po funuse, jako, jo. To samozřejmě tyto otázky měly být vznášeny jindy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan kolega Válek bude reagovat ve faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Mě by prostřednictvím pana předsedajícího velmi mrzelo, kdyby kolega Janulík plánoval nějaký funus. Nicméně co plánuje, to netuším. (Se smíchem.) Po jakém funuse a koho funuse netuším, že jsme.

Nicméně on sám ví, jak hystericky se tato legislativa probírá na zdravotním výboru. A já jsem neměl prostor se na to zeptat. Kdybychom to neřešili v nouzovém stavu a řešili jsme to normálně, byl dostatek času i na debatu, tak pak nemusím toto vystupovat před třetím čtením. Já jsem se na toto ptal na zdravotnickém výboru, nedostal jsem odpověď. Kdybych ji dostal, tak se tady neptám. Zřejmě tu odpověď někdo z vás ví. Pokud ji ví, tak prosím, aby tady zazněla. Pokud ji neví, tak pak si vyprošuji, aby mě tady někdo osočoval z toho, že pláču po nějakém funusu někoho! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak děkuji za dodržení času k faktické poznámce. A ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Ano, hlásí se paní poslankyně Věra Adámková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi pouze krátkou reakci. Vidím, že reklama pana doktora Uzla je opravdu velmi sledovaná a pravděpodobně tedy slouží i k obveselení. Ale ten pozměňovací návrh, který připravujeme, jedná se o to, že samozřejmě reklama může toto dělat, má-li pro to tvrzení. To znamená, že tam v tom případě ten člověk, který se podle toho chová, může dohledat zdroje a je ochráněn. Tolik k panu profesorovi Válkovi.

Reklamu pana kolegy Uzla jsem také viděla. Asi mě tolik nepobavila, ale jinak děkuji za tu reakci. Čili jedná se o to, že ten, který tu reklamu pouze přenáší, za to nezodpovídá. Ten, který tu reklamu zadává, za to plně zodpovídá. A má-li tam doklad o tom, že to má zdravotní dopad, tak ten doklad je doložitelný. Jestliže ho nemá, tak to nemůže říkat. Takhle to je. Takže má-li pan kolega Uzel - a já to nevím, jestli on konkrétně toto má, má tuto studii udělanou, která vyšla, tak jak on tam říká, pak je to v pořádku, on si za to nese zodpovědnost. Jestliže ji nemá a někdo tedy z těch, který si toto koupí a nebude spokojen, tak to je právě to, co by neměl říkat, že tuto, řekněme, funkci zlepšuje či nezlepšuje. Je to úplně obecně. Může samozřejmě říkat, že je tam zdravotní tvrzení, a musí to mít doložené, ale ten, který tu reklamu zadává, ten, kdo to zodpovídá. A jestliže toto nemá, tak samozřejmě nemůže říkat, že tam je zdravotní dopad, když to neví. Takže jedná se o ten doklad v tom případě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji. Ptám se, kdo dál v rozpravě. Pokud nikdo... a vidím, vidím kolegu Pawlase. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Pawlas: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, protože jsem jeden z předkladatelů pozměňovacích návrhů, tak já možná právě bych chtěl zmínit to riziko, protože skutečně je potřeba regulovat reklamu u těch šmejdských produktů. Na druhou stranu ten můj pozměňovák právě to chce nechat ve stávajícím stavu, protože to, co zmiňoval pan poslanec Válek přesně vypovídá o tom, že si myslím, že ten zákon jako celek není v tomto bodě dobře připraven, protože to omezení dopadne na široké spektrum výrobků, i těch dobrých. A bojím se, že někteří výrobci prostě nebudou v České republice své výrobky prodávat, protože reklama bude natolik omezena, navíc nevychází to přesně z evropské legislativy. Když to přijmeme, tak budeme mít nejpřísnější legislativu v tomto segmentu. Navíc v České republice působí Česká obchodní inspekce, která už dneska víceméně bojuje proti těmto šmejdům, takže nevím, proč bychom měli mít nejpřísnější regulaci v rámci EU a de facto zamezili přístupu moderních přípravků na český trh, protože ti výrobci řeknou: nebudeme v České republice své výrobky prodávat, protože je nemůžeme ani náležitě prezentovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě někdo do rozpravy? Pokud ne, tak rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře, máte zájem? Pan zpravodaj? Se závěrečným slovem nebo už... Tak pokud nejde o závěrečné, tak vás vyzvu, pane zpravodaji, abyste nás seznámil s procedurou hlasování.

 

Poslanec Julius Špičák: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jak bylo patrno, tak se jedná o velice komplikovanou zákonnou normu. Nicméně hlasovací proces, pokud ho schválíte, může být tedy v podstatě jednoduchý.

Takže nejdřív se budete vyjadřovat k návrhu A1 kolegy Daniela Pawlase. Pokud tento pozměňovací návrh bude přijat, jsou návrhy A2 a B nehlasovatelné. Dále se budete vyjadřovat, budeme hlasovat o návrhu A2. A konečně k návrhu B. Nakonec budeme hlasovat o návrhu jako celku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP