(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 72. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní.

Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Dnešní jednání zahájíme bodem 492, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Připomínám, že na základě dohody z grémia bychom v případě dřívějšího ukončení tohoto bodu pokračovali projednáváním pevně zařazených bodů, nejdříve však v 10.30. Také upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš do 14.30 - pracovní důvody, Jan Blatný z dopoledního jednání - pracovní důvody, Karel Havlíček do 13 hodin - pracovní důvody, Jana Maláčová z dopoledního jednání - pracovní důvody, Lubomír Metnar do 14.30 - pracovní důvody, Tomáš Petříček do 13 hodin - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody, Alena Schillerová do 13 hodin - pracovní důvody, paní ministryně se omlouvá, neboť odůvodňuje zákon v Senátu, Miroslav Toman od 14.30 z pracovních důvodů.

Dnes máme 3. prosince a narozeniny slaví náš vzácný kolega Rostislav Vyzula, kterého tady nevidím, nicméně mu aspoň na dálku, zřejmě na Moravu, přeji všechno nejlepší. (Potlesk.) Když jsme tu tradici přání k narozeninám vymýšleli, nepočítali jsme s polovičním obsazením Poslanecké sněmovny.

 

Já otevírám bod

 

492.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

A dříve, než začneme s projednáváním odpovědí na písemné interpelace, s nimiž nejsou poslanci spokojeni, je mou povinností Poslaneckou sněmovnu seznámit s oznámením Dominika Feriho z 20. 11. o skutečnosti, že neobdržel v termínu stanoveném jednacím řádem Poslanecké sněmovny, jeho ustanovením 112 odst. 2, odpověď na svoji písemnou interpelaci ve věci opatření v oblasti COVID-19 ve školské oblasti, kterou adresoval ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy Robertu Plagovi. Tuto interpelaci podal Dominik Feri dne 19. 10. 2020 a obdržel odpověď 24. 11., to znamená o čtyři dny později.

Na pořad jednání 72. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem 17 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

A nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. Jako první je zde interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci poslankyně Olgy Richterové ve věci slev na jízdném pro invalidní důchodce. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 707. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Připomínám, že jsem na úvod četl jeho omluvu do 14.30. Překážka tedy trvá, nemůžeme projednat tuto interpelaci.

Další interpelace je taktéž na předsedu vlády Andreje Babiše, také je to interpelace paní poslankyně Olgy Richterové ve věci nezbytné legislativní úpravy pro obce realizující komplexní podporu bydlení. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 709. Také tato interpelace je přerušena do přítomnosti předsedy vlády, nemůže o ni být v tuto chvíli jednáno.

Další interpelací je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, interpelujícím poslancem je Mikuláš Ferjenčík ve věci dvou tisíc miliard peněz našich občanů z lithia. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 770. Projednávání bylo přerušeno do přítomnosti premiéra.

Další interpelací je interpelace na předsedu vlády od poslankyně Věry Kovářové ve věci nedostatečné kapacity základních a mateřských škol. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 897. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády.

Následuje interpelace na prvního místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka, který odpověděl na interpelaci poslance Jana Lipavského ve věci nového bezpečnostního zákona v Hongkongu. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1001. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti prvního místopředsedy vlády a ministra financí Jana Hamáčka, který je přítomen, a můžeme tedy pokračovat v rozpravě. Ptám se pana poslance Lipavského, zda má zájem přednést na úvod svoji interpelaci. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Vážený pane vicepremiére, já jsem podal písemnou interpelaci, která šla zároveň v obdobném znění na Ministerstvo zahraničních věcí a na Ministerstvo spravedlnosti, s tím, že je to vlastně otázka, která jde napříč přes tyto tři rezorty, včetně toho vašeho.

Protože jeden rezort - Ministerstvo zahraničí je odpovědné za to, jakým způsobem máme vztahy s okolím a vyhodnocuje jaksi informace. A 1. července byl přijat ten nový bezpečnostní zákon v Hongkongu, který zásadním způsobem proměnil politickou situaci a to, jaký je vlastně stav práva v Hongkongu.

Pak zde máme Ministerstvo spravedlnosti, které je gesčně odpovědné za ujednání různých těch smluv. A ve svém důsledku je to i ministr spravedlnosti, který vlastně rozhoduje o vydávání do zahraničí.

Ale potom podstatnou roli hraje vlastně i rezort Ministerstva vnitra, pod který patří policie, která je faktickým vykonavatelem v situaci, kdy dochází k předávání těch osob. Ale zatímco v situaci, kdy je někdo odsouzen, a bavíme se o výměně vězňů, je ta situace je pokryta poměrně dobře, tak já tam prostě vnímám, že je tam jakési slepé místo, nebo do určité míry slabina celého systému, a to je vlastně žádost o předběžné zadržení. Protože my jsme dneska s Hongkongem ve stavu, nebo vlastně s Čínskou lidovou republikou, která de facto již plně ovládla Hongkong, fakticky, tak pokud přijde takováto žádost, tak naše policie jde a okamžitě ty lidi ztotožňuje a nějakým způsobem je vlastně i může zadržet. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP