(10.30 hodin)
(pokračuje Ondráček)

Samozřejmě já úplně toho příznivec nejsem. Já si myslím, že každý, kdo nosí plukovníka nebo generála na svých ramenou, by měl být schopen říct tu zásadní větu, co se tam stalo, a jít před tu kameru a vystoupit. Hasič není v té situaci jako třeba kriminalista, který by nechtěl zveřejňovat svoji identitu, ale když už to je tak nastaveno a musíme mít v podstatě na každém kraji tiskového mluvčího u Hasičského záchranného sboru a samozřejmě generální, tak ať to tímto způsobem je. Takže padlo, kolegyně a kolegové, že o tom, co se zveřejní, bude rozhodovat ředitel Hasičského záchranného sboru příslušného buď kraje, nebo územního odboru, a to prostřednictvím té tiskové mluvčí. To jsou věci, které jsem slyšel na výboru, a já předpokládám, že jsou tady kolegové, když se rozhlédnu, tak vidím některé z nich, kteří jsou také členy výboru, a myslím, že by mně to mohli potvrdit, že i oni možná toto slyšeli. Anebo sedí tak blízko, že to prostě pak neslyšeli a ptají se. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Pavel Žáček v rozpravě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Žáček: Pane ministře, jestli považujete za nestandardní interpelaci v této fázi, tak potvrzuji slova pana kolegy Ondráčka. Vy jste nestandardně ten zákon dal do parlamentního oběhu a pak jste na ten výbor nepřišel. Vy jste tu novelu neobhajoval. Ano, benevolence a způsob řízení pana kolegy Kotena výboru pro bezpečnost vám to umožnila. Kdyby to byl jiný výbor, tak byste přijít musel. Padly tam některé dotazy, a dokonce tady to, co říkal pan kolega předřečník, tak to nebyla jednoznačná odpověď od pana generála. Myslím si, že jsme se ho na to museli dotazovat, a teprve posléze se dospělo k tomu, co jste říkal.

Čili já bych si dovolil bránit své právo na to se zeptat v jakékoliv fázi. Že to není standardní. Odkazuji se na první čtení, kdy jsem hovořil, a standardně vystoupím i zítra se svým příspěvkem ve třetím čtení, nicméně já za nestandardní považuji, že vy jste na ten výbor nepřišel, a myslím si, že podstatná část vznikla z tohoto důvodu, že pak některé ty technikálie, které tam nebyly úplně jasné, které byste měl říkat vy se svými kolegy, tak byly řečeny nedostatečně, a proto je nutné se zeptat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček doplní svou odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Já jenom velmi stručně k tomu postupu. Už jsem tady říkal ve svém vystoupení, že panu poslanci neberu jeho žádná práva, ani nemám žádnou ambici mu je brát, pouze jsem poukazoval na to, že mně to přijde nestandardní. A já chci poděkovat výboru pro bezpečnost, že se k tomu postavil tak, jak se k tomu postavil, a že to pustil tak, jak to prošlo, to znamená bez mojí účasti. Ale já jenom chci, aby to nevypadalo, že jsem byl na dovolené v té době. To bylo 29. 9. a já se přiznám, že nevím, v kterém časovém období toho dne se to projednávalo, ale zasedala stálá pracovní skupina Ústředního krizového štábu, které předsedám, a pokud to bylo odpoledne, tak bylo jednání nejvyšších ústavních činitelů u prezidenta republiky. Tak jenom aby to nevypadalo, že jsem byl někde ve Španělsku nebo v Itálii na dovolené. Prostě měl jsem jiné pracovní povinnosti a chci poděkovat kolegům z výboru pro bezpečnost, že to takto umožnili projednat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím. Než ukončím rozpravu, zeptám se pana poslance Pavla Žáčka, jestli navrhuje odmítnutí odpovědi. Nenavrhuje, čili je to bez usnesení. Můžeme ukončit tuto interpelaci.

A pokračujeme ještě jednou interpelací pana poslance Pavla Žáčka na prvního místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka, a to ve věci osobního poděkování náměstka policejního prezidenta poslanci Zdeňku Ondráčkovi. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji za slovo. Vážení kolegové, já se vám opravdu omlouvám. Dneska to vypadá jako Žáčkova smršť, ale je to asi vylosované, čili za to úplně nemohu. A tím spíše, že teď vlastně budu hovořit o věci, která se týkala pana kolegy předřečníka.

Já jsem si dovolil zeptat pana ministra, jestli ta komunikace, poděkování, osobní poděkování náměstka policejního prezidenta panu kolegovi poslanci Zdeňku Ondráčkovi je standardní, jestli to spadá do té apolitičnosti Policie České republiky, poděkovat jednomu konkrétnímu poslanci, když to meritum věci, které se hlasovalo, tj. finanční prostředky pro Policii ČR, vlastně hlasoval mnohem větší počet poslanců - 142. Čili já bych si jen dovolil takový koment, že na rozdíl od té vaší odpovědi to neberu zase tak nepoliticky. A samozřejmě jsem pro maximálně korektní vztahy a slušné vztahy s vedením rezortu, resp. vedením policie, to bych také podepsal, ale proto tedy požaduji, aby byly tyto dobré vztahy udrženy i nadále, aby v případě například mé podpory nebo jakéhokoliv jiného poslance bylo stejně postupováno vůči němu, aby pan náměstek policejního prezidenta či policejní prezident děkoval osobně každému poslanci, nebo možná nejlépe všem, když ten návrh a to finanční posílení policie projde, a aby dostal takovýto dopis. To bych považoval za té situace, kdy vy to nepovažujete za politické, za korektní. Čili v tomto případě jestli by bylo možné, aby pan náměstek policejního prezidenta napsal všem 142 poslancům poděkování stejně jako panu kolegovi Ondráčkovi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr se chystá odpovědět. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Tak pokud vím, tak to celé vzniklo tak, že v rámci jednání výboru pro bezpečnost a potom samozřejmě i na plénu Poslanecké sněmovny pan poslanec Ondráček navrhl změnu rozpočtu, což bylo tuším v řádu, neberte mě za slovo, několika stovek milionů, a tento poslanecký návrh, jeho poslanecký návrh byl schválen a policie ústy pana náměstka Keřky mu poděkovala za to, že to navrhl. Tak já si myslím, že to je slušnost. A až pan poslanec Žáček navrhne pozměňovací změnu k rozpočtu, která policii přidá 300 milionů, a Sněmovna to odsouhlasí a pan Keřka mu poděkuje, tak to bude v pořádku a bude to jedna jedna. Tak teď, pane poslanče prostřednictvím předsedajícího, akorát je problém, že už jsme to prošvihli, protože druhé čtení už bylo. Tak příští rok.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kolega Zdeněk Ondráček se hlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane místopředsedo. Škoda, že nevidíte, jak se pod tou rouškou směji, protože jsem velmi rád, že pan kolega Žáček, popř. jeho lidé velmi pečlivě sledují můj facebookový profil. To je opravdu záslužná činnost. Je vidět, že jste se tam na tom úřadu něco naučil, na tom, o kterém jsme hovořili v té první interpelaci, kde jsem seděl jenom u té televize a chvilku jsem přemýšlel, jestli sem jít, nebo ne, ale u těch hasičů už mně to nedalo, tak jsem sem dorazil.

Pan ministr zmínil, pane kolego Žáčku prostřednictvím pana předsedajícího, jsem druhé volební období předsedou podvýboru pro Policii České republiky, obecní policie a soukromé bezpečnostní služby. S policií, nejenom státní, ale i obecními policiemi, resp. kolegiem ředitelů obecních a městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy, jsem, řekněme, v poměrně čilém kontaktu a z toho vznikla třeba i novela zákona o obecní policii, kterou jsme tady projednávali, která se vám také vůbec nelíbila, ale kde jsme třeba dokázali po jednání a napříč politickým spektrem prosadit, že i strážníci dostanou šestinásobek odchodného v případě, že sloužili 30 let u obecní nebo městské policie a dosáhli 50 let věku, a sjednotili jsme to s jinými, se zdravotnickou záchrannou službou, která už takový v podstatě benefit má.

Víte, mně přijde normální, že pokud se mi podařilo v loňském roce prosadit změnou rozpočtu 120 milionů ve prospěch Policie ČR, a z toho standardně, a včera jsem to zde zmínil, když jsem načítal, dávám a snažím se dávat prostřednictvím pozměňovacích návrhů každý rok peníze na balistickou ochranu policistů, každý rok to bylo 30 milionů korun, a pokud si vzpomínáte, a vy řeknete, že vyžadujete vlastní osobní poděkování, tak současný pan policejní prezident, když přišel na jednání výboru, a bylo, tak vám všem na výboru poděkoval, kdo jsme hlasovali pro ten pozměňovací návrh, který navýšil kapitolu rozpočtu, resp. to podskupení pro Policii ČR, o 90 milionů. Jestli chcete speciální poděkování, tak já klidně kolegům z Policie České republiky řeknu, ať vám pošlou speciálně možná i zarámované, jestli vás to takhle (nesroz.). Jinak bedlivě sledujte můj facebookový profil, aspoň se tam něco přiučíte. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP