(10.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan kolega Žáček se hlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji za slovo. Já se samozřejmě pod rouškou, také to není vidět, směji. Ale myslím si, že to prostě nebylo fér, a proto jsem si dovolil na to upozornit. Váš profil pochopitelně nesleduji, byl jsem na to upozorněn, to se přiznávám bez mučení.

Nicméně rozhodujeme tady ve sboru. Já vám určitě neberu ty aktivity, které děláte. Myslím, že to je vidět na výboru, na podvýboru. Ale některé prostě věci, které by mohly se zdát, že jsou proti té nepolitičnosti Policie ČR, tak je nutné zmínit. A myslím si, že tato věc byla hraniční, resp. za hranicí. Také děkuji za to, že jste tiskovým mluvčím pana policejního prezidenta a připomínáte, že nám děkoval na výboru. Já jsem tady citoval, kolik poslanců vlastně ve finále na to děkovalo. Samozřejmě připadá mi to úplně absurdní a poděkování nechci. Já to beru jako za jaksi povinnost jako člena výboru a místopředsedu výboru pro bezpečnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do rozpravy? Pokud nikdo, ptám se pana poslance Pavla Žáčka, jestli navrhuje nějaké usnesení. Nenavrhuje. Můžeme tuto interpelaci uzavřít.

Máme tady další interpelaci se stejnými osobami a obsazením. První místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček odpověděl na interpelaci poslance Pavla Žáčka ve věci činnosti a prezentace Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR. Interpelace 1078 a pan poslanec Pavel Žáček má slovo. Prosím.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji. Opětovně to vyšlo, opětovně se omlouvám. Je to část mé paměťové agendy. Takže tato interpelace vlastně byla směrována, zase pan ministr potvrdí, že to není první interpelace, byla směrována na Úřad dokumentace a vyšetřování. Také jsem měl tu čest v devadesátých letech v této instituci pracovat, také k ní mám nějaký vztah, a proto mi vadí, že dnes, více než třicet let po pádu komunistického režimu a v kontextu mimochodem obdobných institucí, které jsou funkční ve Spolkové republice Německo, v Polsku, na Slovensku, na Slovensku ne, pardon, ale v jiných dalších státech, tak mi prostě vadí, že nemáme dostatek informací, co ty instituce vlastně dělají. Sice toto je policejní útvar, dokonce celostátní policejní útvar, ale když si porovnáte jeho výstupy např. na webové stránce, na kterou jsem se ptal Policie ČR, tak tam to vypadá, že paní ředitelka akorát chodí sem tam na nějaké výstavy, kde se nechá vyfotit u nějakého artefaktu.

Zase v té druhé části té odpovědi - já jsem za to rád, že pan ministr takto reaguje, já vím, že nemůže jinak, ale upřímně mu za to poděkuji - jsou kvantifikovány náklady na tento útvar, na platy policistů, na platy civilních zaměstnanců. Ale to, že ten úřad nechce sdělovat veřejnosti informace s odkazem na to, že to je orgán činný v trestním řízení, přestože ty statistiky jsou anonymní, ať už nápadu, nebo toho samotného vyšetřování, a můžu ukázat, že v minulosti tomu bylo jinak, a také vám to tady budu dokladovat, tak tomu se prostě divím.

Tak se divím, že v dnešní mediální otevřené době, nemusí tento útvar, a nemá vlastně ani vůli evidentně, a panu policejnímu prezidentovi, resp. jeho náměstkovi, který přímo řídí, nebo panu ministrovi to nevadí a vlastně podepíše tady, když se zeptám, abych na to právě pana ministra upozornil, kolik tedy měli výstupů na webu. A podívejme se na jiné celostátní útvary, samozřejmě mají jinou činnost atd.. ale jak se snaží prezentovat, tak vědí, že se musejí prodat, tak mi teď posledně napíšou: Vámi požadované informace lze zjistit prostým součtem. Jinými slovy, pane poslanče, pokud umíte počítat, spočtěte si to sám. My to neumíme, nebo nechceme to umět. To mi připadá zcela absurdní.

V minulosti, budu dokladovat, to bylo prostě úplně jinak. Je mi jasné, že pro tuto vládu je paměťová agenda něčím velmi složitým. Věřím tomu, že po těch příštích volbách se to prostě změní a že pan policejní prezident si tam potom udělá pořádek, aby se tam ty statistiky aspoň objevily. Není tady sporu, trestní řízení nějaké, vstupování do něčeho, tady prostě se odpovídá na něco jiného, než na co je dotaz. A budu to dokladovat. Dokonce tady je formulace, kterou už úplně nechápu, proč se to nemůže udělat, neboť v roce 2019 bylo registrováno celostátně téměř 200 tisíc skutků. No tak to už ani pan ministr neví, co ten Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu dělá. Že dělá politicky motivované trestné činy mezi lety 1948 a 1989, a ne něco, co mělo nápad v roce 2019. To vůbec nechápu, proč tam tato formulace takto je. Samozřejmě je zde odkazováno na to, že to je zodpovědnost vedení úřadu. Jasně. Také proto já se ptám, jestli tedy s tím souhlasí příslušný náměstek nebo policejní prezident, potažmo ministr vnitra. A znova opakuji, podívejte se třeba, jak vyšetřují prokurátoři polské IPN, kolik dávají informací, nebo příslušné zastupitelství ve Spolkové republice, třeba například vůči vyšetřování bývalých nacistů.

A znova opakuji, a tady vám to budu dokladovat, trošku udělám takovou prezentaci. 17. listopadu jsme prezentovali na CEVRO Institutu knížku, na níž měl jsem tu čest se podílet (ukazuje), Průvodce demokratickou transformací, kde jsem právě proto, že to ty naše paměťové instituce moc nedělají, prezentoval i výstupy ÚDV z doby ředitelů Václava Bendy, případně doktora Bretta, kde prostě třeba na stránce 131 máte funkce či povolání osob trestně stíhaných ÚDV v době spáchání trestného činu. Je to k 1. 6. 2008. Od té doby, od té doby, od roku 2008, neměl ÚDV speciálně pod novou ředitelkou zapotřebí to tam dávat. A tady máte prostě kvantifikaci, která je anonymní. Je to prostě standardní práce analytická. Není to nic, co by narušovalo trestní stíhání. Počty návrhů na podání obžaloby a obžalob. Prostě člověk, kterého to zajímá, si to na webu Ministerstva vnitra, potažmo Policie České republiky nenajde. Těch tabulek je tam celá řada. Věková struktura ÚDV trestně stíhaných osob, k 1. 6. 2008. Proč to není dalším údajům...? Počet údajně stíhaných osob podle doby spáchání trestního činu, zase k 1. 6. 2008. Já si myslím, že to je opravdu provokace a zakrývání, buď že se tam nic nedělá, že prostě žádné výstupy nejsou, a já si myslím, že nějaké jsou, anebo že to prostě nechceme dát. Ptá se na to poslanec Žáček. Nedáme, nedáme, nedáme.

Odkaz je na ty publikační výstupy. Paní ředitelka, nebo kdo připravoval pro pana ministra ten podklad, argumentuje nějakou (nesrozumitelné) roku 2007, dispozice z doby převedení odboru dokumentace. Prostě tak otázka absolutně nezněla. A nemyslím si, že je korektní se vymlouvat na předchozí vedení, že mělo jinou politiku, a ona že má jinou mediální.

Takže zase - finanční prostředky, jak jsou vynakládány. Myslím si, že tady nelze strkat hlavu do písku a musí to ÚDV jednou zodpovědět. A doufejme, že tedy aspoň po těch nadcházejících volbách odpoví, co vlastně dělá.

V těch bodech 9, 10 jsem se ptal, ÚDV v minulosti sliboval třeba seznam zemřelých vězňů, že na tom dosud pracuje. Prostě nebylo uděláno evidentně nic. A dokonce jsem se dověděl, což pro mě bylo jaksi šokující, když jsem se ptal - protože to je pro vaši informaci jedna velká množina neznámých mrtvých z doby komunistického režimu, ti, kteří zahynuli ve vazbách, při vyšetřování, ti bohužel nejsou ve statistikách třeba těch mrtvých na hranici nebo popravených, ti prostě zmizeli v tom systému administrativním komunistické moci. Ten odhad, abychom věděli, o kolika československých občanech, našich spoluobčanech, se bavíme, je 4 500 tisíce osob. Je to velmi vysoké číslo. A myslím si, že to je spodní hranice. Tak přestože tedy údaje přislíbil, že to bude dělat, tak jsem se ptal, kolik se z toho vyšetřovalo a vyšetřuje. A odpověď zní: Policie požadované údaje ve vámi naznačeném rozsahu nemá k dispozici, neboť současný způsob vedení spisové služby, který se liší od toho, jenž byl praktikován od vzniku útvaru, tyto údaje nemůže získat. A odkaz na ÚSTR, že to má dělat ÚSTR.

Vyšetřování, pokud je mi známo, má dělat policejní orgán a tím je celostátní útvar ÚDV, který ani nemá ambici tedy toto zjišťovat. Ten odkaz mi připadá fakt... na co tam jsou? Jak, nemají administrativu? Mají mít kartotéku, v počítači to může být všechno. Je to absurdní, že by se český stát nezajímal o to, jak skončily osoby, které byly perzekvovány komunistickém režimem. Tím spíše, že na to máme naprosto jednoznačně vymezený, dokonce v zákoně ukotvený Úřad dokumentace a vyšetřování.

Já bych tady udělal takový příslib, pane ministře, že se budu ptát na to tak dlouho, až nakonec tedy ÚDV sám ty statistiky o své práce zveřejní. Považuji to prostě za chybu a netransparentnost toho současného vedení. Ale i to, že to tolerují jejich nadřízení a v politické rovině i vy. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP