(10.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Žáčkovi. Pan místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček je připraven odpovědět. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, jakkoliv jsem v těch minulých odpovědích vyjadřoval trošku rezervovanost k tomu, co je tady interpelováno, tak v tomto případě chci panu poslanci Žáčkovi slíbit, že se na to podívám, protože některé ty argumenty, které tady vznesl, pokládám za znepokojivé. Pan poslanec samozřejmě ví, že jako ministr vnitra nemám personální pravomoc k jednotlivým policistům či vedoucím funkcionářům. Personální pravomoc ministra vnitra je omezena pouze na policejního prezidenta, a to pouze na jeho jmenování. Takže toto budu muset probrat přímo s panem policejním prezidentem, ale určitě si ten čas najdu a zjistím, zda je možné na práci toho útvaru něco zlepšit.

Současně samozřejmě pokud má pan poslanec Žáček více dotazů nebo podnětů k fungování tohoto útvaru, tak se zase můžeme dohodnout, že část jednání výboru pro bezpečnost, nebo nějakého podvýboru, nevím přesně, kam to napasovat, se můžeme věnovat tomuto tématu a budou připraveni dorazit pan policejní prezident, popřípadě paní ředitelka či příslušný náměstek, a můžeme si to v klidu proříkat. Takže v tomto případě chci panu poslanci slíbit, že se na to podívám a budu ho informovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kolega Žáček se hlásí do rozpravy. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Pavel Žáček: Vážený pane ministře, děkuji, beru vás za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy k tomuto tématu? Ne. Návrh na usnesení nebyl podán logicky, když došlo k dohodě. Tím mohu ukončit tuto interpelaci.

Máme tady další interpelaci v tisku 1096. Je to interpelace Stanislava Blahy, kdy místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy pan Karel Havlíček mu odpověděl na jeho interpelaci k zabezpečení železničních přejezdů. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem písemně interpeloval pana ministra průmyslu a obchodu a také dopravy Havlíčka ohledně zvýšeného počtu nehod na železnici v letošním roce. Chtěl jsem znát zejména konkrétní kroky, které ministerstvo činí k tomu, aby do budoucna k takové četnosti havárií nedocházelo. Chtěl jsem s ním na to téma vést debatu i tady na plénu, což samozřejmě ve chvíli jeho nepřítomnosti není možné, proto bych chtěl požádat o přerušení tohoto bodu do doby přítomnosti pana ministra. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vašemu návrhu vyhovíme tím, že budeme hlasovat o tom návrhu na přerušení, které je logické. Rozhodneme v hlasování číslo devadesát pět. Já zagonguji.

 

Opakuji, že budeme hlasovat o návrhu na přerušení projednávání odpovědi ministra průmyslu a obchodu, ministra dopravy a místopředsedy vlády Karla Havlíčka na interpelaci Stanislava Blahy ve věci zabezpečení železničních přejezdů.

Zahájil jsem hlasování číslo 95 a ptám se, kdo souhlasí s přerušením. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 95. Z přítomných 80, pro 63, proti nikdo. Návrh byl schválen, přerušujeme tedy projednávání této interpelace do přítomnosti místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka.

 

Další interpelací, kterou zahájím, je interpelace podle tisku 1098. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Jakuba Jandy ve věci podpory sportovní oblasti v době koronavirové krize. Pan kolega Jakub Janda se hlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Janda: Dobrý den, děkuji za slovo. Já jsem pana premiéra písemně interpeloval ve věci podpory sportovní oblasti v době koronavirové krize. Poprosil bych o přerušení této interpelace do přítomnosti pana premiéra.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Myslím, že ti, kteří jsou přítomni, mohou rozhodnout o tomto návrhu bez dalšího. Rozhodneme v hlasování číslo 96.

Zahájil jsem hlasování číslo 96 a ptám se, kdo souhlasí s návrhem na přerušení projednávání této odpovědi na interpelaci. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 96. Z přítomných 80, pro 58, proti nikdo. Návrh byl schválen a projednávání této interpelace jsme přerušili.

 

Posledním bodem v písemných interpelacích je odpověď ministryně práce a sociálních věci Jana Maláčové, která odpověděla na interpelaci poslankyně Olgy Richterové ve věci pravidel pro vyplácení příspěvku v programu Antivirus. Je to tisk 1107. Paní kolegyně Richterová se hlásí do rozpravy. Paní ministryně Maláčová je řádně omluvena. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Ta interpelace se týká tématu Antivirů a těch velice drakonických sankcí pro firmy. Věcně jde, vážené kolegyně a kolegové, o to, že u těch Antivirů A a B, což jsou dotační programy, kde by bylo možné uplatňovat jiná pravidla než pro Antivirus C a nenutit návrat 100 % částek, se bohužel ministerstvo drží toho, že jde proti smyslu programu, proti smyslu podpory těch zasažených podnikatelů a firem a nechce uvažovat o té možnosti, že by se vracelo čistě podle rozsahu chyby. Čili jeden den zpoždění zaplacených odvodů by neměl dle mého týmu právníků znamenat nutnost vracet úplně vše. V případě řady firem to jsou opravdu vysoké částky.

Já bych z tohoto důvodu, že bych o tom chtěla s paní ministryní diskutovat - týká se to životních osudů mnoha lidí - požádala o přerušení této interpelace do její přítomnosti na schůzi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za návrh. Rozhodneme o něm v hlasování číslo 97.

Zahájil jsem hlasování číslo 97 a ptám se, kdo souhlasí s návrhem na přerušení do přítomnosti paní ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 97. Z přítomných 81 poslance, pro 57, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali odpovědi na písemné interpelace poslanců a ukončíme tento bod projednávání.

Ještě konstatuji, že místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal má náhradní kartu číslo 10.

Ještě před 11. hodinou, protože jsme je vyčerpali, a můžeme tedy pokračovat, bych byl rád, abychom se vypořádali s dalším pořadem naší schůze. Chtěl bych vaši pozornost zaměřit na to, že bychom se měli od 11 hodin věnovat - nebo už teď, protože jsme se dohodli na poradě politického grémia, že po skončení písemných interpelací, nejdříve v 10.30 hodin, což je už dávno poté - pevně zařazeným bodům. A to je 477, sněmovní dokument 5113, Usnesení Poslanecké sněmovny k pravidlům pro konání videokonferencí, a bodem 489, což je Informace ministra životního prostředí k situaci na řece Bečvě. Poté bychom případně projednali další body dle schváleného pořadu a těmi jsou zákony ve druhém čtení. Připomínám, že ve 12.45 hodin máme pevně zařazený bod 326, smlouvu mezi vládou České republiky a Senegalské republiky o zamezení dvojího zdanění. Odpoledne, tedy po 14.30 hodině, bychom se samozřejmě zabývali bodem 493 a to jsou Ústní interpelace.

Ptám se, kdo se hlásí ke změně programu. Nikoho nevidím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP