(11.30 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Nijak nepopírám, že ze začátku tam docházelo k ne úplně ideální komunikaci mezi jednotlivými složkami, nicméně to se podařilo napravit i díky intervenci vyšších složek státního zastupitelství a teď by spolupráce měla být bezproblémová. Stále platí to, že policie zajistila v rámci šetření celou řadu důkazních materiálů. Dá se asi říci, že materiály zajišťovala na různých místech a u různých subjektů. A nyní to klíčové, na co všichni čekáme, je ten znalecký posudek. Já jsem tady minule říkal, že termín je 20. 12. Byl jsem včera ujištěn, že podle toho, jak vypadá postup prací na znaleckém posudku, by ten termín měl být dodržen. Takže jsem přesvědčen, že pokud se nestane nic překvapivého, tak k tomu dvacátému bude možné, aby případně na základě výsledků znaleckého posudku policie přikročila k dalším krokům v rámci šetření a trestního řízení.

Tudíž chci znovu podtrhnout, že nikdo tu věc nezametá pod koberec, nikdo tady na policii či státní zastupitelství nevyvíjí žádný nátlak. Jediný v uvozovkách nátlak, a to prosím berte s rezervou, je to, že všichni veřejně vyhlašujeme a prohlašujeme, že bychom si přáli, aby to bylo vyšetřeno co nejdříve, nicméně jak jsem říkal minule, zpracování znaleckého posudku vzhledem k rozsáhlosti katastrofy a počtu vzorků a dalších věcí, které byly zajištěny, prostě nějakou dobu trvá. Takže jsem přesvědčen a věřím tomu, že kolem 20. 12. budou orgány činné v trestním řízení schopny dát podrobnější informace, respektive v rámci jejich konání dojde k nějakému posunu. To ovšem závisí na tom znaleckém posudku, jak bude zpracován.

Takže tolik z mé strany. Pokládal jsem za svoji povinnost vás o tom takto informovat, jakkoliv rozumím tomu, že jsem svým vystoupením už nemohl ovlivnit vaše hlasování při usnesení, které bylo přijato. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan ministr Brabec nyní vystoupí s přednostním právem, poté paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Jenom připomínám, že nejsme ani v tomto bodě, jsme mezi body a vystupují ti, kteří mají přednostní právo. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za to. Já navážu na vystoupení pana místopředsedy vlády a ministra vnitra pana Hamáčka a řeknu vám jenom ten aktuální vývoj, protože ono to tady padlo.

To naše minulé zasedání, samozřejmě od té doby se zase věci vyvinuly. Já jsem byl v mezidobí dvakrát ve Valašském Meziříčí, včera a v pátek minulý týden. Včera, jak víte, došlo k dalšímu úniku, já zároveň říkám neznámé látky - ne nebezpečné látky, neznámé látky. A mohu ale vám říct, že se zásadně (věci?) posunuly z těch čtyř úniků, kdy ve třech případech to byly závadné látky, škodlivé látky, v prvních případech kyanidy, v druhém případě nikl a ve třetím případě dusitany, tak v tom druhém a třetím případě, tedy niklu a dusitanů, už podle našich informací vede řad správní řízení s konkrétními firmami z areálu Tesla Rožnov. Tam bylo i přiznání, nebo se k tomu přihlásili správci areálu, že ty dva úniky pocházely od nich. To znamená, že z těch čtyř úniků jsou dva už v nějakém správním řízení.

Pan ministr vnitra se vyjadřoval k tomu prvnímu, tam to dále šetří policie s dozorem státního zástupce. A ten čtvrtý únik včera, znovu říkám, že pořád ze stejného kanálu, tedy z kanálu, který vede z areálu Tesla Rožnov, i v tomto čtvrtém případě tam byly odebrány vzorky, poslány do laboratoří a výsledky bychom měli mít v několika dnech.

My jsme se včera opakovaně sešli se zástupci Zlínského kraje - byla tam paní náměstkyně za Piráty, to jenom pro kontrolu, kdybyste náhodou nevěřili hnutí ANO, tak věřím, že věříte aspoň svým lidem - takže tam byla paní náměstkyně Ančincová za Zlínský kraj, náměstkyně hejtmana, a naprosto jsme se shodli v tom, mimo jiné, že Zlínský kraj musí vyvinout maximální aktivitu v tom smyslu, že momentálně má otevřené povolení, respektive správní řízení o povolení vypouštění odpadních vod. Je tam žádost správce. Zlínský kraj se samozřejmě chystá na kontroly, a znovu říkám, kontroly ve všech společnostech včetně společnosti Deza. My jsme taky včera informovali, že běží kontroly v patnácti společnostech včetně areálu Tesla Rožnov, včetně společnosti Deza, kde je třeba inspekce na kontrole už od 11. listopadu na základě nějakého šetření. To je tedy v rámci těch patnácti společností.

Ale bylo jasné, že pokud tady máme nějaké konkrétní úniky z konkrétního kanálu, jasně zdokumentované, to je čtvrtý případ, a znovu říkám, třikrát nadlimitní škodliviny v tom posledním případě, nechci ho hodnotit, protože zatím nevíme, co to bylo za látku, tak byla včera jasně dohoda se zástupci Zlínského kraje, byl tam i pan starosta Valašského Meziříčí, na pátečním jednání byli zástupci hasičů, povodí, rybářů, včera tam opět byli rybáři.

A chtěl bych říct ještě oproti tomu, co jsme se bavili minule, že já jsem v mezidobí navrhl za prvé, že připravíme společně s Ministerstvem zemědělství další novelu vodního zákona, kde bude výrazně zvýšen trest z 5 na 50 milionů jako sankce.

Dále, že tam budou zpřesněny zásahy jednotlivých složek, protože tam se jasně ukázalo, že vodoprávní úřady nemají v řadě případů takovou lidskou kompetenci, nebo i kapacitní možnost zvládat takhle velké stavy, ať už se jedná o ORP, nebo ať už se jedná o krajské úřady, ať už se jedná o hasiče. Hasiči se jasně přihlásili k tomu, že by to chtěli lépe navázat na zákon o integrovaném záchranném systému.

Dále jsme se domluvili, že zpracujeme kromě novely vodního zákona monitoring všech výpustí, nejenom na Bečvě, protože řada z nich není dneska zdokumentovaná, ale na všech hlavních tocích České republiky. To si myslím, že bude zásadní posun, a to budeme dělat s podniky povodí. Také že osadíme Bečvu pilotním projektem, vlastně kontinuálním monitoringem vody, odběrem a monitoringem vody, to by mělo proběhnout v nejbližších měsících, a už jsme na tom domluveni s Výzkumným ústavem vodohospodářským, a domluvili jsme celou řadu dalších věcí. Chci říct, že na tom byla naprostá shoda se všemi složkami, s rybáři, s integrovaným záchranným systémem, s vodoprávními úřady ať už místními, nebo krajskými, s Povodím Moravy a s dalšími, kteří se tam sešli.

Takže to je ten vývoj od té doby. A já navážu na pana ministra vnitra a chci jasně říct, že absolutně neexistuje, že by někdo, kdokoliv, někam něco zakopával. Já jsem už opravdu znechucen tím, co se objevuje. Každý den se objevuje nějaká nová vyšetřovací hypotéza. Paralelně se vyšetřují věci v různých denících, nechci jmenovat. Na druhou stranu mohu všechny ujistit, nebo za sebe mohu ujistit, že se zabýváme vším, i když to samozřejmě nemůžu říct za policii, ale nepochybně také sleduje ty informace, a protože v řadě společností běží probíhající šetření, probíhající kontroly, tak do nich samozřejmě budou zahrnuta nějaká další zjištění. Takže představy, že tady někdo něco dělá, jakési spiknutí, aby zametal stopy, jsou opravdu neuvěřitelné.

A to, co se včera stalo, ta šílená událost, já jsem ji taky zaznamenal z médií, o sebevraždě toho člověka, to prostě považuji za neskutečné a je mi to strašně lidsky líto. Jenom říkám, co se kolem toho vlastně všechno rozpoutalo, a navazuji na to, co říkal pan ministr vnitra, abychom skutečně s těmi vyjádřeními byli opatrní.

Já mám plně důvěru v Policii České republiky, v orgány činné v trestním řízení a tam ty ostatní věci jasně pokračují. A jestliže se dneska bavíme o čtyřech incidentech, tak znovu opakuji, že dva incidenty už jsou ve správním řízení, jeden vyšetřuje policie a měla by mít do 20. prosince znalecké posudky. A ten poslední, včerejší únik, věřím, že v horizontu zítřka, pozítří, nebo myslím v nejbližších dnech budeme mít nějaké konkrétní informace, zda se jednalo o nějakou nebezpečnou látku, ale zatím to tak nevypadá. Zatím to vypadá, že to nebyla látka typu kyanidu nebo něčeho podobného. A pokud se znovu objeví další výpusti, další scénáře, kdy měsíc se tady o tom bavíme, dělají se nějaké sofistikované scénáře, jak to vlastně s těmi kyanidy mohlo být, a najednou se objeví nějaký jiný scénář, kyanidy jsou zapomenuty a jedeme touto linkou, tak prosím, to je přesně odraz toho, že zjevně snad někdo nevěří policii. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP