(11.40 hodin)
(pokračuje Brabec)

Policie si na to najala znalce. Tihle znalci jsou právě ti, kteří by měli posoudit všechny varianty, zda to takhle mohlo být, zda to mohlo škodit tak, nebo onak. Jinak skutečně mně to připadá úplně absurdní situace, ale jsem samozřejmě naprosto zajedno s veřejností, že nám všem vadí, že ten viník není dávno znám. Je to složitá kauza a všichni si velmi přejeme, aby už byl co nejdřív jasně označen a potom pohnán k odpovědnosti. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a budeme postupovat tímto způsobem: Nyní vystoupí s přednostním právem paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová, potom s přednostním právem zastupující předseda klubu KDU pan poslanec Benešík, poté zastupující předseda klubu Pirátů pan poslanec Černohorský, poté pan předseda KDU Marian Jurečka. Jenom připomínám, že na 12.45 hodin máme pevně zařazený bod smlouva mezi Českou republikou a Senegalskou republikou. Samozřejmě ten bod otevřu až ve chvíli, kdy nebudou přihlášky kolegyň a kolegů s přednostním právem.

Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, mě mrzí, že pan ministr tady nevystoupil dříve, tím by umožnil i ostatním poslancům se přece jenom ještě k tomu bodu vrátit a více diskutovat, protože je pravdou, že se objevila celá řada dalších věcí za těch několik málo týdnů, které uplynuly od posledního projednávání tohoto bodu tady ve Sněmovně. Nestalo se tak, tak alespoň touto formou.

Vy jste, pane ministře, zmínil, že věříte policii. Já jí věřím a věřím jí zejména v tom vyjádření, které právě proběhlo po tom posledním projednání tohoto bodu ve Sněmovně, kdy vyvrátila vaši lež o tom, že by vám snad neumožnila se k té věci vyjadřovat, zavázala vás mlčenlivostí. Čekala bych, že ve svém slově se i k téhle věci vyjádříte a že objasníte, proč jste tady na ten mikrofon nejenom nám poslancům, ale celé veřejnosti v téhle věci lhal, anebo jestli si za tím svým vyjádřením i nadále trváte, a tím nám dáváte signál, že věřit nemáme v tomto konkrétním obvinění právě policii. Tak ve stínu téhle informace, která od policie byla jasně zveřejněna záhy poté, co jste ji osočil z toho, že vás tou mlčenlivostí ona pověřila, se nemůžete divit, že vám nejenom my, ale ani veřejnost, nebo její značná část, nevěří, že vám nemůže věřit v této kauze, protože to je jedna z mnoha lží, které se v ní objevují. Tato je konkrétně ta vaše.

Nebudu zmiňovat mluvčího Agrofertu Hanzelku, který ještě pár hodin po celé katastrofě, nebo pár dní po katastrofě, kdy se objevila informace o kyanidech, říkal, že s kyanidy jejich společnost Deza vůbec nenakládá. Vaše podřízená organizace Česká inspekce životního prostředí v odpovědích na několik mých dotazů, které jsem kladla i na výboru pro životní prostředí, a následně jsem jim je zasílala písemně, mi potvrdila, že Deza s kyanidy nakládá. To je jeden z dalších konkrétních důkazů toho, že se kolem této kauzy objevuje mnoho nepravd, mnoho lží, ne od novinářů nebo od těch, kterým záleží na tom, aby došlo k vyšetření, ale třeba právě i od vás a od státních úřadů, a to i konkrétně od těch, které spadají pod Ministerstvo životního prostředí. Pak se nelze divit, že i ty kauzy, které jsou teď v poslední chvíli, kdy dochází k dalším únikům z toho dotyčného kanálu, ke kterému má být připoutána zejména pozornost, aby byla odvedena od Dezy, tak mnozí nevěří tomu, že se nejedná jenom o vrtěti psem, že mnozí se domnívají, že tady jde opravdu o to zahladit stopy, odvést pozornost, a vás tedy tím pádem považují za toho, kdo místo toho, aby bránil skutečnému vyšetření a bránil životní prostředí, což je ta funkce, kterou tady několik let zastáváte, tak vás berou jako toho, který zejména napomáhá zametání stop ve prospěch viníka. Tak to prostě je, takový je názor velké části i těch dotčených rybářů, kteří jsou hlavními poškozenými.

A mohla bych tady skládat celou řadu dalších konkrétností, které nesedí v těch verzích příběhů, které prezentujete, které jsou podivné a kde docházelo i třeba k selháním. A je jenom otázkou, jestli k selháním, která byla z nějakého šlendriánství, nedodržování postupů, anebo selháním cíleným. To asi je předmětem, který se opravdu vyšetří, a já pevně věřím, že ano a že zjistíme, jestli tady šlo o systémovou chybu, nebo jestli tady jde právě o pochybení třeba jednotlivců. Ale to, že v tomto případě jste lhal, a i tady v případě tohoto bodu, tak byste měl osvětlit na mikrofon znovu, a ne se tady snažit zase z té celé věci pouze vyviňovat, tak jak je vaším zvykem.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Ondřej Benešík, po něm pan poslanec Lukáš Černohorský. Pan poslanec Benešík má slovo. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji za slovo. Jenom velmi stručně. Já si myslím, že to usnesení, které jsem zde načetl a které bylo výsledkem práce KDU-ČSL, ODS a Pirátů, bylo naprosto vyvážené. My skutečně se nesnažíme o nic jiného než o to, aby ta kauza byla vysvětlena. Je evidentní, že asi Bečva je zakletá. Ono je to v mém kraji, proto já mám k tomu nějaký citový vztah. A mně není jedno, že se tam prostě odehrávají takové věci, které se odehrávají, že dochází k opakované otravě. A i to usnesení nebylo v žádném případě útočné. Prostě mně se jedná o to, abychom za prvé tu věc vyšetřili, ale za druhé abychom se pokusili zabránit podobným situacím do budoucna. Takže neberte to z mé strany jako nějaký útok na někoho, to tak opravdu není. Prostě jedná se o to, že to je závažná záležitost, a zkusme zabránit podobným situacím do budoucna. O to jde především. To, že najdeme viníka, že bude nalezen viník, to je věc jedna, ale druhá věc je - zkusme zabránit podobným situacím do budoucna, protože se jedná o lidské zdraví, lidské životy, o přírodu, ve které my žijeme.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem pan poslanec Lukáš Černohorský, poté pan předseda Marian Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Já částečně reaguji i na pana poslance Luzara, který tady vaším prostřednictvím říkal, ať víme, o čem hlasujeme. Já určitě vím, o čem jsem hlasoval. Stěžejně tam jde o to, nebo minimálně třeba o ten bod jedna, v rámci kterého jsme vyzvali Ministerstvo životního prostředí, potažmo pana ministra, k tomu, aby byly vypracovány a projednány závazné předpisy sloužící k zajištění jednotného přístupu k šetření těch havárií. Protože v té době, kdy se totiž tohle usnesení navrhovalo, tak to byla jedna skutečnost, která se stala, a následovalo několik dalších úniků v podstatě téměř z toho samého areálu. A jak tady pan ministr již v tuto chvíli přiznal, tak už připravuje změnu legislativy, což naopak na výboru pro životní prostředí, pokud se nemýlím, tehdy říkal, že tam není potřeba měnit tu legislativu, ale dneska už jsme se dozvěděli, že už připravují novelizaci. Takže z mého pohledu tenhle bod měl smysl v tom, že aspoň Ministerstvo životního prostředí začne připravovat nějaké legislativní změny a další úpravy.

Upozornil bych ještě, že 4. listopadu se konal výbor pro životní prostředí, který chtěl trochu ještě více, než bylo v tom usnesení. Bylo tam např. snížení ohlašovacích prahů do integrovaného registru znečištění pro kyanidy například, nebo zlepšení systému vyhledávání v systému evidence kontaminovaných míst. To je věc, o které se výrazně moc nemluví, ale před rokem 1989 - a to se týká např. Moravskoslezského kraje - nebylo k nebezpečným látkám přistupováno zcela tak, jak by mělo. V mnoha případech se nám stává např. v Rožnově, že dojde k prasknutí nějaké betonové nádrže, v rámci které jsou uloženy nějaké nebezpečné látky, protože v minulosti se to používalo pouze tak, že se navezly na jedno místo, uložily, zalily betonem a pak se na to třicet let nesáhlo. Takže evidentně nás v brzké době čekají i nějaká jednání ohledně finančních prostředků na sanace těchhle starých ekologických zátěží a bylo by vhodné případně zapracovat na vyhledávání v systému evidence kontaminovaných míst tak, ať jsme schopní do budoucna se s tím lépe poprat. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP