(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Marian Jurečka, po něm vystoupí pan předseda Jan Farský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já vítám to, že ta diskuse tady probíhá v poměrně konstruktivním duchu, a musím říct, že i ta usnesení, která byla přijata, si myslím, že jdou vstříc tomu, abychom tady opravdu dokázali pro všechny, kteří se o to zajímají, přinést uspokojivé výsledky. A teď je samozřejmě na členech vlády a na jejich resortech a na orgánech, které jsou v tom zainteresované, aby to proběhlo dobře. Na druhou stranu ukazuje nám to asi na některé komplikovanější momenty, které tady v České republice v tom systému jsou, a to si řekněme, kdyby se něco takového stalo například na Želivce, co by se stalo, kdyby se něco takového odehrálo v rámci vodního toku Vltava a tak dále, jaké by to mělo rezonance. Tady je to Bečva, která, řekněme, není tolik v pozornosti běžně, neprotéká hlavním městem, a tady potom je potřeba, aby všichni zúčastnění věděli, jakým způsobem musí to téma citlivě komunikovat.

Já vím, že pan ministr životního prostředí na výboru pro životní prostředí říkal, že tenkrát za ten tweet by si nafackoval, nebo jak jste to, pane ministře, říkal, už si to nepamatuji, ale samozřejmě ono to vytváří potom různé otazníky, když se řekne velmi rychle, kategoricky, že se někdo z toho vyloučí, a pak přijde zjištění novinářů jako Deník Referendum, které třeba prokáže, že ve společnosti Deza byly evidentně porušeny některé klíčové postupy z hlediska toho, že nejsou funkční mechanismy bezpečnosti typu, že nějaký přetlakový ventil má být funkční, není funkční, je tam otevřený poklop, kde je nějaká fošna, která to zajišťuje. To jsou momenty, které strašně znedůvěryhodňují ten celý proces a zvyšují ten obrovský tlak veřejnosti i na nás na ostatní, abychom říkali a tlačili na to, jakým způsobem vlastně celé to šetření probíhá, jestli už je dopředu někdo vyloučen, a pak přijdou tady tyto momenty.

To stejné z hlediska třeba té metodiky odebírání vzorků, která je také zmíněna v tom usnesení, kdy jsou velké pochybnosti, že prostě se tedy vzorky nestihly odebrat včas, kvalitně, došlo potom už k tomu naředění z Bystřičky. Takže to je velmi důležité, aby prostě toto se otevřeně komunikovalo, aby se otevřeně komunikovaly věci, kolik toho bylo odebráno, a ne až pod tlakem tady Sněmovny se řekne, že 20. prosince bude nějaký auditní výsledek znalce atd.

Takže já se velmi přimlouvám za to. Protože potom, když čteme i to, co dneska bylo na Novinkách, že zaměstnanec čistírny odpadních vod si vezme život v takovéto situaci, tak to je potom pro nás všechny velmi, velmi složité a těžké, protože na jedné straně my chceme, aby ty věci se transparentně vyšetřily, aby opravdu bylo padni komu padni, aby se udělalo maximum opatření legislativně, aby se to neopakovalo, a na druhou stranu potom jsme v situaci, kdy to má i přímé dopady na lidské životy a na rodiny tím, že ten tlak je třeba tak velký zbytečně. Kdyby od začátku se komunikovalo otevřeně, transparentně a maximum toho, co se dá sdělovat, tak si myslím, že celý příběh této havárie, nebo té kontaminace, nebo opakovaných kontaminací by se nesl v úplně jiném duchu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Jan Farský, přednostní právo. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, byl bych radši, kdyby tady mohl vystoupit kolega Petr Gazdík, protože on je z tohoto regionu, tomuto tématu se věnuje, ale stal se tak trochu obětí té hry, kdy pan ministr místo aby vystoupil v čase, kdy mohl otevřít rozpravu a umožnit vystoupit těm, jejichž téma to je, tak si počkal, až proběhne hlasování, a vystoupil potom, kdy už ostatní neměli šanci na to reagovat. Přijde mi to nefér. A přijde mi to nefér jako celé to jednání kolem Bečvy.

Podívejme se zpátky. Bylo tady otrávených čtyřicet tun ryb, otrávená řeka - a co se dělo? Ve chvilce jsme byli uvědoměni o tom, že někdo to udělal, ale Deza určitě ne, což evidentně mělo vliv na orgány, které v tu chvíli měly jednat, a ony prostě nejednaly, ony neprováděly svoji práci, lidi, kteří jsou v inspekci placeni za to, aby v takovýchto situacích - a kolik takových krizových momentů kdy v České republice bylo - a oni prostě nereagovali. Kde jsou ty odběry vzorků, kde jsou analýzy, kde je vytrasování v tomhle případě toho zdroje? Vždyť se nic nedělo, policie nereagovala. No nereagovala, protože mocní tohoto státu jim vzkázali, že Deza to není. A to je ten průšvih. A to je to špatné a to se prostě přenáší do celé veřejné správy.

A tady v tom případě teď můžeme říkat, že viníkem je Česká inspekce životního prostředí, že ta nereagovala. Ale kdo je za ni odpovědný? Politicky odpovědný? Kdo ji v roce 2015 rozmetal způsobem, že prostě se stala nefunkční? Jste to vy, pane ministře Brabče, vy za ni nesete odpovědnost. Vy nesete odpovědnost za ty dezinformace, které byly vypuštěny. Vy nesete odpovědnost za to, jakým způsobem jste ovlivnil vyšetřování tohoto případu. A proto jsme už v úterý na tiskové konferenci řekli, že byste měl ze své funkce odstoupit, vzít odpovědnost na sebe a prostě odstoupit, protože toto jste vůbec nezvládl. Můžeme tady teď po pár měsících říkat o tom, jaké tady budou vyšetřovací orgány, kdo kde vstoupí. Že dva další ze čtyř úniků budou obratem vyšetřeny. No ale co ten první? Ten největší, který vy jste měl vyšetřený za pár hodin, vzkázal všem, jak to je vlastně všechno jasné a Deza to určitě není, a najednou se ukázalo, že jste prostě nemluvil pravdu? A nemluvil jste pravdu ani ve chvíli, kdy jste byl žádán o informace, a mluvil jste o policejním embargu, že nemůžete nic vzkázat. A policie sama - a obdivuji tedy jejich odvahu, a jsem za ni rád, že v tomto státě takto ještě fungují a ne všichni se nechají vystrašit - se prostě ozvala, že žádné embargo není.

Pane ministře, vaše důvěryhodnost je prostě na nule. A i když to budete zachraňovat jakýmkoliv způsobem, označováním jakýchkoliv viníků, tak toho svého osobního politického totálního selhání už se nezbavíte.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a budeme pokračovat v dalších bodech. Měli bychom se věnovat bodu číslo šestnáct, který byl přerušen 1. 12. v obecné rozpravě, ale nemůžeme se mu věnovat, protože zde nemáme ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu.

Další bod, který je na řadě, je bod číslo sedmnáct, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o trestním řízení soudním, tomuto návrhu zákona se teď také nemůžeme věnovat, protože tu není paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová a není ani žádný další člen vlády pověřen.

Dále bychom se měli věnovat bodu číslo osmnáct, což je vládní návrh zákona o dani z digitálních služeb ve druhém čtení. Tento bod jsme přerušili na schůzi dne 17. září na 58. schůzi, ale ani tento bod nemohu otevřít, protože zde není paní místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová a také není žádný další člen vlády pověřen.

 

A tedy se dostáváme k bodu číslo

 

19.
Návrh poslanců Adama Kalouse, Pavla Kováčika, Jana Volného,
Jana Pošváře, Zdeňka Podala, Antonína Staňka, Jany Krutákové a dalších
na vydání zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon)
/sněmovní tisk 634/ - druhé čtení

Tímto návrhem se zabývat můžeme. Já bych poprosil, aby předložený návrh uvedl buďto pan poslanec Adam Kalous, nebo kdokoliv jiný z navrhovatelů. Ano, za navrhovatele pan poslanec Antonín Staněk uvede tento návrh zákona, a já bych tedy pana poslance Staňka prosil, aby se toho ujal. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP