(12.00 hodin)

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji, pane předsedající, a dovolte mi, abych za předkladatele pouze informoval Poslaneckou sněmovnu o tom, že jsme ve druhém čtení zahrádkářského zákona, během kterého byly podány některé pozměňovací návrhy a zabýval se tímto i příslušný garanční výbor.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu výboru. Ještě byl také přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru máme k dispozici, jde o sněmovní tisky 634/2 až 5. Zpravodajkou zemědělského výboru byla paní poslankyně Monika Oborná, které nyní předávám slovo. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Monika Oborná: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vám tady přednesla usnesení zemědělského výboru ze 34. schůze ze dne 15. dubna.

"Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním slově zástupce skupiny předkladatelů a mé zpravodajské zprávě

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky tisk 634 schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů - k těm se potom ještě posléze vrátím;

2. zmocňuje zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, popř. navrhla i další nezbytné úpravy podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny;

3. zmocňuje zpravodajku, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu; 4. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky."

Co se týká těch pozměňovacích návrhů, bylo jich podáno hned několik. Ty pozměňovací návrhy naleznete v systému v tisku 634. Já opravdu jenom velmi stručně. Je mezi nimi např. definice zahrádkářské činnosti jako veřejně prospěšné činnosti, dále tyto pozměňovací návrhy také definují dobu pachtu, a to na dobu určitou, co se týká nejméně dvou let a posléze deseti let. Také upřesňují šestiměsíční výpovědní lhůtu pachtu a v podstatě další upřesňující věci. Jak říkám, ty pozměňovací návrhy naleznete v tomto tisku v systému pod číslem 634. Takže za mě asi takhle vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké poledne a nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslance Jiřího Dolejše, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pan poslanec Dolejš tady není, takže požádám někoho z výboru. Ano, já vám to dám. Prosím. Paní poslankyně Kovářová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ze 37. schůze k tomuto návrhu.

"Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 37. schůzi po odůvodnění předlohy panem poslancem Ing. Adamem Kalousem, po zpravodajské zprávě pana poslance Ing. Jiřího Dolejše a po rozpravě přijal usnesení, kterým

1. doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 634/0 projednat a schválit v předloženém znění;

2. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu;

3. pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášenou jedinou poslankyni, a je to paní poslankyně Monika Jarošová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážené dámy a pánové. Já jsem velmi ráda, že konečně můžeme jednat o zahrádkářském zákonu, který velmi potřebujeme. A začala bych tím, proč potřebujeme zahrádkářský zákon. Zahrádkářská činnost má na území České republiky dlouhou tradici. Do 19. století se jednalo o součást běžného života a právní regulace nebyla potřebná. S nárůstem obyvatel ve městech vznikala potřeba sdružovat odborníky z oblasti zahradnictví, a tak vznikaly různé spolky. Jejich cílem bylo kdysi umožnit zahrádkářům přístup k pěstování nedostatkové zeleniny a ovoce. Dneska nás k zahrádkaření většinou vedou jiné důvody, hlavně rekreační. Češi jsou národ zahrádkářů a chatařů a víme dobře proč, co nám to přináší. Není nad ten pocit, když si něco vypěstujeme sami nebo když se zbavíme paneláku a zvelebujeme si zahrádku či chatku. Sama to znám velmi dobře.

Český zahrádkářský svaz v současné době sdružuje zhruba 135 tisíc zahrádkářů a tuto činnost vykonávají také nečleni Českého zahrádkářského svazu, a to buď jednotlivci, nebo jakékoli jiné právní formy, spolky, městské komunitní zahrady, školní zahrady nebo dvorky uvnitř zástavby. Poslední dobou se rozmohlo i zahradničení ve městech, často na místech neudržovaných, zpustošených, kdy vlastně tím dojde k jejich revitalizaci. Je to prostředek, jak si zachovat přístup k přírodě a zároveň pěstovat plodiny, u kterých budu mít jistotu jejich původu a budu mít možnost opět navázat vztah s přírodou. Zdůraznit je také třeba i výchovnou funkci městského zahradničení, které vede k ekologické osvětě a ke vzdělávání dalších generací, které to potom budou brát jako logickou součást města.

Dalším významným prvkem zahradničení je zlepšení ekosystému. Vytváření a aktivní údržba zahrádek totiž slouží velkému množství živočichů. Ale i ochrana zemědělského půdního fondu, a to i zúrodňováním méně kvalitních půd. Důležitá je i funkce udržitelnosti vody v krajině a pozitivní je také role zahrádek při regulaci teploty. To platí hlavně v létě, kdy rozpálená města mohou být částečně ochlazována porostlými plochami. Velmi důležité je tedy také vhodné umístění zahrádek pro účely zahrádkářské činnosti v plánech měst a obcí.

Hlavním rysem zahrádkářské činnosti je tedy její veřejná prospěšnost. A přestože u nás má dlouhou tradici a společenský význam, není v současné době na rozdíl od jiných evropských států explicitně upravena v žádném samostatném právním předpisu. Cílem této novely je tedy upravit postavení a veřejnou prospěšnost zahrádkářského hnutí v právním řádu České republiky a definovat ji jako činnost veřejně prospěšnou. O existenci tohoto zákona zahrádkáři marně usilují již od roku 2001, tedy bezmála 20 let. Pevně věřím, že tentokrát bude mít konečně úspěch. Hnutí SPD tento zákon rozhodně podpoří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Nyní mám v obecné rozpravě paní poslankyni Věru Kovářovou a následně se hlásí navrhovatel Adam Kalous. Tak prosím, paní poslankyně. Máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Pokud mám parafrázovat slova pana premiéra, že opozice dělá pouze covid, zatímco on chce zahrádky, tak jsem ráda, že konečně tento zákon, druhé čtení přišlo na řadu. A myslím, že také díky paní poslankyni Jarošové.

Já bych ráda představila pozměňovací návrh klubu Starostů a nezávislých, jehož hlavní strůjkyní je paní poslankyně Jana Krutáková, a v podrobné rozpravě pak odůvodním tento pozměňovací návrh a přihlásím se k němu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení navrhovatele pana poslance Adama Kalouse a potom vystoupí pan poslanec Staněk. Tak prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP