(15.20 hodin)
(pokračuje Babiš)

Takže v roce 2016, po půl roce, co jsme jednali, město, kraj, nikdo nechtěl, ani to nechtěli dát, no, takže je 2017 uzavřena dohoda mezi Ministerstvem kultury a Zlínským krajem a městem Uherské Hradiště o rozsahu a prostor pro vybudování muzea totality. Bude tam sedět okresní soud, státní zastupitelství, ano, a celý proces je v plném proudu.

V tomhle roce bylo z věznice vyvezeno 133 tun odpadu a sutě, budova byla kompletně stavebně technicky zaměřena, aktuálně probíhají dva povinné průzkumy, a to stavebně technický a stavebně historický, takže je to samozřejmě komplikovaná stavba, je to historická stavba. Následně nás čeká dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby a samotná rekonstrukce. Takže všechny tyhle průzkumy budou trvat, bohužel, jsou tam archeologové, je tam památkový ústav.

Takže já vůbec nevím, o čem mluvíte. Vy byste měl být rád, že to stát pro vás dělá. Kdybychom do toho nebyli vstoupili, tak je to stále stejné, jak to bylo. Nic jste s tím neudělali. A bylo to vlastnictví města. A nechcete na tom participovat. Takže já vůbec nechápu, co tady povídáte. Ministerstvo financí v roce 2019 schválilo investiční záměr na rekonstrukci areálu věznice. Na realizaci přípravných prací bylo ze státního rozpočtu vyčleněno 90 milionů a celková částka na rekonstrukci je 436 milionů. Tak právě proto máte být rád, pane primátore, že stát to za vás udělal. Vy jste neudělali vůbec nic! A bylo to ve vašem vlastnictví! Teď říkáte, že to chcete? Však jste s tím nic neudělali. My jsme to udělali. Vy si stále stěžujete. Já bych od vás čekal děkovný dopis na paní Arajmu a na mě, kteří jsme byli na počátku této záležitosti. Ano, čekali jsme na Ministerstvo kultury, než se všichni domluvili, ano, kultura, okresní soud, státní zastupitelství. Takže toto všechno se dá absolutně zdokumentovat.

Takže já vůbec nechápu, o čem tady mluvíte, když říkáte, že něco. Měli jste to, neudělali jste nic. A teď, když to děláme my, nechcete přispět ani korunou. A to je všechno. Takže proto to poděkování očekáváme s paní Arajmu od vás.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Blaha má zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Pane premiére, vaším problémem je, že vám ti vaši píáristé odpovědi zpracovávají předtím, než zazní otázky. Věznice, znovu opakuji, je státu, tudíž je to záležitost státu jako vlastníka. To, že jsme ji historicky vlastnili, to je pravda, ale vyšli jsme vstříc opět státu, který zde chtěl vybudovat justiční palác. To byste měl jako premiér vědět. A to, že jsme podepsali memorandum, abychom tu věc odblokovali, a že jsme si rozdělili úkoly, kdo co bude investovat, a že investice města do majetku státu je ze zákona problematická věc, to byste měl vědět taky.

Já po vás chci, abyste mi předložil harmonogram, kdy co bude provedeno. Protože když se tady vymlouváte na své koaliční partnery, že něco zdržela kultura, tak jste zapomněl říct, že celá záležitost ležela bez hnutí rok na financích a hledalo se řešení, jak stát vůbec tu investici může v rámci dvou volebních období naplánovat do státního rozpočtu. Takže tady nemlžte, říkejte pravdu, a prosím vás, předložte mi jasný harmonogram, kdy dojdeme k cíli.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Čas. Děkuji za přesné dodržení času. Poprosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Pane kolego, s vámi je to marné. Platí, co jsem řekl minule. Takže ještě jednou. Věznice byla v majetku města. Já jsem ji navštívil a viděl jsem tu hrůzu, tu historii. (Posl. Blaha z pléna mimo mikrofon.) Byla! Byla. Tři roky byla ve vlastnictví vašeho města a nic jste neudělali. Potom to prošlo na soud, půl roku jsme za to bojovali, protože jsem řekl, že to musíme dát do pořádku. Vy jste neudělali nic. Takže vy tady jenom lžete, to je úplně neuvěřitelné. (Posl. Blaha průběžně reaguje z lavice.) A já vám nebudu nic předkládat. Já nejsem váš podřízenej. Vy buďte rád, že to děláme. Vy na tom neparticipujete ničím. Nevěnoval jste tomu ani žádný čas, jenom tady děláte nějakou politiku. Já jsem tomu věnoval plno energie s paní Arajmu. A žádní píáristi mi nedělají žádné podklady. Tento podklad je od ředitelky ÚZSVM, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Takže já nevím, o čem mluvíte. To se dá všechno zdokladovat. A vy si tady vlastně jenom děláte nějakou publicitu, přitom jste dělali všechno pro to, aby to nebylo. Tři čtvrtě roku jsme vás přesvědčovali, nic jste pro to neudělal a nepřispěl jste na to ani korunou a to je všechno. A kdyby nebylo nás, tak to vůbec není a máte to tam na celý život.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana poslance, abyste na sebe nepokřikovali z lavic.

Pan poslanec Marek Výborný vystoupí s interpelací. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo.

Vážený pane premiére, rád bych vám položil dotaz, který se týká vaší vládou toto pondělí projednávané novely zákona o ochraně veřejného zdraví, kde se v předkládací zprávě výslovně uvádí, že byla zpracována na - cituji - pokyn předsedy vlády. Nechci zde zpochybňovat snahu o centralizaci systému hygienické služby, ta sama o sobě může být potřebná. Nicméně pod touto bohulibou snahou se v návrhu objevují zcela bezprecedentní pravomoci, které chce tímto vláda dát do rukou hlavního hygienika. Tento vyšší státní úředník by tak nově mohl bez jakékoliv kontroly Parlamentu zavírat plošně obchody a restaurace, omezovat poskytování služeb, omezovat soukromé i veřejné akce, sportoviště, zavírat školy, dokonce i univerzity. Fakticky by se zde vytvořil úřad s kompetencemi přesahujícími ministra zdravotnictví i vládu samotnou. Hlavní hygienik by tím získal pravomoci zasahovat do základních práv a svobod, což je zjevně protiústavní krok. Co je třeba zdůraznit, že omezením ekonomiky, práv a svobod občanů zákonem o ochraně veřejného zdraví by fakticky došlo k vyloučení možnosti žádat o náhradu škody podle krizového zákona. Obávám se, že právě toto bylo vaší motivací při tom zadání.

Pane premiére, jste si vědom těchto skutečností, které se v návrhu zákona objevily? Můžete vysvětlit okolnosti motivace, zda chcete zamezit žádostem o kompenzace způsobených škod? Z jakého důvodu je tento návrh projednáván ve zkráceném mezirezortním připomínkovém řízení? A proč není k návrhu zpracována řádná zpráva RIA? Proč má být také tento návrh projednáván v legislativní nouzi? A to klíčové, proč vláda nepředloží novelizovanou krizovou legislativu v podobě ústavního zákona o bezpečnosti státu a krizového zákona? V okamžiku, kdy jsem zde na jaře i já odmítal podobné snahy ministra Vojtěcha obejít krizový zákon, sliboval vicepremiér Hamáček, že novelizace krizové legislativy bude projednána do září. Máme prosinec, a pane premiére, nic. A vláda zase zkouší tento skandální bezprecedentní postup hraničící s nastolením úřednické totality.

Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za skoro přesné dodržení času a poprosím pana premiéra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Pane kolego, já myslím, že můžete z hlediska demagogie a nepravd soutěžit s panem primátorem Uherského Hradiště.

Pokud vím, i opozice volala po tom, aby se změnil zákon o hygieně. A vy jste tady řekl plno nepravd. Za prvé, vláda tento zákon vůbec neprojednala a zkrátka Ministerstvo zdravotnictví pochybilo, protože to dali do eKLEPu bez toho, aby to bylo v připomínkovém řízení. Takže vláda to odmítla, zákon projde mezirezortním připomínkovým řízením a samozřejmě různé věci, které tam nemají co dělat, které tam navrhli úředníci, nevím proč, my odmítáme. My jsme i nabídli, že to dáme všem stranám. Takže vy mě tady interpelujete, já nevím, k čemu. K tomu, že vám to dáme? Vždyť se to tady bude projednávat. Vláda to neprojednala, vrátila to, nikdo z členů vlády to nečetl, nebylo k tomu připomínkové řízení, tak jsme to vrátili. Takže tady zase podsouváte, že je nějaká snaha něčeho. Není žádná snaha. My jsme stále menšinová vláda. My jsme vám v dobrém navrhli to, že vám to dáme, ale vy už tady děláte poplach, že něco chceme zase ovládat a podobné nesmysly. Já nevím, jestli víte, že - a sama opozice to navrhovala.

Dneska máme čtrnáct samostatně fungujících krajských hygienických stanic, které tady v období boje s epidemií COVID-19 jsou samozřejmě z hlediska řízení málo efektivní. Takže jsou krajské hygienické stanice samostatnými správními úřady a konečné rozhodování plně závisí na konkrétním řediteli krajské hygienické stanice. Takže v mnohých aspektech státního zdravotního dozoru dochází k nejednotnosti výkonu státní správy, odlišnostem ve výkladu povinností vyplývajících z právních předpisů, odlišnému způsobu správního trestání a podobně. Těchto odlišností si je Ministerstvo zdravotnictví vědomo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP