(15.30 hodin)
(pokračuje Babiš)

A vy říkáte, že já jsem si objednal. Já jsem si nic neobjednal. (Nesrozumitelné) logiku? Já jsem se zúčastnil těch porad, kdy vlastně to bylo absolutně nekoordinované, ani tam nebyly žádné synergie. Takže já určitě odmítám tady, že já jsem si něco objednal. Ministerstvo zdravotnictví to musí řešit. A zkrátka to musí navrhnout. A z hlediska zvládání epidemie COVID-19 ani po měsících se nedaří zcela uvést postupy na jednotnou úroveň, zejména z hlediska používání shodných IT nástrojů a schémat postupů tak, aby bylo možné efektivně řídit, hodnotit a koordinovat postupy krajských hygienických stanic. Takže nový úřad s jediným ústředním ředitelem zajistí jednotnost řízení a postupu v rámci sféry hygienické služby. Vnitřní struktura, rozložení územních pracovišť, jejich obsazení a celková systemizace státní hygienické služby budou v odpovědnosti právě jeho ředitele.

Takže já myslím, že to bude velká debata, a nechápu, proč mě na to interpelujete, když jsme jasně řekli a oznámili, že to dáme k dispozici všem stranám. A ještě to vláda ani neprojednala, nikdo to nečetl, nebylo připomínkové řízení. Takže vy už něco kritizujete, co ani není na stole.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec položí doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Pane premiére, vy mě opravdu bavíte. Jabka, hrušky, všechno motáte dohromady. Jak můžete dávat něco k dispozici stranám, když to dáte k dispozici v rámci sněmovního tisku k projednání tady v Poslanecké sněmovně? To je přece nesmysl. A když jste hovořil o tom, že vláda nedoprojednala... Já jsem taky neřekl, že jste to doprojednali. Ale vláda projednávala a jediné, co udělala, že to poslala do zkráceného připomínkového řízení do meziresortu na sedm dní, do 7. 12. To je jediné, co vláda udělala. O tom, že by to chtěla komunikovat s parlamentními politickými stranami, jsem slyšel poprvé tady od vás, o tom nepadlo ani slovo. A nikdy, nikdy jsem neříkal, že ten zákon byl doprojednán. Ten je otevřen, a já jsem se ptal, z jakého důvodu - tam není otázka centralizace hygienické služby, to je v pořádku - ale z jakého důvodu jsou tam kompetence, které zjevně zasahují do základních lidských práv a svobod. Na to jste vy nedokázal odpovědět.

Já budu rád, když bude platit to, co jste říkal, že tam tyto nesmysly nebudou, ale neříkejte, že jste něco chtěl tady konzultovat. To není ke konzultaci v okamžiku, kdy ten návrh zákona projednala vláda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Tak ještě jednou to zkusím vysvětlit. Vláda to neprojednávala. Nebylo to v připomínkovém řízení. Ministerstvo zdravotnictví pochybilo. Jsou tam věci, které my nikdy nepodpoříme, jako omezování osobní osoby jednotlivce nebo sledování spoluobčanů atd. Tak jsme to vrátili do připomínkového řízení. A v dobré vůli předtím, než to projedná vláda, jsme vám to chtěli dát k dispozici. Když s vámi nemluvíme, tak křičíte, když vám to chceme dát, tak zase máte problém. Máte vždycky problém. (Předsedající upozorňuje na čas.) Protože vám nejde vůbec o věc. (Předsedající znovu upozorňuje na čas.) Vám jde o to, abyste tady mohli mluvit na mikrofon a vykládat nesmysly.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Jan Lipavský, který vystoupí s interpelací. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane premiére, mám na vás sérii dotazů. Už jsme se o tom zde bavili na posledních interpelacích a od té doby se poměrně některé věci posunuly, posunuly kupředu.

Za prvé by mě zajímalo, co se skrývá za vaším prohlášením, že tendr není připravený, nebo že není dobře připravený, které jste dal iROZHLASu.

A za druhé by mě zajímalo, jak vlastně vnímáte politickou shodu, která, se zdálo, že panuje nad jádrem, ale nyní zcela evidentně nepanuje nad aplikací bezpečnostních záruk z hlediska geopolitické pojistky. A v té souvislosti se dost často mluví o různých konsorciích, částečné účasti, omezené účasti, ale všechno je to zdánlivě jenom jakási nálepka pro takovou ruskou babušku, která má na obale Macrona a vevnitř je schovaný Putin. Tak jestli to také tak vnímáte. Protože koneckonců i vicepremiér této vlády Jan Hamáček celkem jednoznačně deklaroval, že by stát měl uplatnit tu bezpečnostní výjimku dle § 29a zákona o zadávání veřejných zakázek, což je ten paragraf, podle kterého si ČEZ vymohl, že potřebuje stavět to jádro, a její aplikací se tedy rozumí, že nebudou povoleny technologie z Ruské federace a Čínské lidové republiky pro stavbu klíčových částí toho nového jaderného bloku, konkrétně asi to nejdůležitější, o čem se bavíme, to je ten vnitřek té babušky, to je ten reaktor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak děkuji. Já požádám pana premiéra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Takže k tomu dotazu ohledně možné účasti Ruska - ne? O to jde. Ve výběrovém řízení na dodavatele nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany bych rád už poněkolikáté v rámci interpelací uvedl, co naše vláda od počátku deklaruje, a to totiž, že hlavní dodavatel bude vybrán v kompetitivním tendru, jehož cílem je samozřejmě získání nejlepší nabídky z pohledu ceny, proveditelnosti a dalších podmínek včetně zapojení českého průmyslu a přenosu know-how.

My chceme pro lidi levnou energii. To je hlavní cíl. Chceme férovou soutěž. Nicméně bezpečnostní zájmy státu jsou klíčovým aspektem, který musí být investorem po celou dobu, tj. při přípravě projektu, výstavbě i provozu, zohledněn. Na základě uzavřených smluv mezi státem a investorem má stát právo kdykoli vstoupit do průběhu výběrového řízení na dodavatele jaderné technologie vedeného ČEZ a zohlednit své bezpečnostní zájmy ve výběru dodavatele jaderné technologie, ale i v subdodavatelském řetězci. Pro zajištění bezpečnostních zájmů státu v oblasti jaderné energetiky bylo přijato také zvláštní usnesení vlády z 27. dubna 2020, které zahrnuje specifické mechanismy včetně spolupráce dotčených orgánů státní správy a bezpečnostních složek. Investor rovněž obdržel bezpečnostní požadavky státu, které krom zmíněných mechanismů zahrnují ustanovení k mitigaci rizik spojených se zneužíváním informací korupčním jednáním, zneužitím know-how či technologií, zneužitím závislosti na dodavateli a dodavatelském řetězci a jiné. Kupříkladu dodavatelé systémů nezbytných k řízení jaderné bezpečnosti a evidence jaderného materiálu, fyzické ochrany a zvládání radiační mimořádné události musí být ze zemí EU nebo NATO. Poptávková dokumentace rovněž zajišťuje dosažení stavu jako u stávajících jaderných elektráren v České republice, které vesměs nejsou závislé na zemi dodavatele jaderné technologie.

V současné době stojí vláda před rozhodnutím, zda podle smluv stát investor udělí svůj souhlas se zapracováním bezpečnostních požadavků, se kterým je spojena i otázka, kdo by měl být osloven jako možný hlavní dodavatel projektu. Uvědomujeme si, že se jedná zároveň o politickou otázku. Vláda tudíž respektuje zájem opozičních politických stran o bližší informace k tendru a rozhodla se přesunout jednání o bezpečnostních požadavcích státu v rámci výběrového řízení až po zasedání stálého výboru, které se koná příští týden 9. prosince a které by mělo být fórem pro hledání konsenzu mezi všemi politickými stranami nad uvedenými otázkami. Chceme být transparentní a chceme, aby výstavba nových jaderných zdrojů v České republice byla i nadále věc našeho společného snažení, resp. společně sdíleného veřejného zájmu, tedy abychom z jádra nedělali zbytečně politické téma, které by nás rozdělovalo.

A o to samozřejmě vás chci požádat, pane poslanče, protože v opačném případě by totiž mohlo dojít k ohrožení samotného projektu Dukovany II a rozvoje jaderné energetiky v České republiky obecně, což by v důsledku ohrozilo stabilní dodávky elektřiny pro naše domácnosti a podniky a naši energetickou soběstačnost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem položit doplňující otázku, tak prosím.

 

Poslanec Jan Lipavský: Děkuji za slovo. Pane premiére, určitě ta otázka není postavena tak, že když se tento podzim nerozhodne o jádru, tak nebude elektřina. Tak to rozhodně nestojí. Když se ten projekt nějakým způsobem bude ještě připravovat rok, dva, tak rozhodně to nebude mít stále zásadní dopad na energetickou bilanci České republiky, tudíž rizika toho zpoždění jsou naprosto minimální.

Já bych se chtěl zeptat, pane premiére, můžeme tedy posunout třetí čtení toho nízkouhlíkového zákona, než se vyjasní, než se najde politický konsenzus nad tou bezpečnostní otázkou? Protože zítra se o tom máme tady bavit ve Sněmovně, a pokud se ta otázka bude teprve řešit až ve čtvrtek, tak asi když se teď o tom má bavit teď v pátek Sněmovna, tak to není úplně namístě a jistě by to přispělo k tomu konsenzu politickému. Děkuji za slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP