(16.30 hodin)
(pokračuje Blatný)

V mnoha aspektech dochází potom k rozdílům, nebo chcete-li k nejednotnosti ve výkonu státní správy. My to vidíme i nyní, kdy často potom dochází k interakci mezi vedením kraje a vedením té hygienické stanice. Věřím, že vždycky v dobré víře, ale výsledkem je to, že postupy v jednotlivých oblastech se opravdu mohou lišit a v podstatě není zajištěna možnost centrálního řízení celého toho státu, celé té služby. Za normálních okolností to asi není tak moc potřeba, v současné situaci to vidím jako něco, co nás potenciálně ohrožuje.

Dochází mimo jiné k rozdílnému výkladu třeba i povinností vyplývajících z právních předpisů, k odlišnému způsobu správního trestání nebo nařizování atd. Ministerstvo zdravotnictví si je těchto rozdílů vědomo. V případě zvládání té epidemie se ani po několika měsících efektivně nedaří uvést postupy na jednotnou úroveň, to znovu říkám, že to tak prostě je. A v podstatě to, že se nějakým způsobem nakonec podařilo jednotně řídit celý ten systém alespoň dostatečně efektivně, je dáno spoustou struktur, které byly vybudovány paralelně. To není kritika na hygienické stanice. To je jenom popis stávajícího stavu. Samozřejmě bez těch hygienických stanic by to fungovat nemohlo, ale nemáme používání jednotných IT nástrojů, nemáme jednotná schémata postupu v krizových situacích, nemáme možnost efektivního řízení a koordinace všech těch hygienických stanic. A z těchto důvodů, a jenom z těchto důvodů, ten návrh počítá s vytvořením ústředního orgánu.

Ten ústřední orgán potom bude mít pravomoc řídit ta vedení jednotlivých hygienických stanic opravdu direktivně. Bude to prostě vztah mezi nadřízeným a podřízeným, což opět nemyslím nijak jako zle, ale je to jenom popis té události, která je nezbytně nutná v tom krizovém stavu. A myslím si, že tedy nejenom v krizovém stavu. Nový úřad s jediným ústředním ředitelem potom zajistí jednotnost v řízení a postupu v rámci sféry hygienické služby.

A znovu ještě jenom zdůrazňuji, a říkal jsem to už několikrát, že není cílem třeba kohokoliv propustit nebo provést nějaké zásadní restrukturalizace v těch pracovních místech, ale zajistit, aby bylo umožněno centrální řízení celého toho systému napříč republikou. Vnitřní struktura rozložení těch územních pracovišť, jejich obsazení, systematizace bude právě odpovědností toho ředitele, a vedle státní hygienické služby potom svoji dozorovou pravomoc bude mít samozřejmě hlavní hygienik, který bude podřízený ministru zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak děkuji panu ministrovi za dodržení času. A zeptám se paní poslankyně, jestli má zájem o položení doplňující otázky. Vidím, že tomu tak je. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Já děkuji panu ministrovi za první část odpovědi. Ale nezazněly tam ty klíčové věci. Jestli proběhlo vyhodnocení toho dosavadního řízení hygien. Jestli opravdu byly využity všechny ty nástroje, co máte. Protože z toho, co já vím, tak na mě tam spíš působí, že nyní bylo zakázáno těm krajským hygienikům vlastně komunikovat s médii, věci jakkoli veřejně kritizovat, prostě byli umlčeni ve své odbornosti. A nyní my bychom měli mít analýzu, jakým způsobem se to zlepší a proč. Měli bychom mít analýzu vlastně toho, jak to, že nebyl vyhodnocován ten plán, ta koncepce hygienické služby, pandemický plán. Jak to, že ta odbornost selhala na úrovni centrálního řízení. Jak má zabránit ta centralizace, že se to stane opět. A jak to, že ty pravomoci dneska nestačí, když přitom příkazy státního tajemníka jsou koordinované s hlavní hygieničkou. Jsou oba pod vámi? Jsou oba pod vámi jako panem ministrem? A je pak otázka, jestli nám nechybí nějaký audit, vyhodnocení toho, jak probíhala ta příprava vlastně (upozornění na čas) a první vlna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan ministr chce odpovědět. Máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji. Jen velmi krátce. Já si nemyslím, že se jednalo o nějaké umlčování. Jenom upozorňuji, co by se stalo, kdyby každý z krajů přistupoval k řízení epidemie jinak, a to by se v reálu mohlo stát, byly takové náznaky. To bych považoval za velké nebezpečí, které by se nám všem mnohokrát vymstilo.

Pandemický plán, který má Česká republika, je nastaven zatím pouze na jiné onemocnění, proto byl používán tzv. typový plán, ale do detailu tady nebudu zabíhat. Souhlasím s vámi, že toto je oblast, která si zaslouží další diskuzi a další detailní ošetření. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak děkuji. Další vystoupí s interpelací pan poslanec Petr Třešňák, rovněž na pana ministra zdravotnictví Jana Blatného. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné odpoledne. Vážený pane ministře, téma připravenosti na očkování proti COVID-19 jsem již jednou otevíral na výboru zdravotnictví, kde jste mi odpovídal na otázky spojené převážně s distribucí vakcín a obecně postupem v aktualizaci strategie očkování. Nicméně mi dovolte toto téma znovu otevřít i v souvislosti s tím, jak například svoji připravenost veřejně prezentuje sousední Německo. Protože ministr zdravotnictví Spolkové republiky Německo vyzval tento týden jednotlivé spolkové země, aby dokončily výstavbu očkovacích center už k 15. prosinci. Německo je připraveno očkovat od poloviny prosince, což znamená, že první občané Spolkové republiky budou proočkováni v polovině ledna. V této souvislosti například Berlín připravuje šest očkovacích center, např. bývalé letiště Tegel a Tempelhof, velodrom v Prenzlauer Berg nebo zimní stadion Eriky Hessové. Pak daleko pokročilo i Bavorsko. Dle prohlášení ministryně zdravotnictví Svobodného státu Bavorsko má nyní Bavorsko (od) 2 500 lékařů závazně přislíbenou podporu při očkování.

V této souvislosti se vás tedy ptám, dle jakého vakcinačního plánu hodlá postupovat Česká republika. Zde upozorňuji, že i kdybychom byli mnohem méně ambiciózní než Německo a naším plánem bylo naočkovat 60 % obyvatel v následujícím půlroce, každého dvěma dávkami, je třeba naočkovat poměrně půl milionu lidí každý týden. Vzhledem k tomu, že program bude nějakou dobu nabíhat, účinnost vakcíny navíc není sto procent a každý den nepřijde stejný počet lidí, je třeba vytvořit kapacity pro očkování přibližně 750 tisíc lidí týdně.

Proto se ptám, kde a jak chcete vytvořit tyto očkovací kapacity, případně kde budou stát vakcinační centra a kdy budou otevřena, případně, kolik máte nasmlouváno lékařů, kteří budou v těchto centrech pracovat. A v případě, že není žádné konkrétní řešení, které jsem zde zmiňoval, poprosím tedy o vysvětlení. (Upozornění na čas.) Dopovím větu. Jak chcete při očkování tři čtvrtě milionu lidí týdně v ordinacích praktických lékařů postupovat? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Snažme se dodržovat čas určený na položení otázky. A poprosím pana ministra o odpověď. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji, pane předsedající. Pane poslanče, obecně, tak jak jsem říkal už opakovaně, vakcinační strategie, ta základní, bude předložena vládě v pondělí příštího týdne a následně musí být předložena ta vlastní prováděcí vyhláška, na které se nyní pracuje.

To, co bude základem těch očkovacích center, je, tak jako je tomu i při tom testování, páteřní síť nemocnic a ordinace praktických lékařů. S obojími jsme už hovořili. Já teď nechci mluvit o dalších detailech, které nejsou dopracovány, a také, abych nevyvolával přílišné vášně, protože v současné době tu stejnou síť používáme na plánované testování, takže si musíme uvědomit, že je veliká zátěž těchto lidí. Všechno bude připraveno takovým způsobem, abychom paralelně nezatěžovali dvěma rozdílnými věcmi. Upozorňuji na to, že ne všechny vakcíny jsou dvoudávkové, že některé z vakcín, které budeme používat, jsou jednodávkové. Pokud se týká logistiky, tak víme všichni, že vakcínu od firmy Pfizer logisticky zajišťuje i ten vlastní dodavatel, resp. výrobce.

Německo má strategii trochu jinou. Německo nakoupilo mnohonásobný počet, zhruba 300 milionů, jestli se nepletu, na svých 80 milionů lidí, objednalo daleko větší počet těch vakcín. Bude pravděpodobně postupovat trochu jiným způsobem. My plánujeme asi 1,5násobek počtu, můžeme zakoupit až 1,5násobek počtu těch osob, tak jako řada jiných zemí. Takže Německo je v tom trošku jako výjimečné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP