(16.40 hodin)
(pokračuje Blatný)

Je potřeba říct, že nelze předpokládat, že v prvních týdnech budeme očkovat tři čtvrtě milionů osob týdně, nebo větší část. Tady nebude ani tolik vakcín. Ty vakcíny budou dodávány postupně, a proto v té strategii je prioritizace. Nejdříve budou lidé nad 65 let, nebo starší lidé, a lidé s přídavnými onemocněními. Potom to budou zdravotníci, a to ne všichni, ale primárně ti, kteří zajišťují krizovou strukturu těch nemocnic, to znamená lékaři na jednotkách intenzivní péče, UPV a tak. Takže se bude jednat o tisíce nebo desítky tisíc lidí. A toto ten systém, tak jak je připraven, je schopný zvládnout. A ano, je to tak, jak předpokládáte. Když bude všechno tak, jak je naplánováno, tak proočkování zhruba těch pěti milionů lidí, což je zhruba 60, 70 % dospělé populace, by mělo být ukončeno na sklonku léta příštího roku.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec nemá zájem o doplňující otázku, tudíž přistoupíme k další interpelaci a tou je interpelace paní poslankyně Věry Kovářové na pana ministra kultury Lubomíra Zaorálka. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, v příštím roce nás čeká velmi významné výročí, a to 1100 let od tragického úmrtí české světice kněžny Ludmily. Bude se tedy jednat o akci minimálně národního významu, ne-li s přesahem i za hranice České republiky. Tento význam uznal i váš předchůdce, ministr kultury Daniel Hermann, který převzal záštitu nad pásmem akcí k uctění výročí mučednické smrti svaté Ludmily s názvem "Svatá Ludmila 1100 let", které se konají již od roku 2016 a vyvrcholí právě národní poutí na Tetín v příštím roce. Jsem si vědoma významnosti tohoto výročí, a proto jsem včera ve druhém čtení návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2021 předložila pozměňovací návrh, který by měl do vašeho rezortu přesunout cirka pět milionů korun na financování akcí spojených právě s tímto výročím. Jsem přesvědčena o tom, že se jedná o zanedbatelnou částku pro státní rozpočet, ale jedná se o velmi významnou finanční částku a podporu pro organizátory národní poutě na Tetín.

Vážený pane ministře, věřím, že se mnou budete souhlasit, že rok svaté Ludmily bude významným výročím v české historii. Nicméně bych se vás ráda zeptala na váš názor, zda můj pozměňovací návrh podpoříte, a zároveň bych vás ráda touto cestou poprosila i o podporu tohoto pozměňovacího návrhu a popřípadě o závazný slib, že takovouto významnou akci Ministerstvo kultury podpoří.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Dobrý den, dámy a pánové. Já bych jenom rád odpověděl, že jsem se sešel, nebo bylo více schůzek, s představiteli spolku Svatá Ludmila 100 v průběhu posledního roku, takže jsem byl informován o akcích, které se chystaly na ten rok příští. Myslím si, že ten plán, nebo ty plány, o kterých se mluvilo v průběhu těch schůzek, se pravděpodobně nepodaří zrealizovat v tom rozsahu, jak se plánovalo, především proto, že my úplně nemáme představu, jak bude vypadat rok 2021. To znamená ten rozsah toho, co bude možné a kdy to bude možné, o tom se vlastně teprve bude rozhodovat.

Nicméně to, na čem jsme se dohodli s představiteli spolku, bylo, že se oni přihlásí do výběrového dotačního řízení na podporu významných kulturních akcí a aktivit, a ta dohoda funguje, fungovala, protože oni se přihlásili právě na ty akce, které oni plánují. Tou hlavní asi má být pouť, která se pořádá při této příležitosti. Tak si myslím, že oni tam žádají o 4,5 milionu korun. Takže vzhledem k tomu, s čím počítáme na příští rok a jaké máme prostředky k tomu určené, tak i když nemohu mluvit za tu odbornou skupinu, nebo komisi, která bude rozhodovat o přidělení těch prostředků, to bych úplně předjímat nechtěl, ale přesto se domnívám, že celkem nic nebrání tomu, aby ty prostředky, které oni požadují, s největší pravděpodobností dostali. Takže bych řekl, na to, na čem jsme se dohadovali, i na to, o co oni požádali, tak si myslím, že my za Ministerstvo kultury jsme schopni splnit, ten závazek, který jsme jim dali. A to si dovolím říci za mě s tím, že samozřejmě netuším, jak ten rok bude vypadat a v jakém rozsahu se to bude moci uskutečňovat. Ale ať je to, jak chce, ať bude cokoliv, to, co jsme slíbili o co oni požádali, to jsme schopni garantovat.

Jenom upozorňuji, že vlastně my nejsme jediný účastník toho, protože tam také vím, že významnou roli sehrává Arcibiskupství pražské například. A dokonce vím, že se konaly i některé schůzky, kde probíhá určitá koordinace, takže si myslím, že jsme o tom poměrně dost informováni. Jediné, co nevím a co nedokážu odhadnout, je, jak přesně ten rok bude vypadat a co z těch výročí - tam je těch výročí víc, to není jenom svatá Ludmila, i když tohle výročí 1 100 je samozřejmě v něčem mimořádné -, takže nemám v tuto chvíli představu, jak se to všechno bude dařit realizovat. Především v tom prvním půlroce mám určité pochyby, že třeba takové typy akcí, jako jsou větší shromáždění, budou možné. Ale kdyby to bylo třeba už v to září, tak tam určitá šance je. Takže já si myslím, že když budeme mít trochu štěstí, tak se to zrealizuje, a já za sebe říkám, za Ministerstvo kultury, my jsme schopni splnit to, k čemu jsme se zavázali, i předběžně vlastně dohodli v tomto případě se spolkem Svatá Ludmila 100.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně má zájem položit doplňující otázku? Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, děkuji za odpověď. Velmi jste mě potěšil a myslím, že i tou garancí, že finanční prostředky budou poskytnuty. Potěšíte i ty, kteří na tom již několik let pracují. Obec Tetín investovala velmi významné prostředky do zvelebení obce. Spolek Svatá Ludmila zorganizoval celou řadu obcí. Ostatní města a obce v okolí se každoročně účastní těchto akcí a podporují je a samozřejmě celá řada dobrovolníků, kteří přispívají k tomu, že bude zárukou, že ta akce se skutečně povede.

Já se ještě ptám, zda podpoříte ten pozměňovací návrh, či nikoliv.

A jenom na závěr musím konstatovat, že pokud se tyto finanční prostředky podaří dostat právě na tuto pouť, tak to bude důležité, protože celý region žije touto významnou událostí. (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Další v pořadí je paní poslankyně Golasowská s interpelací na pana ministra zdravotnictví Jana Blatného. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, v minulých týdnech byla veřejnost velmi znepokojena informací o situaci k přístupu VZP k léčbě Anežky Táborské, která trpí roztroušenou sklerózou. Po narození syna se její nemoc začala prudce zhoršovat a lékaři jí doporučili lék Lemtrada, nicméně VZP odmítla náklady na tento drahý lék hradit. O proplacení léku žádali pojišťovnu celkem sedmkrát, vždy bezúspěšně. Nakonec pomohla veřejná sbírka, která přinesla požadovanou částku, dokonce ji značně převýšila. Bohužel státní nemocnice odmítla lék aplikovat, a proto paní Anežka musela podstoupit dlouhou cestu několik set kilometrů do teplické nemocnice, kde jí byli ochotni lék aplikovat.

Věřím, pane ministře, že lidí s podobným osudem je více, že by mohli dostat lék, který jim pomůže, ale převyšuje jejich finanční možnosti. A já se, pane ministře, ptám, zda připravujete ve spolupráci s pojišťovnami nebo i s vládou nějaké opatření, aby se takové situace nestávaly a aby nemocní mohli dostat potřebné léky včetně aplikace. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP