(16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám také děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji, pane předsedající. Paní poslankyně, dámy a pánové, je mi samozřejmě líto komplikovaného přístupu té dané pacientky k léčbě, nicméně poskytování i úhrada těch zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění má nějaká pravidla, která plynou ze stávajícího zákona.

Z informací, které mám, to bylo kvalifikováno tak, že pacientka nesplnila indikační kritéria, která ten přípravek má pro standardní úhradu z veřejného zdravotního pojištění, a v takovém případě připadá v úvahu takzvaná výjimečná úhrada podle ustanovení § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění, a to tehdy, neexistují-li - cituji - jiné hrazené způsoby léčby zohledňující zdravotní stav pacienta.

V tomto případě rozhodnutí o naplnění podmínek podle tohoto paragrafu svěřuje zákon zdravotním pojišťovnám, přičemž i jejich postup musí být v souladu se zákonem. Probíhá tedy formální posouzení, dokazování, pacient má možnost se odvolat, případně se bránit soudní cestou. Ale je potřeba říci, že opravdu za stávající situace se jedná vždy o komisionální posouzení a rozhodne pojišťovna, jestli to je, nebo není podle tohoto paragrafu aplikovatelné. V tomto případě zdravotní pojišťovna neshledala, že by podmínky pro úhradu z veřejného zdravotního pojištění byly naplněny, a z toho důvodu tedy uvádí, že léčbu neschválila.

Pokud se týká postupu olomoucké nemocnice, která odmítla ten léčivý přípravek pacientce aplikovat, i když jej pacientka platila z vlastních prostředků, tak jenom mohu říct, že není pravda, že pacientovi lze aplikovat pouze léčivé přípravky hrazené z veřejného zdravotního pojištění. To pravda není. Nevím nicméně, zda nemocnice tento důvod skutečně uvedla, protože informace, které mám, jsou opravdu jenom ze sdělovacích prostředků. Pravděpodobně jste na tom také tak. Mohu jenom upozornit, že podání toho léčivého přípravku, v tomto případě Lemtrada, může být spojeno se specifickými nežádoucími účinky, a není tedy možno vyloučit třeba situaci, že ošetřující lékař vyhodnotil jeho podání jako v tu chvíli nebezpečné a rozhodl se takto. Naštěstí se to nějak, byť ne optimálně, vyřešilo.

Ale to, co si myslím, že je systémovým řešením, chtěl bych připomenout, že právě za účelem zvýšení transparentnosti a zjednodušení přístupu pojištěnců k nákladné léčbě připravilo Ministerstvo zdravotnictví poměrně zásadní novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která by měla být ještě na této schůzi Sněmovny předložena k prvnímu čtení a která se zejména velkou částí své novelizace zaměřuje právě na § 16, kde by měla daleko zjednodušit a zestandardizovat ten přístup pacientů, zejména pacientů, kteří potřebují inovativní léčebné přípravky anebo takzvané orphan drugs, to znamená léky, které jsou pro malý počet lidí. Je tam i výrazně zkrácena veškerá ta byrokracie, o které mluvíte, a v podstatě u většiny případů by mělo ke schválení dojít a priori, i ten lék bude posuzován jiným způsobem, protože klasické posuzování nákladové efektivity u malých počtů pacientů není možné. Cílem je, aby se i tito lidé, kteří nemohou za to, že mají výjimečnou chorobu a potřebují nákladný lék, k němu dostali. Takže budu moc rád, když tuto novelu potom podpoříte.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Také děkuji. Paní poslankyně nemá zájem o doplňující otázku. Prosím pana poslance Marka Výborného, aby položil otázku a interpelaci na pana ministra Jana Blatného. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, vážený pane místopředsedo, za slovo. Vážený pane ministře, jsem si zcela jist, že s vámi ten dialog bude naprosto věcný a ne tak zbytečně emotivní jak ze strany pana premiéra.

Interpelace se týká podobné věci, proto ji nebudu opakovat. Myslím, že je to zbytečné, ale dovolím si vás přesto coby gesčního ministra požádat o ujištění - a teď mi nejde o ten samotný věcný obsah, o kterém jste tady diskutoval s kolegyní Richterovou. Já se také domnívám, že je namístě řešit sjednocení té decentralizované hygienické správy, to bych si nikdy nedovolil rozporovat. Nicméně chci od vás slyšet to ujištění, které tady zmiňoval pan premiér a bylo nové oproti vašemu vystoupení na tiskové konferenci v pondělí po jednání vlády, a sice že ten návrh zákona, pokud se dotýká základních lidských práv a svobod - tedy mám na mysli hlavně ten dotyčný paragraf, který zavádí zcela nové kompetence hlavního hygienika, ať už se to týká trasování telefonů občanů České republiky, ať těch, kteří jsou, nebo jsou potenciálně nakažení, ať už se to týká omezování obchodu, služeb, sportovišť, dokonce škol, uzavírání škol, univerzit -, bude skutečně z toho zákona vyňat ještě předtím, než doputuje sem do Poslanecké sněmovny. Že tedy vláda projedná samostatně, řekněme, revizi fungování státní hygienické správy, ale bez těchto zásahů, a že tyto věci budou řešeny tak, jak by to mělo být, to znamená v rámci krizové legislativy, na které pracuje pan vicepremiér Hamáček ve spolupráci i tady s parlamentními politickými stranami. A tady bohužel musím říct, že vláda má výrazné zpoždění. Pan vicepremiér už v květnu sliboval, že to bude v průběhu září, a není to tady dodnes. Ty diskuse se táhnou a jsem přesvědčen o tom, že tyto věci, které se dotýkají skutečně krizové legislativy, mají své místo v zákoně o bezpečnosti státu, resp. v krizovém zákoně.

Takže bych poprosil jenom o toto ubezpečení, že skutečně tímto způsobem, jak tady pan premiér dneska říkal, že to vzniklo nějakým přešlapem (upozornění na čas) vašich podřízených úředníků, že tomu tak skutečně bude. Děkuji pěkně za ujištění.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Prosím pana ministra o odpověď. Máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji, pane předsedající. Pane poslanče, dámy a pánové, já to rozdělím na dvě části, jestli mohu. Jedna část je ta, že ve chvíli, kdy jedním z hlavních důvodů této změny je, aby bylo možno provádět plošná opatření v případě pandemického šíření čehokoliv, tak v tu chvíli kdybychom z toho vyňali možnost třeba uzavřít školy celoplošně - což ten základní rozdíl je, že v současné době i hygiena, tak jak je, může v určitých rizikových oblastech provést nějaký zákrok nebo omezení, ale jenom v těch oblastech. To, co já považuji za potřebné, jestli se máme vyhnout tomu, a já jsem to tedy pochopil, že to je volání celé Poslanecké sněmovny během minulých dvou sezení, která se týkala prodloužení nouzového stavu, abychom se vyhnuli nouzovému stavu co nejvíce, tak ve chvíli, kdy nebude možnost tato opatření nařídit plošně, potom by to celé ztrácelo smysl.

Takže já si myslím, že ta omezení osobních svobod, jak říkáte, která se týkají třeba toho, že je možno omezit otevření škol, omezit otevření obchodů a podobně celoplošně, že ta v tom mají smysl, protože aniž bychom aplikovali krizový zákon se všemi jeho průchody do nouzového stavu, to znamená, to má řadu dalších legislativních konsekvencí, které tady byly různým způsobem zmiňovány, že to třeba umožňuje i provádění řady dalších věcí ve zkráceném řízení, ve zkráceném způsobu atd., takže jestliže chceme mít možnost regulovat tu epidemii celoplošně, potom tyto věci by tam zůstat měly. Je to samozřejmě na diskusi, ale s tímto to bylo koncipováno. To není chyba. Ve chvíli, kdy chceme, aby hygienická služba fungovala celoplošně v celé zemi, tak musí mít pravomoci toto udělat. Nicméně, a to v tom zákonu už je, je to jenom tehdy, jestliže se jedná o krizový stav, který samozřejmě může definovat třeba krizový zákon nebo něco jiného, a na dobu nezbytně nutnou. Takže není to tak, že by ředitel hygienické služby a priori si dělal co chce a vyhlašoval tyto věci na základě nějakého vlastního rozhodnutí.

Já si myslím, že třeba jedna z věcí, která je, o které se dá uvažovat, je možnost zakomponovat do toho aprobaci vlády nebo něco takového. Ale jenom upozorňuji na to, že ten systém nebo ten princip toho, aby ta opatření byla celoplošná, ten je záměrný. To není chyba. Ten je tam záměrný, protože jinak vlastně nedojde ke změně oproti stávající situaci.

A druhá věc, která asi rezonovala úplně nejvíc, bylo to sdílení dat mobilními operátory. A přiznám se, že mě tak trochu překvapilo, protože toto rezonovalo naprosto nejvíc a nebyl to v žádném případě záměr. Co je za tím, je vytváření takzvaných vzpomínkových map. To je něco, co v současné době existuje, ale není to nic, bez čeho bychom se neobešli. To znamená, jestli toto je společností a veřejností vnímáno negativně, tak není vůbec žádný problém tuto část z toho úplně vypustit a ten zákon nijak neztratí na své síle.

Takže to rozdělím na dvě části. Moc bych plédoval za to, abychom se nějak společně domluvili na tom, že je možnost za určitých přesně specifikovaných podmínek provádět ochranná opatření celostátně. A druhá věc - lze bez problémů vypustit jakoukoliv spolupráci s mobilními operátory. Na tom to opravdu nestojí. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP