(17.10 hodin)
(pokračuje Havlíček)

Logicky nás to svádí k tomu, že bychom v tom neměli skončit, ne snad proto, že bychom se v tuhle chvíli chystali na nějakou další plošnou podporu, ale ta velká otázka je, co dál s tím segmentem bude. Protože všechno se v zásadě rozbíhá, byť s určitými restrikcemi, ale zde jsme skutečně v situaci, že stojí kina, stojí divadla a otázka je, jestli třeba i ty agentury nebo provozovatelé nebo ti, kteří organizují koncerty, menší kapely a tak dále, jestli nejenom když to bude spuštěno, to bude fungovat, ale jestli vůbec nebudou mít lidé obavu navštěvovat ty koncerty a jestli vůbec ten celý segment nedostane prostě, řekněme, úplně jiný formát. A já tady nechci teď ani filozofovat ani prostě nějakým způsobem odhadovat, jak se bude všechno vyvíjet, ale skoro si troufám tvrdit, že dva segmenty v době covidové a postcovidové budou docela zásadně změněny i určitou filozofií toho, jak dále budou fungovat, a to je segment cestovního ruchu a segment kultury, protože je nepochybné, že i v příštím roce lidé budou obezřetnější, lidé budou cestovat prostě možná podle jiných pravidel a s největší pravděpodobností budou i navštěvovat kulturní akce podle jiných pravidel.

Takže my tady dneska vnímáme dvě věci. Jedna věc je zvážit to, jestli pokračovat v tomhle programu a možná ho ještě lépe dopilovat a lépe odchytat to, co třeba ještě tam dneska chybí, což by asi taky šlo. Co ale považuji za úplně nejzásadnější, je začít připravovat skutečně restart kultury ve smyslu úplně nových pravidel a podmínek toho, jak budou tyto aktivity realizovány, co se tam bude muset dodržovat, a začít vlastně připravovat i veřejnost na to, že kultura se musí rozjet, že není možné prostě bez ní existovat, fungovat, že prostě navštěvovat kulturní akce dává smysl, ale v jiném režimu, a na to budeme muset připravit i ty aktéry, ale i ty zákazníky. Takže myslím si, že to je ještě širší debata než jenom prostě prodloužení dotačního programu, ale začít připravovat pravidla a řekněme vůbec koncepční přístup k tomu, jakým způsobem budou fungovat kapely v klubech do pěti set lidí, popřípadě ve větších halách a tak dále, jak to vůbec celé organizovat a jak umožnit to, že vlastně ti aktéři budou přežívat a současně lidé nebudou v nebezpečí, pokud budou navštěvovat jejich akce. Myslím si, že to je obrovská výzva, a pokud to nezačneme teď řešit, tak to může být skutečně odvětví, které si projde peklem v příštích měsících a letech.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Baxa: Já s vámi, pane vicepremiére, v tom hodnocení souhlasím, byť ta vaše vize působí maličko dystopicky. My věříme tomu, že prostě dojde k tomu, že se po odeznění těch hlavních koronavirových vln kultura začne vracet zpátky do kolejí. Nevíme, jestli se bude někdy v příštím roce možné potkat na koncertě společně se čtyřiceti tisíci dalšími návštěvníky.

Ale ten segment kultury, pane vicepremiére, o kterém já mluvím, nezahrnuje jenom velký koncertní byznys. Zahrnuje to knižní trh, knihkupectví, nakladatelství, zahrnuje to hudební kluby, to znamená, ta kulturní zařízení v oblasti kulturního byznysu, podnikání, která nepotřebují mít nějaká přísná epidemická pravidla závislá třeba na velkém počtu návštěvníků, ale tato zařízení nebo tyto instituce tímto, současnou situací, trpí. A myslím si, že můžeme formulovat to, jakým způsobem by měla kultura fungovat v těch, řekněme, postcovidových časech, v tom dlouhodobějším horizontu. Ale ti podnikatelé budou potřebovat pomoc hned. Budou ji potřebovat od 1. ledna příštího roku. A proto směřuje moje otázka k tomu, zda se COVID - Kultura III už reálně připravuje.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosím pana ministra.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: My dopočítáme, kolik nám zůstane zdrojů z COVID - Kultura II, která se teď bude uzavírat, a pokusíme se ještě COVID - Kultura, ať už to bude trojka, nebo prodloužení té dvojky, zrealizovat. Já si myslím, že by to smysl dávalo a že bychom ty následující týdny odchytili.

Ale skutečně to, co jsem říkal ve smyslu začít připravovat koncepčně vůbec režim pro kulturní akce - a souhlasím s tím, to nejsou jenom koncerty, to je celá řada dalších aktivit -, je zcela zásadní, protože to, o čem celá řada těch aktivit je, to je sociální kontakt a na tom to prostě bylo založeno. To není jenom o tom, že si jdu něco poslechnout, ale že se tam ti lidé baví, že se tam prostě drží za ruce, že tam prostě nějakým způsobem jsou pospolu. A toto všechno do značné míry může být trošku ohroženo nejenom proto, že to sice bude povolené, ale jestli ti lidé prostě budou mít ten zájem to navštěvovat. Takže je třeba jim připravovat režim takový, abychom to zavčasu odchytli.

A jinak souhlasím s tím, ta Kultura, pokračování, by smysl dávala a my už v tuhle chvíli s panem ministrem Zaorálkem rozpracováváme její další teze.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí vystoupí pan poslanec Tomáš Martínek s interpelací na pana ministra zdravotnictví Jana Blatného. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře zdravotnictví, chci se vás zeptat, jak mám interpretovat platná nařízení v rámci protiepidemického systému PES, konkrétně mi jde o jednu zásadní otázku maximální kapacity venkovních svateb. I když v tuto chvíli se svatby moc venku kvůli zimě nekonají, za několik měsíců se začnou konat ve velkém množství. Svatba se plánuje většinou mnoho měsíců, či přímo let. Proto je dobré vyjasnit, kolik hostů se může svatby účastnit.

V rámci tabulky je kolonka svatby společně s bohoslužbami a pohřby. Hromadné akce ve venkovních prostorách mají vlastní řádek, který má vyšší limity, například ve stupni tři může být na svatbě maximálně třicet osob, zatímco na hromadné venkovní akci až padesát osob, vnitřní naopak deset osob. Kolik osob tedy může být na venkovní svatbě? Nepřišlo by mi logické, kdyby na svatbě konané venku muselo být méně lidí než například na venkovním koncertu a podobně. I návrh evidentně umožňuje více lidí na vnitřní svatbě než na jiné vnitřní akci. Proto předpokládám, že limit svateb, pohřbů a bohoslužeb s nižšími limity, platí pouze pokud se konají ve vnitřních prostorách.

Nedovedl bych si tuto diskriminaci vybraných venkovních akcí, které navíc mají často mnohem striktnější pravidla, odůvodnit. Chtěl bych proto od vás oficiální ujištění, že venkovní svatby obdobně jako venkovní pohřby či venkovní bohoslužby mají stejný limit osob, který platí pro venkovní akce. Děkuji za odpověď a oficiální vyjádření.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji, pane předsedající. Pane poslanče, dámy a pánové, podmínky pro konání svateb byly opravdu upraveny trochu jinak a je to v návaznosti na charakter té akce, kde konkrétně u svateb, na které se odvoláváte, nelze očekávat na rozdíl od venkovních akcí dodržování dostatečných rozestupů. Při svatbách a svatebních oslavách dochází k dlouhodobému kontaktu, svatby obvykle trvají mnohem déle než venkovní akce, například koncerty, dochází tam k bližšímu kontaktu, tanec a podobně, častěji se konzumuje alkohol, a tudíž rizikový potenciál u té svatby je považován za vyšší než u běžných venkovních akcí, a proto je tady počet povolených osob opravdu snížen oproti běžnému omezení shromažďování, které pak není rozlišováno podle typu akce, ale obecně podle toho venkovního shromažďování. Takže tento rozdíl je tam v současné době vložen záměrně. Je tam vložen záměrně do té stávající tabulky. My jsme si vědomi, že i ta situace i situace epidemie se bude nějakým způsobem vyvíjet. Od začátku jsme avizovali, že po minimálně šestitýdenním trvání toho stávajícího modelu, to znamená koncem tohoto roku, jej budeme přehodnocovat, ať už se týká těch tabulek, nebo případně i toho výpočetního skóre. Dříve to dělat určitě, určitě nechci. Takže v současné době to je, tak jak říkáte. Naštěstí v tomto případě máme, nebo mají svatebčané výhodu, protože opravdu do konce roku zřejmě mnoho svateb venku nebude, ale tak jak je to teď nastaveno za stávající situace, tak je to nastaveno záměrně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím. Máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Já se tedy omlouvám, čekal jsem tedy jinou odpověď, že doopravdy potvrdíte, že ty venkovní akce mají stejný limit jako venkovní svatby, protože mně to jinak doopravdy hlava nebere. Já nevím, jestli jste byl někdy na venkovní technoparty, na venkovním koncertu, kde lidi stojí asi pět centimetrů od sebe, skáčou tam, pijí pivo ve velkém, to se nedá s chováním na svatbě vůbec srovnat, tohle dodržení těch epidemiologických limitů. To chcete nutit lidi, aby obcházeli to nařízení tím, že tomu nebudou říkat svatba, ale budou tomu říkat koncert? To přece není vůbec žádoucí pro ministerstvo.

Tak já vás tímto prosím, žádám, opravte to, sjednoťte to, protože prostě nevidím doopravdy, nebo mi předložte doopravdy odůvodnění konkrétní, jaké věci nebudou dodržovány oproti té venkovní technoparty. To bych chtěl doopravdy vidět. Protože to si nedovedu představit jedinou věc, která by byla horší, než je doopravdy venkovní svatba, kde jsou všichni občané spořádaní. A případně samozřejmě, ano, jsou tam nějaké tance a podobně, ale to jsou i na té technoparty, a mnohem horší. Proto vás žádám (upozornění na čas), prosím vás, opravte to. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr má zájem o odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP