(17.20 hodin)

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji. Jenom aby nedošlo k nedorozumění. V současném třetím stupni nejsou žádné koncerty, ani nic takového není povoleno. V současné době se to neuskutečňuje, nesmí se nic takového uskutečnit. Takže stupeň 1, stupeň 2 v současné době, znovu vám říkám, bude pravděpodobně přehodnocen, ke konci roku se do stupně 1 ani 2 se nedostaneme. A to, co se týká současné doby, tak tam naopak je... u té svatby došlo teď ke zvýšení toho počtu, byť uznávám, že to pořád není to, jsou větší svatby, nebo mohou být větší svatby. Ale v tom současném riziku nejsou žádné hromadné venkovní akce kulturního typu povolovány. Ani sportovní. Pořád jsme i bez diváků. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je paní poslankyně Majerová s interpelací na pana ministra Karla Havlíčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Děkuji. Hezký dobrý podvečer. Vážený pane ministře, i když se vláda, které jste členem, snaží současnou situaci nenazývat lockdownem, pro mnohé živnostníky to lockdown stále byl a je. Proto by opětné zastavení ekonomiky, se kterým my v Trikolóře osobně nesouhlasíme, mělo ze strany vlády odpovídat i spravedlivé nastavení kompenzací pro živnostníky a podnikatele. Vládní opatření se netýkají jen těch, jejichž provozovny, obchody a kanceláře jste zavřeli a zakázali. Ta opatření mají dopady i na další služby, byť zavřené nejsou. Z vašeho resortu dopravy jde např. o taxikáře, kteří nemají nárok na kompenzační bonus, protože nejsou přímo zmíněni jako omezené podnikání. Přitom dopady vládních opatření jsou pro ně likvidační. Jejich potenciální zákazníci byli a jsou zavřeni doma. I kdyby pracovat chtěli, tak pracovat nemohou, protože nemají koho vozit. Byly a stále jsou zavřené kulturní, společenské, sportovní akce, obchody, do dnešního dne restaurace a také byl zákaz vycházení.

Proto se vás ptám, jak byste tuto situaci chtěl řešit. Obracejí se na mě nejen taxikáři z mého města na Moravě, z Olomouce, ale samozřejmě z celého kraje a Moravy jako takové. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Dobrý den ještě jednou. Děkuji za otázku. O tom lockdownu by se dalo samozřejmě dlouze diskutovat, jak je to vlastně vnímáno či není vnímáno. My jsme neudělali lockdown. Lockdown je to, že se uzavře úplně vše v té ekonomice. Dokonce ani Izrael neudělal lockdown. Když se podíváme blíže na poměrně tvrdé restrikce, které tento stát udělal, tak se nedotkly třeba průmyslu. Ale asi se shodneme na tom, že prostě je to nepochybně velmi nepříjemné, je to tvrdé a kruté pro celou řadu podnikatelů. Ekonomické restrikce, které děláme, děláme neradi. A nikdo nemá radost z toho, že je dělat musí.

Vy jste řekla: vy jste zavřeli, vy jste zakázali. Ano, ale my jsme museli reagovat na to, že zde existuje něco, co zde desítky let, ne-li déle nebylo. Covid letí celou Evropou, celým světem a není země, která by nedělala restrikce. Pokud bychom je nedělali, tak jsme dneska v katastrofální situaci. A můžeme se bavit o tom, a s tím plně souhlasím, co dávalo větší smysl, co dávalo menší smysl, protože i některé země, které se vzájemně inspirují nebo prostě kopírují ta opatření, která jsou, tak ne všechny na to mají úplně jednoznačný názor, jestli je lepší zavřít tento typ, nebo tento typ ekonomiky. A je vidět, že Evropa i svět vlastně velmi komplikovaně vzdoruje tomu, co je. V každém případě se nám podařilo díky tomu, čemu říkáte lockdown, my částečné zavření ekonomiky, zabránit nekontrolovatelnému šíření a díky tomu jsme dneska v situaci, že můžeme uvolňovat jako jedna ze zemí Evropy, která si to může začít dovolovat.

Teď konkrétně. Ti taxikáři. Ano, máte pravdu, že taxikářů se to podobně jako desítek a stovek dalších segmentů dotýká. Zdaleka to není jenom o taxikářích. Co se týká resortu dopravy, tak resort dopravy primárně musí zajistit veřejnou dopravu. To znamená veřejnou službu, která je založena na železnici, která je založena na autobusové dopravě apod. My jsme se soustředili, protože Ministerstvu dopravy přísluší zejména železnice, autobusová doprava je v drtivé většině v gesci krajů, tak jsme vytvořili podpůrné programy, které podporují veřejnou dopravu na úrovni dálkové dopravy, na úrovni komerční dopravy, dokonce začínáme podporovat i železniční dopravce nákladové a současně jsme vytvořili, o čemž jste určitě informována, i specifickou podporu pro dopravce autobusové, kteří nejsou sice tou typickou veřejnou dopravou, ale jezdí třeba pro školy, pro školky atd.

U těch taxíků, kterých je dneska, to je možná zajímavé číslo, 36 tisíc držitelů oprávnění řidiče, kolegové mi to sečetli před tou interpelací, a narostlo to díky tomu, že jsme změnili legislativu, a v podstatě vzrostlo nám to o ty tzv. sharované nebo sdílené taxislužby. Fakticky už říkáme, že v tuto chvíli už není možné odlišit to, co kdo dělá na hlavní a na vedlejší činnost. Protože pakliže je máme v tomto jednom balíku, tak bychom do toho museli zařadit i ty, kteří jezdí a fakticky vykonávají úplně jinou práci, ať už činnost závislou, nebo činnost jinou podnikatelskou.

A je třeba říct ještě jednu věc. Uznávám, že to třeba není úplně ve všech městech, ale v celé řadě měst taxíky mohly i jezdit, a nejenom taxíky, řekněme tyto služby, mohly jezdit a - Prosím? (Poslankyně Majerová Zahradníková - poznámka z pléna.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím vás, nedohadujte se tady mimo mikrofon.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Máte nějaký problém s tím, že mluvím? Za chviličku dostanete dvě minutky bez problému. Bez emocí budete moct reagovat.

Tak tyto služby nebo tyto taxíky mohly jezdit a rozvážely např. jídlo. A rozvážejí např. produkty, které jsou z e-shopů, a vzrostly o desítky procent. A pokud jsem třeba měl možnost jednat se zástupci, protože my s nimi jednáme, těchto provozoven nebo těchto provozovatelů, jako jsou ty tzv. sdílené taxíky, tak říkali, že v podstatě nonstop jezdí a rozvážejí produkty. To znamená, oni fungují a existují.

Takže není možné všechny hodit do jednoho pytle a říct, že ta situace je katastrofální. Celá řada z nich se dokázala v této situaci obstarat, a obstarat velmi dobře, a dělají jiný typ servisu, nicméně docela solidně přežívají. To znamená, drželi bychom se zatím toho, že mohou čerpat standardní programy, které jsou, ale specifické programy pro taxíkáře se nám nezdá v tuto chvíli úplně účelné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak paní poslankyně, teď můžete položit svůj dotaz.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Já bych chtěla zareagovat, protože Praha není Česká republika. Takže možná to, že tady v Praze je velká poptávka po dovozu jídla, protože se tady nevaří možná tak jak na Moravě, je sice moc hezké, nicméně to neřeší danou situaci.

A já jsem chtěla jednoznačnou odpověď na to, jestli tu skutečnost toho, že taxíkáři, kteří to měli jako hlavní pracovní činnost, kteří platí hypotéky na své vozy, které mají dílny, neustále se po nich vyžadujou různé certifikáty vznikem dalších různých možných taxislužeb. Za poslední uplynulé měsíce, kdy opravdu byl i zákaz vycházení a všeho možného a nic se nekonalo, tuto činnost vykonávat nemohli. Nemluvě o tom, že kdybych šla do právního hlediska, tak v tom taxíku nejsou ty rozestupy dva metry. Takže jak je možné, že ta jejich činnost nebyla zakázána? To je další věc.

Já po vás chci pouze odpověď, jestli se přemýšlí nad jakoukoli kompenzací pro ně. Tečka.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Já jsem se pokusil vysvětlit to, že mohli a můžou dělat jinou službu, jiný servis, že po tom je poptávka, a dobrá poptávka. A třeba si to můžete i zjistit u těch největších tzv. sdílených taxislužeb, které v České republice jsou, jakým způsobem vlastně oni jezdili a jak mohli fungovat. A určitě to nebyla jenom Praha. Ale fakticky oni mohou čerpat standardní programy, jako čerpají jiní podnikatelé. A my jenom říkáme, že specificky podpořit nějaký segment můžeme pouze ten a je logické podpořit ten, který nemůže čerpat jiné zdroje. Z nějakých důvodů. Já už jsem tady dneska říkal např. na tom COVID - Busu, protože on čerpat zdroje na zaměstnance těžko může, protože žádné nemá. Tím pádem sice jsou programy podpory, ale jsou mu víceméně k ničemu, tak se vytvořil specifický program COVID - Bus. Stejně tak jsme šli na některé kulturní akce, protože by se nevešly do těch stávajících programů.

Ale taxíky, nemluvě o tom, že tedy mohly jezdit, současně, i když to bylo samozřejmě snížené pro tu běžnou veřejnost, o tom není nejmenších pochyb, jako i jiní podnikatelé měli nižší tržby, o čemž taky není nejmenších pochyb, tak to mohli nahrazovat jinou službou, jiným servisem. A celá řada z nich to velmi dobře dokázala nahradit, tak mohli čerpat standardně ostatní programy. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP