(11.30 hodin)
(pokračuje Válek)

Mohou být mezi námi takoví, kteří říkají: Karanténa je blbost. Je nesmysl, abychom byli v karanténě. - My jsme se s některými kolegy o tom pěkně pohádali. Ztratil svého lékaře. Neztratil, to bych nikdy neudělal. A co když není karanténa blbost? Možná není karanténa blbost. Tak já si myslím, že karanténa blbost není, že karanténa je důležitá, vždycky mě to takhle učili. Navíc si netroufnu říct, že je to blbost, protože kdybych to řekl a dozvěděli se to moji pedagogové na lékařské fakultě, tak mám problémy. Takže karanténa není blbost, věřte tomu, nebo nevěřte. Pak ale si myslím, že je korektní, abych těm, co byli očkovaní, řekl: No a vy v karanténě být nemusíte, vy jste očkovaní. - Vy v tom vidíte nějakou diskriminaci? Vy v tom vidíte šikanu?

A poslední námitku, kterou mám. Tak přátelé, vy si opravdu myslíte, že všemi jinými zákony, kde není povinnost, kde je dobrovolnost, můžeme porušovat základní lidská práva a svobody a Ústavu? A jenom tímto zákonem ne? To znamená, v případě spalniček a jiných dobrovolných očkování můžeme porušovat lidská práva - jenom do nich!, můžeme porušovat lidské svobody - jenom do nich!, a tady v tomto jednom případě ne? (Emotivně.) My jsme tady od toho - a doufám, že všichni, vlevo, vpravo - abychom nikdy (s důrazem), nikdy už nedovolili porušování lidských práv a svobod. A ne se opírali o berličky nějakých paragrafů v nějakých zákonech. Ty to nezajistí. Od toho jsme tady my. To je naše povinnost. Děkuji. (Ozývá se potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Budou následovat faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Lubomír Volný, poté pan poslanec Marian Bojko a paní poslankyně Karla Maříková. Omlouvám se, před paní poslankyní Karlou Maříkovou se přihlásila ještě paní poslankyně Věra Adámková, abychom dodržovali pořadí. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji. Já jsem si tady dělal spoustu poznámek, pokusím se jednu po druhé.

Ano, pane docente prostřednictvím pana předsedajícího. Já když jsem šel do parlamentu, tak jsem taky měl nějaké představy, nejen o poslancích a jejich kvalitě, ale taky o kvalitě třeba předsedy hnutí, za které jsem byl navolen, a opravdu jsem byl mnohdy zklamán.

Ano, také s vámi souhlasím prostřednictvím pana předsedajícího, že by to chtělo nějakou opravu. Chtělo by to tady nějakou velkou desku, na které bychom mohli ty své argumenty prezentovat. Bylo by to na úrovni 21. století, ale to bohužel musíme změnit jednací řád. Tak bychom se možná mohli sejít a vytvořit nějakou expertní skupinu na to, abychom si tady tyto svoje argumenty zveřejňovat mohli.

Jinak teď jsem přišel jenom proto, že neustále tady zaznívá nějaké slovo hoax. Prosím vás, jaký hoax tady přednesla paní kolegyně Maříková nebo já? Naše návrhy hovoří jenom o tom, že chceme něco přidat do toho zákona, co by vyslalo signál občanům, přesně tak jak jste říkal, pane docente prostřednictvím pana předsedajícího, že tato Sněmovna nedovolí porušování lidských práv. A lidé to nechápou tak exaktně jako vy, že samozřejmě ta lidská práva jsou neporušitelná. Oni mají strach, že se je někdo porušovat chystá způsobem, se kterým nesouhlasí, a vidí to v té západní Evropě. Takže vyšleme ten signál, že o tom víme, nic nás to nebude stát, bude to jenom jedna nebo dvě věty v tom příspěvku.

A opět stejný argument jste použil jako vážený kolega pan Luzar. Mně je úplně jedno, co se děje v Anglii, a je mně úplně jedno, jestli student, který chce na nějaký pobyt v Anglii, se nechá dobrovolně vakcinovat. Má na to právo. Já jsem pro svobodu očkování. Mně je jedno, jestli nebudu moct do Německa, mně je jedno, jestli nebudu moct do Rakouska, já si chci dojet jenom do Beskyd nebo do Jeseníků, to mi úplně stačí. Ale nechci, aby mě tam v těch Jeseníkách provozovatel lanovky odmítal s tím, že nejsem naočkovaný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Marian Bojko, poté paní poslankyně Věra Adámková, faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Bojko: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat na pana profesora Válka vaším prostřednictvím. I když si ho opravdu vážím, je to velmi zábavný společník, ještě když jsme byli spolu v zemědělském výboru, on má takový ten správný anglický humor a velmi rád jsem ho poslouchal, je to skvělý znalec vína, teda lepší než já.

Ale to, na co musím reagovat. Už jsem byl, pane profesore, ve svém životě všechno. Ale zatím jsem ještě nebyl šílenec. Ale podle vás tedy šílencem jsem. A já tedy jako šílenec vyzývám vás všechny ctihodné poslance, kteří neustále zvedáte ruce pro prodlužování nouzového stavu, horujete pro to očkování, tak se nechte veřejně naočkovat se svými dětmi třeba na Václaváku, ať vás očkuji profesor Žaloudík nebo Hnízdil nebo doktorka Peková nebo profesor Pirk, které jste mediálně nechali zašlapat do země, aby už se neozývali. Takže jestli zase budete chtít prodloužit nouzový stav a budete tady lobbovat za očkování, tak se nechte očkovat veřejně, ať to celý národ vidí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Věra Adámková, faktická poznámka.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi jenom několik heslovitých vět - protože samozřejmě jako zpravodaj zůstanu přísně neutrální - abychom si uvědomili, o čem hovoříme.

Na margo toho tolikrát citovaného pana doktora Petráše. To je bezesporu jeden z našich největších vakcinologů, možná největší, pro vaši informaci je zástupcem, jediným, této republiky od minulého týdne v ECDC pro hodnocení vakcín. On se jasně vyjádřil, protože dokud nebudeme mít finální výsledky Evropské lékové agentury k daným vakcínám, tak my nemůžeme ani říct nic jiného. Čili prosím, necitujte tady televizi, noviny, protože ti novináři samozřejmě mají svoji představu, mají žurnalistiku, není to zcela seriózní.

Za druhé, co se týče účinnosti. Prosím vás... (Hovor ve vládní lavici.) Já vás nejsem schopna překřičet. (Předsedající prosí o klid.) Prosím pěkně, málokdy v medicíně máte 100procentní účinnost, prakticky nikdy. Vakcíny, které jsou dlouhodobě na trhu a nikdo je nebude zpochybňovat, víte, že léta tady byla vakcína proti tuberkulóze, 80procentní účinnost a všichni jsme tleskali, a měli jsme léky proti tuberkulóze. Čili prosím pěkně, neříkejme tam, že musí mít 100procentní účinnost. Ono to téměř nejde.

A další věc, která je tady jako mýtus. Ani u povinného očkování (nesrozumitelné) přísně nepovinné - prosím, dobrovolné očkování je trošku složité, dobrovolný je asi hasič. Ale očkování máme povinné - nepovinné a to nepovinné je to dobrovolné v tom, že s ním můžu souhlasit, nebo ne, ale stejně tam všude zůstává lékař, zda je pro mě vhodné. Čili říkat, aby šla nějaká vláda nebo kdokoli se nechat naočkovat, opravdu jeho lékař mu to může nedoporučit. Takže prosím, abychom nezaměňovali termíny.

Jinak já pevně doufám, že samozřejmě jsme zvládli jiné věci, zvládneme jistě i nákazu betakoronavirem a zvládneme ji jistě dobře. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Karla Maříková a pan poslanec Vlastimil Válek. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já budu jen velmi krátce reagovat na svého předřečníka, pana profesora Válka. Nebojí se kolegové z SPD, pane profesore, bojí se velká část veřejnosti. A já si troufnu říct, že to je nadpoloviční část veřejnosti. Ty e-maily jste dostal stejně jako já, pokud vám je vaši asistenti nemazali.

Pokud samozřejmě země, kam budeme cestovat, bude vyžadovat test nebo očkování, pak my jsme nuceni to respektovat. Vždyť i dneska jsou země, když letíte někam do tropů, které vyžadují nějaké povinné očkování. Tak to prostě je. Stejně tak my můžeme toto vyžadovat po těch, co přijíždějí k nám.

A co se týká toho porušování a dobrovolnosti. Představitelé tohoto státu, dokonce sám premiér deklaruje, že to očkování bude dobrovolné. A pokud tomu tak bude, pak přece nemůžeme vůbec, vůbec ani pomyslet na to, že budeme tady rozdělovat lidi na očkované a neočkované a že ti neočkovaní budou nějak znevýhodněni. To přece nejde. Vždyť je to protiústavní.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Vlastimil Válek, po něm paní poslankyně Helena Válková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já nesmírně děkuji, pane předsedající, že se vše zklidnilo. Jsem nesmírně rád, že kolegové vpravo vystupují v jednotě. Byl jsem docentem, jsem profesorem, obojím jsem byl rád a kdo ví, co budu za pár let, a vůbec mě to neuráží, naopak. Docentem jsou jenom někteří, profesor je každý, i středoškolský kantor. Tak nás to učili na vysoké škole, tím pádem já si docentů nesmírně vážím a děkuji za to.

Rozhodně si nemyslím, že šílenec je urážka. Já když jdu po klinice, tak zaměstnanci volají "bacha, stresor jde!" a utíkají. Takže jsem považován na svém pracovišti, bohužel, je to moje chyba, za šílence a nepovažuji to za žádnou špatnou vlastnost. Řada lidí se takhle chová a není to chyba. Koneckonců vzpomeňme na obránce Sparty, který chvíli je zavřený, chvíli na svobodě a chvíli se chová jako šílenec, a přesto to byl jeden z nejlepších obránců Sparty. Nejmenoval jsem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP