(Schůze pokračovala ve 14.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte, abych zahájil další jednací den 72. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás tady vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že do zahájení schůze požádal o omluvení své neúčasti pan ministr Jan Blatný z pracovních důvodů do 16 hodin.

Pokud máme před sebou jednání ve formátu polovičním, všichni ti, kteří nejsou přítomni, jsou omluveni na základě dohody poslaneckých klubů.

Nejdříve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní politické grémium. A já chviličku posečkám, než se usadíte v lavicích, abychom to všichni vnímali.

Tak. Navrhujeme zařadit do schváleného pořadu 72. schůze nové body, a to je sněmovní tisk 1095/2, je to novela zákona o spotřebních daních vrácený Senátem. Je to návrh, který nelze vetovat, protože jde o ústavní rozhodnutí, kdy návrh vrácený, zamítnutý Senátem, se zařadí na nejbližší probíhající schůzi.

Druhý bod, který navrhujeme zařadit do 72. schůze, je sněmovní tisk 1108 - návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2021.

Za druhé navrhujeme následující postup jednání v tomto týdnu. Teď prosím o klid, abychom si dobře rozuměli. A to je úterý, dnešní den, projednávat body v tomto pořadí: sněmovní tisk 1095/2 - novela zákona o spotřebních daních, který bude pevně zařazen, poté body 16, sněmovní tisk 503, bod 99, sněmovní tisk 984, a dále body 45, sněmovní tisk 912, a 46, sněmovní tisk 799.

Na středu 16. 12. body v tomto pořadí: 337, sněmovní tisk 1067 - vládní návrh o státním rozpočtu na rok 2021, třetí čtení, poté body 338 až 343, sněmovní tisky 1068, 1066, 1069, 1071, 1086, 1087 a nově zařazený sněmovní tisk 1108. Ve 12.30 bychom projednávání těch pevně zařazených bodů přerušili na vypořádání volebních bodů, tedy bodů naší schůze 383 až 386.

Na čtvrtek se grémium shodlo na pevném zařazení bodu v 11 hodin, bodu 118, sněmovní tisk 1091, a 94, sněmovní tisk 961.

Vzhledem k tomu, že body 24, sněmovní tisk 630, 66, sněmovní tisk 565, 67, sněmovní tisk 566, 69, sněmovní tisk 683, bod 80, sněmovní tisk 633, a bod 293, sněmovní tisk 956, byly projednány na 75. schůzi, prosím, škrtněte si je, protože byly z tohoto bodu (důvodu) vyřazeny a není potřeba o nich hlasovat, byly projednány, tak jak byly zařazeny na této schůzi.

Na závěr připomínám, že Poslanecká sněmovna v pátek 4. prosince odhlasovala návrh poslance Zbyňka Stanjury, aby byl bod 352, sněmovní tisk 966 - vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice, třetí čtení, byl projednán v týdnu od 15. prosince jako první bod v bloku třetích čtení, která zařazujeme na pátek.

Dále byl v pátek 4. prosince odhlasován návrh poslance Jakuba Michálka jménem poslaneckých klubů Pirátů a ANO, aby Poslanecká sněmovna v úterý 15. prosince jednala a meritorně a procedurálně hlasovala po 19. a 21. hodině, a to minimálně do projednání bodu 16, sněmovní tisk 503 - novela o pedagogických pracovnících, druhé čtení, a 99, sněmovní tisk 984 - novela občanského zákoníku, první čtení.

To je z mé strany vše. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozeslán elektronickou poštou.

Nyní tedy otevírám rozpravu k takto schválenému pořadu schůze a o potvrzených postupech politického grémia. První se hlásí předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek, druhý je Jan Chvojka za sociální demokracii, třetí paní poslankyně Pekarová, která byla přihlášena jako první písemně. Tak. Pane předsedo, máte... (V sále je hluk.) Já vám udělím slovo za chviličku. Já ještě chvilku počkám. A ještě než zopakuji pořadí, paní poslankyně Pekarová Adamová je po Jaroslavu Faltýnkovi, protože má písemnou přihlášku na rozdíl od kolegy Chvojky.

Tak ještě chvilku, pane předsedo... Máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, dámy a pánové. Já bych jménem našeho poslaneckého klubu přednesl návrh, jak upravit či doplnit program dnešního jednání. Navázal bych na tu dohodu a debatu na grémiu, kdy se část těch věcí podařila zařadit z grémia, nebo navrhnout z grémia. A já bych v podstatě navázal na tento návrh s tím, že navrhuji pevně na dnešek, úterý 15. 12., po již pevně zařazených bodech včetně toho návrhu z grémia, pokud bude odsouhlasen, tak navrhnout dál bod č. 50... Pardon, já to předám panu řídícímu. (Předává podklad. Mpř. Filip: Děkuji.)

Bod č. 50, sněmovní tisk 731 Ministerstva životního prostředí - invazivní nepůvodní druhy, jedná se o první čtení. Dále bod č. 282, sněmovní tisk 938 - je to poslanecký návrh o náhradách škod chráněných živočichů podle § 90. Pracovně řečeno náhrady za škody způsobené kormoránem. Dále bod č. 47, tisk 992 Ministerstva zdravotnictví - o veřejném zdravotním pojištění, první čtení. Dále bod č. 48, tisk 864 Ministerstva zdravotnictví - o léčivech, první čtení. Dále bod 49, tisk 331 - poslanecký návrh o léčivech, první čtení. Dále bod č. 35, tisk 390 - rovněž poslanecký návrh, novela Ústavy - klouzavý mandát, druhé čtení. Dále bod č. 115, tisk 1073 Ministerstva spravedlnosti - první čtení insolvenčního zákona. Dále bod č. 274, tisk 895 - senátní návrh novely Ústavy týkající se zbraňové legislativy, a jedná se o první čtení. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP