(14.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak děkuji. To byl poslední přihlášený do rozpravy. To je druhá alternativa. Ano, pan kolega Bartošek, který byl přihlášen ještě v té půlhodině, chce doplnit své původní podání. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Já bych ještě doplnil návrh na změnu programu. Chtěl bych požádat, zda by bylo možné sněmovní tisk 1073, bod číslo 115, novela insolvenčního zákona, zařadit dnes jako první po pevně zařazených bodech, které šly z grémia jako návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Navrhnu způsob hlasování o návrzích. Hlasovali bychom o návrhu grémia, tak jak byl schválen, a to nevylučuje případné změny a přeřazení, které byly vůči grémiu. Čili to by byly pozměňovací návrhy, které bychom potom upravili, protože grémium se na tom shodlo, a ty případné změny, které tady minimálně dvakrát padly, tedy třikrát, protože beru i ten návrh, který teď předkládá kolega Třešňák a kolega Ferjenčík, tzn. případné přehození nebo vyřazení bodu, který je pevně zařazen. Takže pokud nemá nikdo nic proti tomuto postupu, začnu hlasovat tyto body.

Ještě k proceduře paní kolegyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych pak chtěla poprosit, aby se návrhy, které tady přednesl pan předseda klubu ANO Faltýnek, hlasovaly jednotlivě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, to jsem chtěl říct, protože on mi na to neodpověděl, pan předseda Faltýnek, jestli je to blok, nebo jednotlivě. (Poslanec Faltýnek ukazuje.) Jednotlivě. Takže je budeme hlasovat jednotlivě, to je logické, protože i ty budou mít vliv na případné jednání po tom, co se bude hlasovat pořadí pevně zařazených bodů.

Začneme tedy hlasování, a to nejdřív o návrzích politického grémia. Já vás asi všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. A o návrzích pořadu schůze rozhodneme v hlasování číslo sto třicet tři. Ještě ale předtím konstatuji došlou omluvu ministra obrany Lubomíra Metnara z dnešního jednání Poslanecké sněmovny, a to na celý jednací den.

 

Nyní tedy už se ustálil počet přihlášených a rozhodneme o pořadu schůze podle návrhu politického grémia.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 133, z přítomných 97 pro 95 (proti nikdo). Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy návrhy, které doplňují nebo mění schválený pořad schůze, a to je pevné zařazení bodů.

 

Nejdříve za již pevně zařazené body z grémia na dnešní den zařadit bod č. 50, sněmovní tisk 731, Ministerstva životního prostředí, invazivní nepůvodní druhy, první čtení.

Rozhodneme v hlasování 134, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 134 z 99 přítomných pro 70, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další návrh je bod č. 282, je to poslanecký návrh o náhradách škod způsobených chráněnými živočichy podle § 90, tzn. hlasování v prvním čtení a schválení zákona.

Zahajuji hlasování číslo 135 a ptám se, kdo je pro zabývat se škodami, které způsobili kormoráni. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 135 z přítomných 100, pro 94, proti nikdo. Rybáři z nás mají radost.

 

Další návrh je zařadit bod č. 47, sněmovní tisk 992. Jde o návrh Ministerstva zdravotnictví o veřejném zdravotním pojištění, také první čtení.

Hlasování 136, které jsem zahájil, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 136 z přítomných 100 pro 97, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy bod č. 48. A teď se ptám, jestli to je dohromady, ta léčiva, oba návrhy, nebo jen vládní návrh. Oba body dohromady, dobře. Čili bod 48 a 49 by následovaly po sobě a je to zákon o léčivech z pera Ministerstva zdravotnictví a poslanecký návrh o léčivech, všechno první čtení.

Zahájil jsem hlasování číslo 137 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 137 z přítomných 101 poslance pro 81, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Nyní by byl bod č. 35, poslanecký návrh Ústavy, o tzv. klouzavém mandátu, jde tentokrát o druhé čtení.

Rozhodneme v hlasování číslo 138, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 138 z přítomných 101 poslance pro 73, proti 4. I tento návrh byl přijat.

 

Další návrh je bod č. 115, sněmovní tisk 1073, insolvenční zákon v prvním čtení. Ale tam máme alternativu u insolvenčního zákona... A to je na dnešek jako první po pevně zařazených bodech z grémia. Takže nejdříve budeme hlasovat o protinávrhu, tzn. že bychom ho zařadili jako šestý bod, protože prvních pět bodů bylo zařazeno z grémia.

Rozhodneme v hlasování číslo 139, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 139 z přítomných 102 pro 35, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Tedy teď původní návrh, tedy za bod č. 49 původní bychom zařazovali bod č. 39, tedy návrh kolegy Faltýnka.

Rozhodneme v hlasování číslo 140. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 140, ze 102 přítomných pro 87, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A poslední návrh kolegy Faltýnka je bod č. 274, senátní návrh, novela Ústavy, zbraňová legislativa v prvním čtení.

Rozhodneme v hlasování číslo 141, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 141, z přítomných 99 pro 87, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Pokud jde o volby, tam jde o to, že ten ZIF byl zařazen na základě požadavku z grémia, a tohle bylo jenom vyjasnění, že tedy můžeme hlasovat i v té poloviční přítomnosti. Rozumíme si? Čili to nemusím nechat hlasovat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP