(14.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Pekarové Adamové a to je návrh, ve kterém se budeme zabývat přeřazením schváleného bodu č. 314, tisk 1039, a to zítra jako první bod po polední přestávce.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 142, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 142 přítomen 101 poslanec, pro 46, proti 1. Návrh nebyl přijat.

 

Další návrh, který předložila paní kolegyně Pekarová Adamová, je návrh, abychom se dnes v 18 hodin zabývali situací v Radě České televize. K tomu je alternativní návrh kolegy Dolínka, čili nejdříve bychom se zabývali tím, že bychom se tímto bodem zabývali podle pozměňovacího návrhu ve čtvrtek po ústních interpelacích v 18 hodin.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 143, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 143 ze 101 přítomného poslance pro 41, proti 19. Alternativní návrh neprošel.

 

Budeme se tedy zabývat původním návrhem paní kolegyně Pekarové Adamové, abychom se tímto bodem zabývali dnes v 18 hodin.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 144 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 144 přítomen 101 poslanec, pro 37, proti 22. Návrh nebyl přijat.

 

Takže se teď budeme zabývat návrhy kolegy Chvojky, a to aby byl dnes jako druhý bod po té senátní vratce zařazen tisk 1025, kurzarbeit, ale protože není zařazen v pořadu schůze, musíme hlasovat dvakrát - nejdříve o zařazení bodu.

To rozhodneme v hlasování pořadové číslo 145, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zařazení do programu této schůze. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 145 přítomni 102, pro 54, proti nikdo. Bod o změně zákona o zaměstnanosti byl zařazen do této schůze.

 

A nyní se budeme zabývat tím, aby byl druhým bodem dnešního jednání po té senátní vratce.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 146, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 146 ze 102 přítomných pro 33, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Čili jsme zařadili tento bod do 72. schůze, ale čekáme na jeho pevné zařazení v jiném okamžiku, než je dnešní schválený pořad schůze.

 

Jako další bod je otázka dětských dluhů, první čtení, tisk 984, občanský zákoník, aby byl předřazen, a to, pokud neprošel kurzarbeit, jako druhý bod dnešní schůze.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 147 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 147 z přítomných 102 pro 34, proti nikdo. Návrh nebyl přijat, takže bude tento bod projednán v pořadí, jak bylo schváleno.

 

Dalším bodem je návrh kolegy Profanta, a to je, abychom zařadili bod č. 27, tisk 756, na čtvrtek jako pevně zařazený bod. Nepoznamenal jsem si, jestli jako první, nebo jako třetí, protože tam jsou dva pevně zařazené body. (Hlasy ze sálu.) Po pevně, čili jako třetí bod našeho jednání.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 148 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 148 ze 102 přítomných pro 90, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Takže můžeme pokračovat, a to je návrh paní poslankyně Dany Balcarové, abychom 18. 12. , tedy v pátek po třetích čteních, respektive po případně pevně zařazených bodech, projednali bod doporučení uhelné komise.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 149, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 149 přítomen 101 poslanec, pro 28, proti 43. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme pokročit, a to je návrh pana poslance Bartoška, aby byl bod 204 zařazen v pátek po třetích čteních, respektive po pevně zařazených bodech. Je to ta otázka nezákonné sterilizace.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 150 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 150 z přítomných 101 poslance pro 41, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se zabývat dalším návrhem, a to je návrh paní poslankyně Hany Aulické Jírovcové, abychom tisk 961 předřadili za tisk 984, a to je tedy, jestli tomu dobře rozumím, na dnešní jednání jako pevně zařazený bod za jinak pevně zařazené body, což je hlasovatelný návrh.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 151 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 151 přítomni 103 poslanci, pro 30, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP