(15.10 hodin)

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové, já budu velmi stručný. Já jsem velmi rád, že Senát prosadil to, co se nám úplně nepovedlo prosadit v předchozím čtení, když tady byl ten zákon po prvé. My od začátku říkáme, že bylo vůči živnostníkům velmi nespravedlivé a že to byla Sofiina volba, aby si vybrali buď kompenzační bonus, nebo podporu svých zaměstnanců z programu Antivirus. Mě velmi mrzí, že to trvalo tak dlouho, protože samozřejmě každý den, kdy živnostníci žili ve finanční nejistotě, tak samozřejmě se to projevovalo na jejich činnosti a na jejich uvažování do budoucna. (V sále je hlučno.)

Já jsem tady velmi bedlivě poslouchal paní ministryni... Já jsem tady velmi pečlivě poslouchal paní ministryni v úvodním slově. Já musím říct, že mě velmi překvapuje , nemile, jedna věc, kterou tady musím zdůraznit. My jsme tady předkládali 26. listopadu, kdy byl tento zákon projednáván, obdobný pozměňovací návrh, který by umožnil souběh kompenzačního bonusu a ostatních programů. Tehdy paní ministryně řekla negativní stanovisko, aby ještě před jednáním v Senátu druhý den už připustila, že změna stanoviska je možná a že to v Senátu podpoří. Je dobře, že to je tady dnes, ale ten dopad je tři týdny prodleva. Tři týdny prodleva mezi tím, kdy už to mohlo být přijato, a osoby samostatně výdělečně činné mohly mít už tři týdny jistotu, že souběh těchto dvou programů bude umožněn. A mě velmi mrzí, že to došlo až tak daleko, že tady projednáváme o tři týdny později podobný návrh ze Senátu, který je velmi výborný.

Ale paní ministryně, prosím, můžete vysvětlit občanům, proč jste ve čtvrtek 26. listopadu nesouhlasila, abyste v pátek 27. listopadu tu změnu připustila? Skutečně to dopadá jenom negativně na ty živnostníky, že nevědí, čemu mají věřit, a došlo tady k úplně zbytečné třítýdenní prodlevě.

Jinak děkuji Senátu za to, že z velké většiny toto prosadil. A samozřejmě živnostníkům to pomůže. A děkuji všem, kteří budou třeba i na rozdíl od předchozího hlasování dnes hlasovat pro včetně vládních kolegů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vojtěchu Munzarovi. Nyní Mikuláš Ferjenčík v rozpravě. A jinou přihlášku zatím nemám. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my také podporujeme tento návrh. Myslíme si, že ten zákaz souběhu byl zcela nesmyslný. Jsme rádi, že to Senát napravil. Chtěl jsem pouze tuto příležitost využít k tomu, abych upozornil, že stále v zákoně o kompenzačním bonusu zůstává obří nespravedlnost, kde ten bonus nesmějí čerpat lidé v oddlužení. To znamená, někdo zkrachoval, šel do oddlužení, splácí své závazky a normálně podniká, což všechno smí. A jenom kvůli tomu, že je v oddlužení, tak nedostane kompenzační bonus. To je strašně nespravedlivé. Podle nás to je chyba. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Mikuláši Ferjenčíkovi a ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy. Paní ministryně financí a místopředsedkyně vlády Alena Schillerová. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji. Já to vysvětlím. Vysvětlovala jsem, že když jsme nastavovali druhou vlnu kompenzačního bonusu, nebo pro druhou vlnu, protože to byla několikátá, tak jsme tehdy zvažovali i rozpočtové dopady, i nějakou debatu, která odrážela diskusi v rámci vládní koalice. A já jsem nepodpořila ten návrh, pane poslanče Munzare, z toho prostého důvodu, protože už - a já jsem to i připustila nepřímo, už jsme v té době vedli debaty, zpracovávali jsme a spolupracovali jsme technicky jako Ministerstvo financí na pozměňovacím návrhu pana senátora Goláně, který je prostě lepší. Je prostě lepší, je propracovanější a je legislativně a technicky v pořádku. Takže to je jednoduché, to je celé. A myslím si, že kdybychom ten legislativní proces nějak změřili, tak to vyjde i rychleji. A navíc, dáváme to zpětně, takže nikdo o ty peníze nepřijde.

K připomínce pana poslance Ferjenčíka. Už jsem to tu jednou říkala, řeknu to znovu. My jsme to na jaře v kompenzačním bonusu připustili. Měli jsme problémy při notifikaci před Evropskou komisí, kde nám toto bylo vytknuto. Ale byla tam velká benevolence při těch jarních vlnách, oni skutečně byli maximálně tolerantní, Evropská komise, ale teď už by nám to neprošlo. Takže my jsme skutečně to tam nemohli pro ty lidi v insolvenci nechat. Dostávám denně kvůli tomu desítky mailů, ale mohli bychom mít prostě skutečně problém, jsou to notifikované programy, a z toho důvodu to bylo vypuštěno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní vicepremiérce, ministryni financí Aleně Schillerové. Faktická poznámka Vojtěcha Munzara a přihlášený je s přednostním právem pan Marian Jurečka. Máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Já jenom na paní ministryni. Paní ministryně, souhlasím v jedné věci. Senát udělal ještě jednu věc oproti našemu pozměňovacímu návrhu, že tam přidal ošetřovné, což je daleko lepší. Ale to, že jste tady dala k tomu nesouhlasné stanovisko a vaši vládní kolegové a vládní poslanci díky vašemu nesouhlasnému stanovisku to odmítli, tak tím vyslali signál živnostníkům, signál do soukromého sektoru, že s tím nesouhlasíte. Takže prosím, ono se to dalo v Senátu ještě doplnit o to ošetřovné. Ale tím, že jste s tímto nesouhlasili, tak jste skutečně ten den řekli živnostníkům, že si nepřejete, aby byl umožněn souběh, a ponechali jste ten nesmyslný výběr další tři týdny mezi kompenzačním bonusem a Antivirem. Ale každopádně v tom pohledu se asi budeme lišit. A doufám, že dnes to odhlasujeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. A nyní s přednostním právem vystoupí v rozpravě pan poslanec Marian Jurečka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně. Když jsem šel ke stolečku, zaslechl jsem to samé, tak nevím, jestli to je reakce na to, co budu říkat, jestli už to paní ministryně tuší, nebo ne, možná částečně ano. Já to ještě možná rozšířím. Já jsem tady ten návrh na souběh dával poprvé, když jsme schvalovali první kompenzační bonus. To znamená, to bylo už někdy na konci října. Ale nicméně dobře, teď se to podařilo. Děkujeme za to, děkujeme i za kladné stanovisko, které zaznělo v Senátu. Nechť si každý živnostník a každý občan udělá obrázek sám o tom legislativním procesu a o tom přístupu, když z hlediska té věcnosti nám bylo říkáno ještě někdy kolem 20. října, že to vlastně není možné, že to takhle Ministerstvo financí nechce. Dobře, dospělo se k tomu, uzrál čas, je to tady, díky za to.

Chci se ale jenom zeptat paní ministryně, protože poslední dva tři dny se ozývají informace ze strany vlády, především pana vicepremiéra Havlíčka - předpokládám, že jste v kontaktu - o tom, že chce teď kompenzovat především gastrosektoru újmu ve 100 procentech, zaznělo před dvěma dny. Tak jestli je to pravda, jestli s tím mohou počítat tito živnostníci, což je samozřejmě pro ně velmi důležitá zpráva. Na druhou stranu si potom kladu otázku, proč pokud budou případně ty provozy zavírány v případných příštích dnech, tak proč má být jiná míra kompenzace za pár dnů a proč má být jiná míra kompenzace pro ty, kteří byli zavřeni ještě před deseti či čtrnácti dny, když ten dopad je na ně pořád úplně stejný.

Takže já za nás mohu říci, že určitě se budeme snažit za KDU-ČSL zvýšit kompenzační bonus alespoň na 20 000, protože za 10 000 čistého se dá velmi obtížně vyžít. A situace pro mnoho živnostníků, kteří mají třeba ještě doma manžela, manželku na rodičovské či mateřské, mají doma třeba jedno, dvě děti, tak přinést domů 10 000 plus mít nějakých v průměru 5 000 za rodičák, tak je to opravdu hodně složitá situace, jak tohle dokázat přežít. Takže jestli vláda tyhle mediální signály myslí vážně, jestli se něco připravuje a jestli k tomu může dát paní ministryně nějaký komentář.

A potom poslední věc. Chtěl bych poprosit, když tady byl ten odkaz na podnikatele, kteří jsou v oddlužení, v insolvenci, když tady zaznělo, že Evropská komise má problém u notifikace, jestli mi může Ministerstvo financí ty oficiální připomínky Evropské komise zaslat. A já jsem připraven i v rámci mítinků, které vedeme s předsedkyní Komise i s evropskými lídry v rámci EPP, jsem připraven to téma zdvihnout a udělat na evropské úrovni maximum pro to, aby se tohle odblokovalo. Protože mi to přijde nelogické někoho, který, ano, v minulosti se zadlužil, ale je v procesu oddlužení, dneska řádně pracoval a měl příjem pro sebe a svoji rodinu i pro to, aby mohl platit do procesu oddlužení, tak vláda svým opatřením mu zavře jeho živnost, jeho obživu a řekne mu: Ale nic ti nedám! Jak ten člověk se s tím má popasovat? Tak kdyby tohle nějakým způsobem bylo vysvětleno, a prosím opravdu, jestli jsou oficiální připomínky ze strany Evropské komise k tomuto procesu notifikace, prosím, zašlete mi to, já se pokusím udělat pro to maximum, ať se to odblokuje. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. V rozpravě ještě vystoupí paní ministryně financí a místopředsedkyně vlády Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP