(15.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ptám se, kdo se dál hlásí do rozpravy. Pokud nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Paní vicepremiérko, ano. Máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Jenom ve stručnosti. Byrokratická zátěž COVID - Nájemné, řeknu panu vicepremiérovi, ale možná vy to tak nevnímáte do detailu, je tam velký posun. Oproti jarní vlně už se nevyžaduje dohoda o snížení nájemného mezi pronajímatelem a nájemcem, ale poskytuje se přímo 50 %.

Pokud tržby - to je velká debata. My jsme o tom diskutovali, ono se to velmi těžko posuzuje. Ty vlivy subjektivní vstupují do tržeb. A Německo začíná od toho ustupovat, od tohoto systému, který zvolili. Zvolili jsme tuto cestu. Já počítám s tím, že vždycky každou cestu naši budete kritizovat, takže už si to dávno neberu. Nicméně tím nechci říct, že nenaslouchám, když něco zajímavého můžeme využít.

Kompenzační bonus panu předsedovi Jurečkovi ráda poskytnu. Já ty evidence dostávám pravidelně, takže samozřejmě ty přehledy, kolik bylo vyplaceno, kolik bylo zamítnuto, to máme k dispozici.

Ostatní připomínky byly těžko uchopitelné, takže na ně reagovat nebudu. Ale pořád připomínám, zítra bude ta zásadní podmínka pro to, jakým způsobem budeme poskytovat podporu a investovat do této oblasti, protože... A to je rozpočet.

A poznámka pana poslance Ferjenčíka. Ten balíček v tomto rozpočtu není, tak se na něj teď nevymlouvejte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za závěrečné slovo paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí Aleně Schillerové. Pan senátor Goláň má zájem o závěrečné slovo? Má. Prosím, pane senátore. (V sále jsou hloučky diskutujících poslanců.) Já se znovu pokusím zjednat klid pro vaše vystoupení.

Kolegové a kolegyně, já bych byl rád, protože jsme těsně před hlasováním, abyste debaty, které jste nepřesunuli do předsálí, ukončili a nechali pana senátora vystoupit, aby si nemyslel, že tady nemá dostatek prostoru zástupce druhé komory. Máte slovo, pane senátore.

 

Senátor Tomáš Goláň: Děkuji, pane předsedající. Já vám všem děkuji za proběhlou debatu. Ještě jednou závěrem bych chtěl poprosit o podporu senátního návrhu.

Chtěl bych vám všem poděkovat za celoroční spolupráci, protože už se asi do konce roku neuvidíme. Přeji vám všem krásné a veselé Vánoce a šťastný nový rok a těším se na novou spolupráci v příštím roce 2021.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi a přistoupíme k hlasování. Já zagonguji, aby se ti, které jsem vyslal do předsálí, z těch diskuzí, které se netýkaly spotřebních daní, mohli vrátit do svých lavic.

A nyní přistoupíme i k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1095, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1095/3."

Zahájil jsem hlasování číslo 156 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 156 z přítomných 106 pro 101 poslanec, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem, přijali.

 

Děkuji paní vicepremiérce, ministryni financí Aleně Schillerové, děkuji panu senátoru Goláňovi. Také mu přeji za Poslaneckou sněmovnu všechno nejlepší, hezké svátky a do nového roku určitě zdraví a štěstí.

Končím bod č. 494. A zároveň předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobré odpoledne. Budeme pokračovat v dnešním jednání podle toho, jak jsme schválili pořad. Nyní nás tedy čeká bod

 

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 503/ - druhé čtení

Tento bod byl přerušen 1. 12. v obecné rozpravě. Dne 3. 12. pak nebyl bod otevřen pro nepřítomnost navrhovatele. Jak jsem již sdělil, bod jsme přerušili v obecné rozpravě. Připomínám, že návrh jsme přikázali v prvém čtení k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu a usnesení tohoto výboru byla předložena jako sněmovní tisky 503/1 a 2. Místa u stolku zpravodajů již zaujali za navrhovatele ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga a zpravodaj garančního výboru, což je výbor, jak jsem již řekl, pan poslanec Lukáš Bartoň.

Nyní budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, kde bylo přerušeno vystoupení pana poslance Miholy. A hlásil se mi s přednostním právem poté pan ministr, jestli jsem to dobře zaregistroval. Nehlásil, dobře. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (V sále je velmi hlučno.)

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, nebo páni ministři, ministryně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem v předchozím, přerušeném vystoupení shrnul vlastně snad všechny nebo alespoň většinu důležitých argumentů -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás přeruším a požádám kolegy v sále o klid, případně o to, aby svá jednání přenesli mimo jednací sál, pokud nechtějí probírat aktuálně zákon o pedagogických pracovnících. A pokud chtějí probírat zákon o pedagogických pracovnících, aby tak činili prostřednictvím mikrofonu. Tak děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jiří Mihola: A i když už je to nějaký den zase a možná se osazenstvo sněmovny v rámci tady těch našich střídání trošku změnilo, tak je nebudu opakovat. Odkazuji na záznam, který je doslovný. Dovolil bych si akorát odůvodnit pozměňovací návrhy, které jsem vložil do systému krátce.

A chtěl bych úplně na závěr jako takovou tečku, do které už přišlo to přerušení, říct, že tak jak jsem kritický tady k tomuto návrhu, podle mého názoru nadbytečnému a věc neřešícímu, tak jsem přesvědčen, že zde přítomný pan ministr Plaga řešení, co se týká nedostatku učitelů, má ve svých rukou. A má ho dobře nachystané v rámci státního rozpočtu. A přestože mě možná teď neposlouchá, tak mu opakovaně vyjadřuji svoji plnou podporu, co se toho státního rozpočtu týká, a tedy týká navyšování platů učitelům, a to nejen základních a středních škol, ale také na vysokých školách. Tak věřím, že toto skutečně, to je skutečné řešení. Jsem si jist, že když se podaří splnit jedno z těch předsevzetí programového prohlášení vlády, totiž to navýšení platů učitelů, tak se opravdu mnozí, ti kteří učitelství studovali, do škol vrátí a ti, kteří to aktuálně studují, ve větším počtu do škol nastoupí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP