(18.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí zpravodajka pro prvé čtení, kterou je paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně spravedlnosti, jsem velice ráda, že máme možnost v prvním čtení projednávat návrh zákona, kterým se mění občanský zákoník a občanský soudní řád a který si neklade za cíl nic menšího než skoncovat s dětskými dluhy v České republice, zakázat dětské dluhy.

Jako zpravodajka doplním paní ministryni spravedlnosti, protože co do obsahu bylo její vystoupení vyčerpávající, že tento vládní návrh zákona jsme obdrželi 28. srpna 2020. Také k tomuto návrhu zákona, k jeho projednání v prvním čtení, byla svolána mimořádná schůze, která je doposavad přerušená, a nyní tedy jednáme v prvním čtení na základě dohody politického grémia Poslanecké sněmovny.

Určitě chci procesně avizovat, že budu navrhovat jako zpravodajka zkrácení lhůt mezi tedy prvním a druhým čtením. Dopředu si vás zdvořile dovolím požádat o podporu. Pro pořádek z hlediska předloženého vládního návrhu k zákazu dětských dluhů jenom uvádím, že tento vládní návrh navazuje na iniciativu poslanců Valachová, Nacher, Bartošek, Kolářík z dubna 2019. Jednalo se sněmovní tisk 456. Já na to upozorňuji proto, že dětské dluhy a zákaz dětských dluhů byl vlastně Sněmovnou projednán už jedenkrát v prvním čtení, následně byl opakovaně projednáván v podvýboru pro oddlužení, a tudíž řekněme, že v těchto orgánech je nám materie detailně známa.

Co se týká obsahu zákona, tak asi zdůrazním to, že pokud podpoříme tento návrh zákona v prvním čtení, a já to doporučuji jako zpravodajka, tak to bude znamenat, že pokud dítě nenabude 13 let, tak do té doby tedy mu nevznikají dětské dluhy, respektive možné závazky či dluhy, které by vznikly, jdou k tíži rodičů nebo jiných zákonných zástupců či opatrovníků, kteří tedy mají nad tímto dítětem vykonávat náležitý dohled.

Co se týká tedy té druhé věci, kterou pokládám za důležitou, to je záležitost zpětné účinnosti zákona. To je podle mého soudu velmi důležité a samozřejmě to zajímá odbornou i laickou veřejnost, protože bez ohledu na to, zda my projednáváme tento návrh zákona, či ne, tak stále vznikají další a další dětské dluhy, zejména nyní v době covidové je to samozřejmě aktuální, tak jsem velmi ráda jako zpravodajka, že paní ministryně spravedlnosti udržela tuto zpětnou účinnost, a asi to v tuto chvíli stručně shrnu v tom, že pokud tento návrh zákona projde, tak všechny dětské dluhy, které vzniknou do osmnáctých narozenin všech dětí, které budou mít 18 let do okamžiku účinnosti tohoto zákona, tak na všechny tyto dětské dluhy se ten zákaz, ta zpřísněná pravidla, která jsem nyní naznačila, bude vztahovat.

Děkuji za pozornost. A tedy ještě jednou, jako zpravodajka doporučuji tento návrh zákona k podpoře a dalšímu projednání a budu navrhovat zkrácení lhůt. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu. Jako první je do ní přihlášena paní poslankyně Kateřina Valachová, pokud si přeje vystoupit. (Ano.) Samozřejmě máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající. Já bych ráda vystoupila za poslanecký klub sociální demokracie, protože zákaz dětských dluhů je něco, o co usilujeme opravdu dlouhou dobu nejenom skrze onen zmíněný poslanecký návrh, ale skrze náš program, který se dá stručně řečeno vyjádřit jakousi druhou šancí. A tedy i základním smyslem tohoto programu pro řešení exekucí a oddlužení v České republice je to, že podporujeme a chceme poctivé a férové splácení dluhů, ale zásadním způsobem odmítáme dlužní otroctví, zvlášť dlužní otroctví dětí. Proto samozřejmě podporujeme a usilujeme dlouhodobě o zákaz dětských dluhů a budeme jako klub podporovat, je tady zkrácení lhůt tak, aby tento zákon nabyl účinnosti co nejrychleji. Domnívám se, že reálný je leden, únor 2021.

Co se týká dalších věcí ohledně zákazu dětských dluhů, tak určitě platí to, co už uvedli předřečníci v tomto smyslu. Nebudu zdržovat, nicméně, co je důležité říct, ač se v posledních letech alespoň podle statistik počet dětských dluhů snižuje, je důležité říct, že zákaz dětských dluhů je absolutně nezbytný a doplní tu úpravu, která byla prosazena v minulých letech a na které jsem měla možnost se podílet a vést tu skupinu poslanců, a sice narážím tedy na nová pravidla pro oddlužení mladistvých, kde dětské dluhy vznikly před jejich osmnáctým rokem života, a která se nám podařilo prosadit v rekordním čase v dubnu 2019, nepletu-li se, v podstatě během jednoho měsíce. Takže zákaz dětských dluhů ano a poslanecký klub sociální demokracie tuto nesmyslnou, a jak říkám, i nelidskou věc určitě bude podporovat, její zákaz a to, aby zmizela z té reality, kterou bohužel děti v České republice doposavad musí žít.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Patrik Nacher, připraví se pan poslanec Lukáš Kolářík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Pěkný podvečer, dámy a pánové. Já jsem původně myslel, že to budu popisovat trochu obšírněji, protože to je přece jenom docela důležitá materie, a díky tomu, že předtím to druhé čtení zabralo tři hodiny, tak řeknu jenom to nejdůležitější.

Kdybych to měl porovnat s rokem 2010, jak jsem řekl dneska na tiskové konferenci, tak rok 2010 bych popsal jako takový spotřebitelský nebo exekutorský Klondike. Když se podíváme na rok 2020, tak je to spotřebitelsky nebo také exekutorsky vstřícnější prostředí. A to je dáno tím, že postupně za posledních zejména pět let došlo ke kultivaci toho prostředí několika novelami jak insolvenčních zákonů, exekučních zákonů, dokonce i energetického zákona, který tady bude ještě - doufám, že to stihneme - kolem energošmejdů, snížily se odměny exekutorů, advokátů a podobně.

Nicméně tady zůstalo několik věcí. Jedna z nich je - dvě jsou takové ty úplně nejcitlivější. Jedna je, že to máme nějakých 200 až 300 tisíc neplatných exekucí, ale to je na soudech, to není na nás, které by se měly zastavovat, a pak jsou to ty dětské dluhy. Jak již bylo řečeno, my jsme před rokem a půl tady iniciovali zkráceně řečeno, aby dětské dluhy se řešily odpovědností zákonného zástupce na straně jedné, aby byla novela občanského zákoníku a novela OSŘ, která by řešila to, že by nemohlo být napříště rozhodnuto bez přítomnosti advokáta pro zmeškání a pro uznání dluhu. Poté došlo k dohodě na základě stanoviska Ministerstva spravedlnosti, že se vytvoří vládní komplexní novela, kterou teď máte na svém stole, to je tisk 984.

Nicméně i v mezidobí my jsme s těmi dětskými dluhy něco dělali. Tisk 493, jak již bylo řečeno, vlastně směřuje do minulosti, protože to, co teď vlastně schvalujeme, směřuje do budoucnosti, aby se to neopakovalo, aby se zvýšila ochrana dětí, aby se zvětšilo zapojení zákonných zástupců, aby se zvětšila zodpovědnost věřitelů. Ale tisk 493 jde do minulosti v tom slova smyslu, že se změnil insolvenční zákon a že se zkrátila ta doba u osob, kterým dvě třetiny dluhů vznikly před jejich osmnáctým rokem, tak jejich možnost oddlužení se zkrátila na tři roky. To máme za sebou. Čtyřistadevadesáttrojka.

Dále se v mezičase podařilo zastavit na pražském zastupitelstvu, kam jsem to téma přinesl, 152 dětských exekucí u Dopravního podniku. Byla to celkem složitá věc, rozhodnutí zastupitelstva, rady, nějakého pokynu, obchodního pokynu, a teprve poté došlo k tomuto zastavení. Já předpokládám a očekávám, a možná, že se tady v debatě k tomu vrátíme, že některá ostatní města a kraje v tomto v tomto Prahu napodobily a napodobí tak, aby se už zastavily ty běžící exekuce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP