(18.10 hodin)
(pokračuje Benešová)

Dále se jedná o znemožnění vydání platebního rozkazu rozsudku pro zmeškání a rozsudku pro uznání vůči nezletilému.

Pokud jde o tyto návrhy, návrh je předkládán mimo legislativní plán vlády na rok 2019, představuje však poslanci očekávanou vládní alternativu k tematicky shodnému návrhu poslanců Valachové, Nachera, Bartoška a Koláříka. Je to sněmovní tisk 456. Tento shodný poslanecký návrh již prošel v loňském roce prvním čtením a po předložení vládního návrhu byl předseda podvýboru o této skutečnosti oficiálně vyrozuměn. Prosím o podporu tohoto sněmovního tisku a o vaši přízeň, protože si myslím, že tato problematika v současné době velmi trápí společnost.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a s přednostním právem se teď přihlásil místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, hnutí SPD dlouhodobě prosazuje pomoc lidem v dluhových pastech a usilujeme o nápravu legislativy kolem exekucí a insolvencí. Teď tady máme před sebou novelu občanského zákoníku a občanského soudního řádu z dílny Ministerstva spravedlnosti, která by měla zabránit tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti s dluhy. Zákon by měl být podle paní ministryně preventivní a měl by zamezovat tomu, aby dluhy u dětí vůbec nevznikaly.

Za SPD říkáme, že tyto kroky podporujeme. Už několik let tady řešíme exekuce, lichvu, dluhové pasti, a nic se dodnes v principu nevyřešilo. A zcela upřímně i tento zákon opět situaci řeší jen nesystémově a jen zčásti.

Pojďme si říct, jak mohou vznikat dluhy nezletilých. Nejčastěji jsou to ty známé poplatky za popelnice, nebo třeba jízda nebo pokuty za jízdu načerno, nebo to mohou být náhrady způsobených škod. Principiálně za nezletilého zodpovídá rodič a v tomto směru prostě za něj musí hradit pokuty i škody. A je vlastně proti principu nezletilosti, že zrovna ve finanční oblasti je nezletilý v podstatě odpovědný, pouze se vymáhání posouvá za 18. rok. Další věcí je, že jinak relativně marginální nebo nelikvidační pokuta po čase naroste na tisíce a desetitisíce korun a stane se likvidační. Stane se základem dluhové pasti, z níž se člověk těžko dostává.

Opět to je věc, kterou bychom měli řešit. V principu to znamená, že úrok z dluhu by neměl překročit zákonem daný úrok a smluvní pokuty bychom měli buď zrušit, nebo opět by neměly překročit celkové náklady na dluh nebo částku odpovídající zákonem stanovenému úroku. Jinými slovy, systém musí být nastaven tak, že bez ohledu na zletilý, či nezletilý, že vás nezničí pokuty a úroky z úroků. To je největší problém dlužníků. Nikoli jistina dluhu, ale lichvářská navýšení, která se na to nabalují. Lichvářské jednání se přitom skutečně netýká jen lichvářů, často to umějí i banky, kdy vám, pokud třeba máte na kartě dluh deset korun po splatnosti, automaticky například Raiffeisen naúčtuje 500 korun smluvní pokutu. O nebankovních společnostech ani nemluvě.

Zde předložený návrh například redukuje možnost vymáhání peněžitých dluhů dětí jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Zajímalo by mě, jak kdo tento návrh vlastně principiálně vymyslel. Protože dítě, které nic nemá, nic nezaplatí. A sirotek, který po rodiči zdědil třeba podíl na nemovitosti, o něj přijde? Uniká mi, co je na tom preventivního. Za dluhy, které prokazatelně způsobí dítě, prostě zodpovídá rodič. A obce a města nemají morální právo vymáhat nedoplatky, za které zodpovídá rodič po dětech. Pokud to dělají a umožňuje jim to zákon, pak je za prvé zákon špatný a za druhé neplatný, protože odporuje dobrým mravům. A tady jsem opět u těch mravů. Lichváři, nebo je to také některé darebácké vedení obcí, dělají, co jim zákon a soudy umožňují, a okradou kohokoli, kdo se nechá. Stávající občanský zákoník i judikatura ale umožňuje soudům, aby také nároky, které odporují dobrým mravům, zamítaly. Ale soudy nerespektují ani zákony, ani Ústavu, ani přirozená práva občanů a fakticky se svými rozhodnutími podílejí na lichvě a neoprávněných exekucích tím, že je posvěcují.

To, co tu chybí, není záplata, kterou je tento zákon, ale systémová změna, která skutečně zajistí vymahatelnost spravedlnosti. Která na jedné straně lidem zajistí dostupné právní zastoupení každému, kdo je v nouzi, a na druhé straně zajistí, že soudy budou respektovat ty nejzákladnější principy obsažené v Ústavě včetně oné vymahatelnosti dobrých mravů.

Dluhy nezletilých by ve své podstatě ani neměly vznikat, protože odpovědnost za nezletilého má zákonný zástupce. Je legitimní bavit se o tom, aby například sedmnáctiletý mladík, který způsobí škodu, se podílel na její úhradě. Na straně druhé, pokud jeho rodiče neplatí za komunální odpad, asi těžko by měl nést odpovědnost on. Poplatky za popelnice jsou přitom v některých případech opravdu neřešený problém. Protože opět v rozporu s dobrými mravy vymáhají poplatky za komunální odpad i po lidech, kteří v obci nebydlí, ale mají trvalý pobyt formálně na úřadě. Někteří jsou bezdomovci, kterým se pak zvyšuje dluhová past. Ale jsou to i lidé, kteří pracují ve velkých městech, bydlí tam v podnájmu, kde samozřejmě platí také poplatky, ale přesto po nich chce obec s formálním pobytem poplatky.

Znám příklad, kdy předloni jeden známý musel zaplatit za popelnice s poplatky za exekutora přes 50 tisíc, přestože v daném městě už deset let nebydlí a samozřejmě ani netušil, že má platit úřadu neexistující popelnici. A pochopitelně o dluhu se dozvěděl až od exekutora, když to bylo s mastnými příplatky přes 50 tisíc korun.

Přiznám se, že přestože jsem za SPD Ministerstvo spravedlnosti v dosavadní historii s mnoha návrhy, jak tyto věci systémově řešit, s návrhy na posílení vymahatelnosti práva a spravedlnosti oslovil, ministerstvo opět přijde pouze s dílčí novelou, která neřeší podstatu. Když jde u dluhů o děti a nezletilé, protože je rodina v dluhové pasti, v exekucích či neřešitelné bídě, tak to vždy odnáší i děti. Děti, které jsou v tom nevinně. To, že některým z nich v osmnácti někdo nějaký majetek zabaví a těm, co nic nemají, nezabaví nic, takový návrh řešení, to je opravdu spíše výsměch, a nikoliv systémové řešení. Byť, znovu opakuji, že i malý krok dopředu je dobrým krokem. Takže za SPD říkáme, že tyto kroky, které navrhuje tento zákon, určitě v rámci prvního čtení podporujeme.

Vážené dámy a pánové, vážená vládo, pojďme řešit podstaty dluhů. Pojďme lidi zbavit pokut, úroků z úroků, pojďme jim dát vymahatelnou spravedlnost a dostupnou právní pomoc. SPD má celou řadu už napsaných zákonů, které tyto problémy řeší doopravdy. Již déle než rok tady ve Sněmovně leží zákony z pera SPD, kde navrhujeme, aby se u exekucí nejprve splácela jistina, tedy dluh, a až poté poplatky. Dnes je tomu naopak, takže přestože lidé už přeplatili mnohonásobně jistinu, tak se exekuce nemůžou zbavit. Navrhujeme také v tomto námi podaném zákonu zrušit úroky z úroků. Platit úroky z úroků považuji totiž za vysloveně nemorální. A v neposlední řadě jsme také podali zákon na zestátnění exekutorů.

Vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM ale naše návrhy odmítá, jelikož vláda ve skutečnosti nemá zájem o systémové vyřešení současné špatné situace kolem exekucí. Chápu pokusy vlády o nějaký politický marketing ve smyslu vlk se nažral, ale koza zůstala celá. Já na to vládě říkám, že divadlu na to, že tady něco systémově řeší, lidé v dluzích už skutečně neuvěří, jelikož žijí každodenní praxí a sami na sobě ihned poznají, zda jim nějaký zákon pomohl, nebo nepomohl. A zatím jsme se tady ve Sněmovně v té skutečné systémové pomoci lidem v dluhových pastech opravdu neposunuli.

Děkuji za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP