(18.50 hodin)
(pokračuje Výborný)

Chci zdůraznit, že Poslanecká sněmovna v rámci plenárního jednání začíná 18. ledna. Pokud chceme ten návrh skutečně řádně projednat na půdě podvýboru i na půdě ústavně-právního výboru, zkraťme lhůtu. Zkraťme lhůtu tak, jak bylo navrženo mnou, myslím, že to říkala předtím i paní zpravodajka, na 30 dnů, to je dobře. Tím to skutečně zrychlíme, v únoru může být hotovo v Senátu a věc je vyřešena.

Ale znovu zdůrazňuji, že kdybychom to chtěli řešit, tak už jsme dávno mohli. Takže pojďme teď zkrátit lhůtu na 30 dnů, ale nemá smysl urychlovat ten proces na úkor kvality. To by byla chyba. A to není vůbec nic proti tomu, že bychom nechtěli řešit dětské dlužníky. To v žádném případě. Já myslím, že kdo poslouchal mé vystoupení, tak to jasně slyšel. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Mám tady dvě faktické poznámky a pak teprve je přihlášena z místa paní poslankyně Kateřina Valachová. Takže nejprve vystoupí pan poslanec Patrik Nacher a připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Tak vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, já jsem chtěl vyzvat k podobnému, co říkal Marek Benda. My jsme to tady navrhli původně jako poslaneckou iniciativu před rokem a půl. To bylo číslo 456, to se podívejte. Tohle je 984. Já bych prostě skutečně lpěl na selském rozumu. Rok a půl to tady bylo. Teď je to tady zaparkováno čtyři měsíce. Pojďme hlasovat o těch třiceti dnech, protože si neumím skoro v praxi představit, jak tohle budeme projednávat mezi svátky, teď ještě do toho nějaké ty koronavirové záležitosti. Mně se tahle gesta nelíbí. Pojďme to urychlit maximálně, jak to jde. Ale fakt jako selský rozum do hrsti.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Na faktickou poznámku vystoupí pan poslanec Mikuláš Ferjenčík a připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem se chtěl zeptat paní zpravodajky ohledně toho, co říkala s daňovým balíčkem. Protože pokud se nemýlím, tak mezi vetem prezidenta - což je ten důvod, proč by údajně hrozila ta schůze mezi svátky - a projednáním Sněmovnou je lhůta deset dnů. To znamená, pokud 22. projednáme daňový balíček, tak mně to prostě nevychází, že bychom se tu potkali mezi svátky. Tak bych chtěl navrhnout, jestli nechce zvážit, aby s ohledem na kolegy z ústavně-právního výboru, kteří se budou nějak nesmyslně scházet, aby stihli lhůtu, jestli nechce zvážit stažení toho návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní poslankyně Kateřina Valachová je stejně přihlášena, takže má prostor pro akci. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Pane předsedající, kolegové, kolegyně, já si myslím, že všichni v těch posledních týdnech sledujeme a máme hlavní cíl, aby co nejdříve byl ten zákaz dětských dluhů schválen. Tím byl veden i můj návrh. Ale pokud vidím takové zneklidnění mezi poslanci a poslankyněmi, taky se dívám na aktuálně úřadujícího šéfa klubu, vaším prostřednictvím, Romana Kubíčka, ponechávám jako zpravodajka návrh zkrácení o 30 dnů. Doufám, že se na tom shodneme. Doufám že, kolegové a kolegyně - dívám se do vašich tváří - bude platit ta gentlemanská dohoda, že tak učiníme co nejrychleji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře, takže já si škrtám těch deset dnů. Podívám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně, paní zpravodajka? Zájem není.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 158, přihlášeno 92 poslanců, pro 86, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Hlásí se někdo? Ne. Takže nemáme další návrhy.

 

Nicméně hlasování jsme neskončili, protože tady máme také návrh paní poslankyně Kateřiny Valachové, ke kterému se přidal i Marek Výborný, na zkrácení lhůty pro projednání na 30 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 159, přihlášeno 91 poslanců, pro 82, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Končím první čtení tohoto návrhu. (O slovo se hlásí poslanec Kubíček.) Pan poslanec Roman Kubíček v zastoupení klubu hnutí ANO.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Budu respektovat dohodu z grémia a začneme zákon o dráhách a doprojednali bychom ho. Potom bychom skončili, protože si myslím, že jednání po 21. hodině vzhledem k tomu, co nás čeká zítra, by nebylo úplně optimální. Takže navrhuji doprojednání tohoto bodu a ukončení jednání.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já se dotáži do pléna, protože jsem si nechal schválně vyjet přesně tu tezi, o které se hlasovalo v podstatě už předminulý týden, kde jsme si prohlasovali jednání po 19. i 21. hodině. Bylo tam řečeno "minimálně do" bodu 16 a 99, když to ocituji. Takže teď jsme tady už projednali tyto body, a to "minimálně do"... Takže je tady návrh pana poslance Kubíčka. Já se táži, jestli s tím má někdo problém, že bychom skončili tímto bodem.

 

Problém nevidím, takže začneme a jedná se o

 

45.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb.,
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 912/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy, Karel Havlíček. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v rámci Ministerstva dopravy předkládáme návrh tohoto zákona, jehož cílem je provést transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii a směrnice Evropského parlamentu a Rady. Navrhovaná právní úprava se bude vztahovat pouze na dráhu celostátní, dráhy regionální, na drážní vozidla provozovaná na těchto dráhách.

Co je cílem směrnice o této interoperabilitě? Uceleněji a přehledněji vymezit podmínky celkové kompatibility železničního systému v Evropské unii, podpořit rozvoj služeb železniční dopravy v Evropské unii a dokončit vytvoření jednotného evropského železničního prostoru. Lze shrnout, že návrh zákona zahrnuje rozsáhlé koncepční změny stávající právní úpravy, na které železniční sektor netrpělivě čeká. Adresátem této právní úpravy je řada různých subjektů od provozovatelů dráhy a dopravců přes držitele drážních vozidel, subjekty zabezpečující údržbu drážních vozidel, zadavatele, výrobce prvků interoperability a různých dalších subsystémů tvořících dráhu, případně drážní vozidla. Návrh zákona výrazně upravuje i kompetence drážního úřadu. Počítá též s přenesením vybraných kompetencí na unijní orgány.

S ohledem na stanovenou transpoziční lhůtu obou směrnic a očekávané nabytí účinnosti řady souvisejících nařízení je nutno přijetí odpovídající implementační úpravy v dohledné době považovat za klíčové. Velmi děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Jan Bauer. Pane poslanče, prosím máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny. Milé dámy a pánové, vzhledem k tomu, že vše podstatné bylo z úst pana ministra řečeno, v rámci své zpravodajské zprávy se omezím na toto minimum. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného jednoho jediného poslance, konkrétně poslankyni. Slovo má paní poslankyně Zuzana Ožanová.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, navrhuji zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na 30 dnů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP