(19.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se, zdali je ještě zájem o nějaké vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan ministr, pan zpravodaj? Zájem není.

Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nikoho nevidím, takže přistoupíme k hlasování. Už jsem mezi tím zagongoval.

 

Takže kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru? Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 160 přihlášeno 89 poslanců, pro 68, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.

 

Jenom upozorňuji, že máme ještě jedno hlasování - už odcházejí poslanci, ale pozor, abychom tady naplnili kvorum, abychom vůbec mohli o tom hlasovat. Takže organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům Já se nyní táži, zdali má někdo návrh na přikázání dalším výborům či výboru k projednání. Žádný návrh nevidím.

 

Takže teď máme tady ten návrh na zkrácení lhůty pro projednání na 30 dnů, který nám předložila paní poslankyně Ožanová.

Kdo je tedy pro zkrácení na 30 dnů? Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 161 přihlášeno 88 poslanců, pro 70, proti žádný. Konstatuji, že lhůta byla zkrácena na 30 dnů.

 

Já končím první čtení tohoto návrhu. Přerušuji schůzi Poslanecké sněmovny. Přeji hezký večer a uvidíme se zítra v 9 hodin.

 

(Jednání skončilo v 19.02 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP