(11.00 hodin)

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji. Já si myslím, že to asi úplně nepatří do projednávání státního rozpočtu, a pouze jsem reagoval na výhrady k svému pozměňovacímu návrhu. Takže jenom avizuji, že tohle bude mé poslední vystoupení v této věci

Každopádně jsem chtěl reagovat na kolegu Juránka. Já jsem vůbec nehovořil o sportovní agentuře, já jsem mluvil o sportovních svazech. My chceme snížit ten objem peněz, který se přelije do sportovních svazů. To je podstata toho našeho návrhu. Já jsem sportovní agenturu žádným způsobem nekritizoval, tak jste si to asi vyložil špatně, ten můj příspěvek. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka Milana Hniličky, poté Josef Bělica. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce. Prosím.

 

Poslanec Milan Hnilička: Já jsem moc rád, děkuji kolegům za to, jak se vyjádřili. Ale chtěl bych promluvit prostřednictvím pana předsedajícího k panu Ferjenčíkovi.

My jsme spoustu procesů do té agentury zahrnuli i z vašich podnětů jako Pirátské strany. Přijali jsme při tvoření zákona i některé vaše poznámky, viz třeba elektronický rejstřík. My jsme úplně vyčistili černé duše ze sportu, rejstřík jsme přebrali v podobě, v jaké jsme ho přebrali, a dneska je plně digitalizován a navázán na financování Mého klubu, což jsou ty nejmenší kluby, a tam, kde sportují naše děti. Tak já nevím, co se vám na tom sportu pořád nelíbí? Vždyť my jdeme i ve šlépějích, se kterými i vy jste souhlasili, chtěli jste to a my to cítíme stejně. Investiční programy jsou napsány úplně apoliticky pro všechny obce, je to především pro sport, tak já nevím, co vám na tom sportu furt chybí.

No, podle koncepce sportu 2016 až 2025 bychom se chtěli dostat v ekonomické části na jedno procento státního rozpočtu. Dneska je složitá doba, všichni to vnímáme, ale sport je velmi důležitý a já budu rád, když i obce a kraje se zamyslí nad tím, aby nesnižovaly, pokud to není nejnutnější, rozpočty do sportu, protože děti v současné době jsou zavřeny doma už tři čtvrtě roku a dostávají takové návyky, které prostě by nás mohly v budoucnu opravdu mrzet.

A my se tady bavíme o tom, že potřebujete za každou cenu snížit rozpočet svazů. No, bez svazů by nebyly ty soutěže. A ony dneska sice můžou přerozdělovat peníze, ale financování už je nastaveno úplně jinak. My máme velkou část financování nastavenu napřímo a svazy vzdělávají trenéry, starají se o reprezentaci. Já vás rád pozvu k nám do agentury, abych už nemusel poslouchat, že je to nějaká trafika pro mě, to už mě taky nebaví, protože na tom makáme opravdu se sportovními organizacemi už dost dlouho, a rád vám představím všechny transparentní procesy, ať se tady nemusíme dohadovat na půdě Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka Josefa Bělici a na řadě bude Věra Kovářová. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Josef Bělica: Dobrý den, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, já si dovolím taky na to trošku reagovat, protože v té oblasti sportu se udělala spousta práce v tomto volebním období. Já bych chtěl Milanovi Hniličkovi poděkovat, protože když se tady prosazoval zákon o Národní sportovní agentuře, nebylo to jednoduché, byly tady k tomu argumenty o tom, jak to asi nebude fungovat, a funguje to. Milan prokázal, že tu agenturu vede dobře. A hlavně, pane poslanče Ferjenčíku, ty prostředky, které tato vláda pustila do těch sportovních svazů právě na investice na infrastrukturu sportovní, která byla dlouhodobě zanedbaná, ty jsou velmi podstatné. A to, jakým způsobem jsou nastavené projekty přes Národní sportovní agenturu, to je opravdu skvělé.

Takže já bych vám chtěl jenom říct, že ne všichni sportují přes Xbox a že nejenom online sport existuje, dokonce jsou i sportovní disciplíny, u kterých se zpotíte, pane poslanče, a k nim potřebujete infrastrukturu a sportoviště. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. A nyní tedy Věra Kovářová se svým vystoupením, připraví se Jan Bartošek. Paní poslankyně, máte slovo. (V sále je silný hluk.)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, dovolte, abych se i já vyjádřila jménem klubu -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, já vás ještě přeruším a požádám sněmovnu o klid. Já vím, že se tady zvýšila emocionální situace po té přestřelce v těch faktických poznámkách, ale myslím si, že kolegové, kteří dál diskutují sportovní agenturu, mohou tu diskusi přenést do předsálí. Prosím o klid! Slovo má paní poslankyně Věra Kovářová.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Dobrá, tedy ještě jednou děkuji za zjednání pořádku a doufám, že kolegové se zájmem - včetně paní ministryně - vyslechnou můj názor na návrh státního rozpočtu.

Myslím, že vláda tentokrát zvolila cestu jasnou. Heslo zní - návrh státního rozpočtu má podobu po nás potopa. A tak jak jsem již konstatovala, zatím jen mrholí. To znamená, že schodek bude, v uvozovkách pouze, 320 miliard. Ale ten hlavní příval, ta hlavní průtrž mračen má teprve přijít, a to v podobě daňového balíčku, který zasekne sekyru ve výši více než 100 miliard korun. A bez daňového balíčku návrh tohoto státního rozpočtu se schodkem 320 miliard je pouze prázdnou nádobou, a to ještě s pěknou dírou ve dně.

Dost často jsme od paní ministryně slýchávali, že není možné zahrnout do návrhu státního rozpočtu právě daňový balíček, protože ještě neprošel legislativním procesem. Ale je potřeba připomenout, že v loňském roce tomu bylo jinak. Návrhy zákonů, které znamenaly navýšení příjmů a nebyly schváleny ve Sněmovně, byly zahrnuty do státního rozpočtu. I v letošním návrhu takový zákon je. Návrh státního rozpočtu počítá s příjmy z digitální daně. A pokud vím, tento zákon nebyl ještě ve Sněmovně schválen. Takže je potřeba si říkat, jak to tedy je. Pokud se navyšují příjmy, tak to lze zahrnout do návrhu státního rozpočtu, i když to nebylo schváleno. Když se jedná o výpadky příjmů, tak je tomu naopak.

Dovolte, abych zmínila pár priorit, které vláda uvádí pro návrh státního rozpočtu. A s tím a s některými musíme souhlasit, a to jsou navýšené výdaje do zdravotnictví. A jsme si všichni vědomi toho, že zdravotnictví a jeho kvalita budou hrát v následujícím roce velmi důležitou roli, a prioritou je tam oprávněně.

Další prioritou vlády je navýšení důchodů, ano, tam také souhlasíme, protože se jedná o navýšení a valorizaci podle platného návrhu zákona.

Pak zde máme navýšení platů učitelů. Odpočátku jste říkali, že je potřeba zvyšovat platy učitelům, a to z toho důvodu, že je potřeba mít kvalitní učitele, dobře zaplacené učitele a učitelky, kteří budou přínosem pro naše žáky, a tím pádem i pro naši budoucnost.

Další prioritou vlády jsou investice. Tam také musíme souhlasit, ano, prioritou musí být investice. Otázkou zůstává, o kolik se investice navyšují. Paní ministryně uvádí 40 miliard, ale podle návrhu je to o 12 miliard.

S čím ale nemůžeme souhlasit a co nás velmi mrzí, že se tyto investice opírají pouze o vládní projekty, o státní projekty, nikoliv o regionální. Národní kapitálové výdaje zaznamenaly, jak se píše v materiálech Ministerstva financí, pokles o 13,4 miliardy korun, a to z toho důvodu, že investice do regionů, tedy dotační tituly krajům, obcím byly posíleny již v letošním roce a že obce a kraje dostaly již dostatek peněz. Ale já říkám, to je velká chyba, protože obce a kraje investují každoročně desítky miliard korun, a to také znamená, že dávají práci celé řadě malých a středních firem. Proto nás mrzí, že paní ministryně nešla tím krokem, který učinila v letošním roce, a nepodporuje investice v regionech, to znamená, v krajích a v obcích a městech.

To bychom mohli shrnout ty priority, se kterými můžeme souhlasit. Ale s čím nemůžeme souhlasit, chybí nám tam priority, které by vedly ke konkurenceschopnosti našeho státu. Priority, které by právě mohly zajistit zvýšené příjmy a minimalizovat ty obrovské výpadky, které nás pravděpodobně v příštím roce čekají. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP