(11.10 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Je pravdou, že potřebujeme silniční a dálniční síť, potřebujeme také budovat železnice a železniční infrastrukturu, ale co také potřebujeme budovat, je infrastruktura digitální. Bez té nebude mít náš průmysl vyšší přidanou hodnotu a tam nám také chybí podpora právě směrem k firmám, které by zajistily produkci výrobků s vyšší přidanou hodnotou. Bohužel vysokorychlostní internet, nebo alespoň pokrytí internetem, pokud nebude v naší republice a pokud nebude dostatečná občanská vybavenost v těch územích, tak firmy nebudou mít zájem investovat právě do takovýchto oborů, které přinášejí výrobky s vyšší přidanou hodnotou.

Vláda uvádí ve svém programovém prohlášení, že chce dostupnost vysokorychlostního internetu všude. Bohužel návrh státního rozpočtu jako by s tím nepočítal. Ovšem s čím se počítá - a to je návrh pana poslance Babiše, který k nám dorazí 22. prosince - to je rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti. Už to není jedno procento, už se nenavrhují čtyři procenta, ale už se navrhuje šest procent HDP. Myslím si, že takovéto rozvolnění nepřinese nikomu nic.

Je také velkou chybou, že se vláda v době krize připravuje o své příjmy, a to nejenom v podobě, že zruší daň z nabytí nemovitosti. Samozřejmě každý by s tím souhlasil a bylo to správné rozhodnutí, ale je to jeden z těch případů, kdy si vláda jasně podsekává své příjmy. A to nejenom v tomto případě, ale příklad zrušení superhrubé mzdy a dopady a pokles příjmů ve výši téměř 80 až 90 miliard toho budou jasným důkazem.

Co nám také chybí? Chybí nám investice do prevence zdravotní péče, do modernizace vzdělávání či ochrany krajiny. Také nám chybí jedna věc. A nyní mi dovolte, abych představila jeden z pozměňovacích návrhů, který se týká kompenzací výpadku příjmů ve veřejné dopravě pro kraje ve výši 1,3 miliardy korun. Krajům bylo doporučováno, aby nesnižovaly počet spojů, aby lidé nejezdili v přeplněných spojích. Zároveň výpadky tržeb jsou v řádech stamilionů pro kraje. Například Středočeský kraj počítá tyto výpadky ve výši 600 milionů korun. Proto vás prosím v zájmu zachování dostatečného množství finančních prostředků na veřejnou dopravu v našich krajích, abyste tento pozměňovací návrh podpořili.

A co nám také v návrhu státního rozpočtu chybí, je to, že se snižují finanční prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti. Ano, v minulém období se nám finanční prostředky zdály být vysoké. Ale bylo to z toho důvodu, že nezaměstnanost byla téměř nulová, když to zjednoduším. Ale situace se rapidně mění. Podle vyjádření Ministerstva financí se odhaduje, že nezaměstnanost v příštím roce stoupne na 4,5 %. Na druhou stranu u aktivní politiky zaměstnanosti v této položce je snížení o jednu miliardu korun. Bude důležité, aby bylo dostatek finančních prostředků na rekvalifikaci, na veřejně prospěšné práce. Proto vás žádám, abyste náš návrh podpořili. Převádíme tam částku půl miliardy korun.

Dále mi dovolte, abych právě v souvislosti s krizí, která probíhá a která bude pravděpodobně probíhat i v následujícím roce, vás poprosila o podporu pozměňovacího návrhu, který přidává potravinovým bankám 20 milionů korun. Skutečně ve státním rozpočtu je to kapička, ale pro potravinové banky a pro jejich klienty je to velmi důležité. Všichni víte, že potravinové banky měly problémy se zásobami, byl absolutní nedostatek potravin. Všichni víte, že stoupá počet těch, kteří využívají pomoci potravinových bank, ale v souvislosti s tím také významně rostou náklady na provoz potravinových bank. Zvyšuje se počet tun, které byly rozdělovány pro potřebné. Je třeba navýšit počet zaměstnanců, brigádníků. Samozřejmě velký vliv hraje také zvýšení minimální mzdy. Je to věc, která pomůže celé řadě potřebných, a ta částka je skutečně relativně malá. Doufám, že budete mít pochopení pro tento pozměňovací návrh a paní ministryně také, protože má, jak říká, srdce na pravém místě.

Samozřejmě letos přidáváme také na památky jako každý rok. Pan předseda Faltýnek prostřednictvím pana předsedajícího se tomu tak usmívá, ale ona to taková sranda není. A to z toho důvodu, že celá řada kulturních památek je v havarijním stavu. A je jasné, a už víme, jak to funguje z té historie, že opravíte-li střechu nějaké památky, pak ji dál můžete opravovat třeba deset let, ale jakmile neopravíte střechu, památka je zničena. Proto prosím o podporu pozměňovacího návrhu, který přesouvá variantně 100, respektive 50 milionů korun do havarijního fondu Ministerstva kultury na opravu kulturních památek.

Pak je tam samozřejmě taková drobnost, ale neméně důležitá. V příštím roce budeme slavit, nebo si připomínat, tragické úmrtí svaté Ludmily, 1100 let. A bude se konat celonárodní pouť. Proto vás žádám, paní ministryně, zda by bylo možné - ano, jak říká paní ministryně, má srdce na dlani - zda by bylo možné podpořit, protože se to týká velmi důležité kulturní události, týká se to nejenom Tetína, ale týká se to také celé České republiky, aby podpořila pozměňovací návrh, který bude zajišťovat financování této pouti ve výši pět milionů korun.

Samozřejmě pak zde máme ještě několik pozměňovacích návrhů pana předsedy Rakušana, které se týkají zachování programu protidrogové politiky. Přesouvá také finanční prostředky na zachování programu prevence protikorupčního jednání a také na podporu rodin osob ve výkonu trestu odnětí svobody.

Tolik naše pozměňovací návrhy. Pevně věřím, že alespoň potravinové banky a svatá Ludmila vám budou ležet tak na srdci, že podpoříte minimálně tyto dva pozměňovací návrhy.

Závěrem mi dovolte říci - paní ministryně konstatovala, že návrh státního rozpočtu je jakýmsi majákem, který bude svítit na lepší časy. Jenom musím konstatovat, že tento maják, paní ministryně, tímto návrhem státního rozpočtu malinko zažehnete, ale spíše ho zhasnete. A klub Starostů a nezávislých vám u toho svítit nebude. Takže konstatuji, že návrh státního rozpočtu nepodpoříme. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP