(11.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Nyní pan poslanec Jan Bartošek. A nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Když se projednává státní rozpočet, vždycky bývá Poslanecká sněmovna plná napětí, jestli se rozpočet schválí a jaké priority pro příští rok vláda definuje. Dneska se ocitáme v situaci, kdy to tady vypadá spíš jak o pohřbu, protože tak jak čtu okolní situaci, tak vlastně nevím, jestli vláda má vůbec dostatek síly tento svůj státní rozpočet na příští rok prosadit. V případě, že se tak nepovede, bude to jasná ukázka toho, že tato vláda je slabá. A jasně to naváže na chaos, který provází opatření kolem koronakrize. S tím, že vláda není schopna dostatečně prosazovat svůj program, své priority a tuto zemi řádně spravovat.

Bavíme se o rozpočtu, o kterém už v současné době víme, že ten materiál je mrtvý. Není pravdivý a neodráží skutečnost roku 2021. Jedna z věcí, které samozřejmě zde leží, je vůbec samotná tvorba tohoto rozpočtu a příprava. Jestliže daný rozpočet počítá s růstem 3,9 % HDP v současné době a Česká národní banka odhaduje růst HDP v příštím roce pouze 1,7 %, tak již v současné době se ptám, co je pravda. Protože naplní-li se předpověď růstu HDP České národní banky, tak už v současné době víme, že v daném rozpočtu chybí 50 až 60 miliard. Mohlo by se zdát, že to je pouze zodpovědnost vlády. Ale není. Protože jestliže se tento výpadek veřejných financí skutečně projeví, tak to bude mít sekundární dopad, a velmi devastující, na rozpočty obcí a krajů, v rámci kterých se to promítne.

Snažíme se zde přicházet s návrhy, které se snaží řešit tento rozpočet, ale on je ve své podstatě neřešitelný, protože nás ve velmi brzké době čeká předělání tohoto rozpočtu. A vláda to ví, a přesto bez ohledu na to, aby reagovala a zohlednila skutečnost, postupuje v nastoupeném bludu, tlačí do Sněmovny materiál, o kterém ví, že ho pouze potřebuje schválit, ale absolutně to neodpovídá tomu, jaká je realita.

Dovolte mi alespoň krátce, abych řekl, jaké priority do rozpočtu na příští rok promítla KDU-ČSL. Jsou to věci, které odpovídají programovým prioritám, které bychom chtěli zohlednit v rámci rozpočtu, a žádám vás o případnou podporu těchto pozměňovacích návrhů.

Jako zcela zásadní vidíme podfinancování sociálních služeb. Podali jsme tři pozměňovací návrhy v celkovém součtu 2 miliard, kdy vidíme jako zcela zásadní, aby se dofinancovala reforma psychiatrické péče. Stejně tak vidíme, že sociální služby se budou potýkat s nedostatkem peněz díky tomu, že dojde k výpadku v rámci individuálních projektů. A stejně tak vidíme jako naprosto klíčové, aby došlo k dofinancování výpadku mezd v sociálních službách. Dřív či později, ať už se to vládě bude líbit, nebo ne, bude vystavena této otázce, aby se situace v sociálních službách řešila.

To, co vidíme jako naprosto klíčové pro podporu ekonomiky, je podpora výstavby obecních bytů. Tato vláda v rozpočtu bere půl miliardy a snižuje tento rozpočet. My přicházíme s návrhem, aby naopak kapitola výstavby obecních bytů se navýšila o 5 miliard, protože jsme přesvědčeni, že to pomůže místním firmám, pomůže to ekonomice, pomůže to řemeslům, živnostníkům. Ale především to pomůže lidem, protože obce budou moci stavět byty, které za ekonomicky dostupný nájem, který je nižší, než je komerční, pomůžou lidem bydlet.

Také myslíme na menšiny, kdy přicházíme s návrhem, který je skutečně, co se týká kontextu státního rozpočtu zcela marginální, a to je 5 milionů na podporu menšin. Můžeme se bavit například o menšině Poláků ve Slezsku, kterou by šlo podpořit, co se týká jejich tiskovin a kulturních akcí.

Také přicházíme s pozměňovacím návrhem na 300 milionů pro dobrovolné hasiče, protože oni v covidové krizi dost často zasahovali a potřebovali k tomu ochranné pomůcky, obleky a masky. A vidíme jako správné dobrovolným hasičům tyto náklady kompenzovat.

Také tato vláda zapomněla na malé vinaře, pro které tato situace může být takřka likvidační. Z toho důvodu přicházíme s pozměňovacím návrhem ve výši 200 milionů na kompenzace propadu prodeje u těchto vinařů, protože řada z nich je postižena koronakrizí, nemůže prodávat. A to, co opravdu nechceme, aby tato malá vinařství na Moravě zanikla. Potřebujeme je podpořit.

A poslední věc je, že chceme pomoct obcím. Chceme posílit kapitolu pozemkových úprav o 100 milionů, protože chceme pomoct obcím v případě, že chtějí stavět kanalizaci, čistírnu odpadních vod a podobně. Tak aby proběhly pozemkové úpravy.

A jako poslední, a přesto myslím velmi důležitý bod je, že chceme dát 100 milionů na pomoc Arménii. Arménie je země postižená válkou. Řada civilních obyvatel byla nucena se vystěhovat a Arménii a její obyvatele čeká těžké zimní období. Jsem přesvědčen, že máme-li být solidární, tak teď je ta správná chvíle. Můžeme pomoct Arménii a jejím lidem v době, kdy jsou zkoušeni válkou. A 100 milionů, jsem přesvědčen, je částka, kterou si Česká republika může dovolit, aby dokázala Arménii pomoct.

Rozpočet se jeví a je sestaven tak, jako kdyby tato vláda snad příští rok ani nechtěla pokračovat. Uvidíme, počkám si na hlasování o rozpočtu jako celku. Ale jestliže vláda uvrhne tuto zemi do rozpočtového provizoria tím, že nebude schopna schválit rozpočet, znamená to jediné - znamená to další trestání obcí a krajů v jejich rozpočtech. A bude to krok této vlády, této vlády, která poškodí rozpočty obcí a krajů. A bude to další krok proti samosprávám této země.

Vláda se tři měsíce handrkuje s komunistickou stranou, jestli tomu dá, nebo nedá hlasy. A za celou tu dobu vláda neudělala vůbec nic pro to, aby udržela stabilitu v této zemi. Jestliže nebude schválen státní rozpočet, bude to další krok do chaosu této vlády, ať už co se týká podmínek kolem koronakrize, znevýhodňování malých podnikatelů, pozdě vyplácených kompenzací a pravidel, která se mění, kterým už ani lidé, ani členové vlády pomalu nerozumějí. Jestli nebude schválen rozpočet, je to další krok k chaosu, který půjde za touto vládou.

Je to špatná vláda a tato země potřebuje změnu. Potřebuje jinou vládu, potřebuje jiného premiéra, potřebuje vládu, která vrátí důvěru lidí v to, že vláda se dokáže o své obyvatele postarat. Že dokáže zemi zajistit stabilitu. Za KDU-ČSL říkám, že my budeme prosazovat vládu, která bude předvídatelná a bude pomáhat lidem a firmám, kteří jsou v nouzi. Nikoliv vláda chaosu, která je v současné době u moci. Toto je špatná vláda, která patrně nedokáže prosadit ani rozpočet, o kterém jednáme. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP