(11.20 hodin)
(pokračuje Čižinský)

Proti tomuto zpřísnění se ovšem objevil rozpor v mezirezortním připomínkovém řízení, takže se od něj upustilo, a na paškálu máme tedy jenom ty nesezdané občany. Podstata je ovšem stále stejná. Zpřísnit postavení jedné skupiny cizinců, kteří jsou rodinnými příslušníky našich občanů, zhoršit právní postavení jedné skupiny cizinců, která je navíc relativně malá, je skutečně velmi malá, jedná se o několik desítek občanů, a v celkové imigrační politice České republiky hraje zanedbatelnou roli.

Na závěr mi dovolte jeden příběh tady z Prahy, dokonce z městské části, kde jsem starostou, z letošního roku. Jeden náš občan má za partnerku cizinku, která zde již několik let pracuje jako zdravotní sestra na pracovní vízum, tzv. zaměstnaneckou kartu. Slečna letos žádala o trvalý pobyt, ovšem špatně si spočítala dobu dosavadního pobytu, trvalý pobyt nedostala a bylo jí řečeno, že až někdy příští rok. Jak se však spoléhala na získání trvalého pobytu, neprodloužila si to pracovní vízum a ocitla se zde bez víza. Přijela pro ni cizinecká policie, dali ji dokonce na chvilku do cely, vzali jí tkaničky od bot, což je běžný postup, aby se nemohla oběsit. Dopadlo to dobře jen a pouze proto, že mohla prokázat, že je partnerkou českého občana, a tedy jeho rodinnou příslušnicí. Mohla tedy zde zůstat a dostala nové vízum na pět let. To je zcela v pořádku.

Pokud by ale tato novela prošla, pane ministře, když by zde nemohla zůstat za těchto podmínek, musela by odjet a žádat o nové povolení k pobytu v původní zemi, což by samozřejmě trvalo velmi dlouho. To se domnívám skutečně, že není potřeba. Navrhuji tedy, aby z této novely byla vypuštěna všechna zpřísnění pro rodinné příslušníky občanů České republiky, aby tam byla ponechána pouze nesporná ustanovení týkající se brexitu a nových průkazů pro cizince. V tomto redukovaném znění, myslím, že nikdo z nás poslanců s novelou problém mít nemůže a budeme ji moci hladce schválit.

Já bych tedy byl rád, pane ministře, pokud by bylo možné toto třeba deklarovat, protože jinak bych nenavrhoval zamítnutí tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Čižinskému za jeho vystoupení. Nyní pan poslanec Radek Koten, který je zatím... ano, už vidím dalšího, myslím, že poslední přihlášený už není. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji. Dobrý den, vážené dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážený pane ministře. Dá se říct, že tento zákon je celkem potřebný, protože ti občané, kteří žili ve Velké Británii, narodilo se jim tam dítě a nějakým způsobem chtějí navštěvovat zbytek své rodiny tady v Čechách, tak pro ně to je velmi důležitý zákon.

Dá se říct, že to, co tady říkal můj předřečník prostřednictvím pana předsedajícího, ne všechny věci jsou tak úplně pravda. Dá se říci, že každá osoba, byť čeká třeba žena dítě, tak si může sjednat komerční pojištění a to komerční pojištění poskytuje většina těch pojišťoven.

Dále bych doplnil, že SPD tu novelu podpoří, nicméně máme připraven pozměňovací návrh, protože se nám nelíbí některé vágní formulace. A to důkazní břemeno by mělo být skutečně na tom člověku, aby prokázal tedy, že všechny ty skutečnosti, které uvádí, a platí to i pro ty nesezdané páry, jsou skutečně pravdivé, a aby stát měl možnost ověřit tyto fakty, které mu budou předkládány.

Takže v tomto smyslu my budeme podávat pozměňovací návrh do druhého čtení. A jinak jsme samozřejmě pro to, aby občané, kteří žili nebo žijí ve Velké Británii, měli možnost navštěvovat svoje příbuzné tady v České republice, včetně dětí, které mohou být tím, že se narodily ve Velké Británii, občany Velké Británie. Takže na základě toho, že Velká Británie vystoupila ze svazku EU, tak je nutné i tady to poměrně rychle řešit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radku Kotenovi. Nyní pan poslanec Kopřiva, přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, vážení členové vlády, dámy a pánové, já se připojím ke svému předpředřečníkovi, panu kolegovi Čižinskému. Já si myslím, že se tady všichni shodneme, že ty pasáže, co se týkají ošetření statutu britských občanů, a všechno, co je kolem toho brexitu, že to je v zásadě v pořádku. A tam asi všichni chápeme, že to spěchá.

Ale skutečně ta pasáž, co se týká statutu rodinných příslušníků, to znamená nesezdaných partnerů a dalších závislých osob, třeba rodičů, tak je poměrně problematická. On už to tady pan kolega Čižinský shrnul. Letos opravdu spousta rodin nebo spousta párů zůstala rozdělena hranicemi, někteří ještě i doteď. Je to skutečně o to náročnější. A tady fakt nejde o nějaké velké skupiny imigrantů, kteří sem teď přicházejí, ale skutečně o lidi, kteří už tady žijí, mají tady de facto rodinu, byť třeba nejsou sezdaní, nebo to může být i prostě širší rodina, a ten jejich status by se tady zhoršil, hrozilo by skutečně jednodušší vyhoštění případně. Tyto obavy sdílím. A nemyslím si, že je vhodné takhle vlastně diskriminovat třeba nesezdané páry oproti tedy manželům, byť chápu, že se třeba neshodneme na tom, jak vysokou váhu má mít manželství a třeba nesezdaný pár, ale myslím si, že v 21. století bychom měli respektovat i ty nesezdané páry, a ocenit naopak třeba péči o nějaké starší rodiče nebo širší rodinu. A ne, jak tady už naznačil pan kolega Čižinský, hrozit lidem, co tady normálně pracují, řádně tady žijí, ale třeba nenaplní nějakou formalitu při prodlužování pobytu, tak aby jim hrozilo vyhoštění.

Takže já bych se připojil k té žádosti, jestli by se to nedalo takhle rozdělit, ať vyřešíme ten brexit. A o tom zbytku se můžeme bavit i v rámci třeba toho balíčku potom i s azylovým zákonem, který se také chystá k projednání tady ve Sněmovně.

A ještě na závěr, tak jenom deklaruji, že budu navrhovat tedy projednání i na výboru pro evropské záležitosti, protože se jedná o implementaci ETIAS. A myslím si, že by se k tomu měl vyjádřit i náš výbor. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kopřivovi. Nyní pan ministr vnitra, ještě v rozpravě stále. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Tak dovolte mi reagovat na ta vystoupení. Ono je to jako vždycky složitější, protože vždycky se najde nějaký případ, kdy je ta tvrdost zákona nadměrná a někomu to může ublížit. Ale proti tomu potom stojí desítky případů, kdy ta formulace současná je zneužívána. A my jsme si to nevymysleli na základě toho, že by tomu nepředbíhala nějaká detailní diskuze a analýza. Tam prostě se ukazuje, že ten partnerský status je zneužíván. Tady se objeví první manžel, něco nevyjde, tak se objeví druhý manžel, třetí manžel, čtvrtý manžel...

Ten případ, o kterém mluvil kolega Čižinský, ano, ta dáma bohužel, ale vlastní vinou, se dostala do situace, kdy tady byla nelegálně, a tu žádost si z nelegálního pobytu podat nelze podle té dikce toho zákona, z jednoho prostého důvodu, protože to by každý, kdo bude pravomocně vyhoštěn, najednou objevil svého partnera a zůstal nám tady. Takže já sice chápu, že vždycky jsou ti, kteří zákon dodržují, a těch je drtivá většina, a vždycky mě mrzí, když z nějakého důvodu se objeví právní konstrukt, který jim život komplikuje, a nemělo by to tak být. Ale proti tomu tady stojí bohužel ta menšina, která ty zákony různě ohýbá a zneužívá, a ty represivní složky státu jsou potom bezmocné.

To znamená, my jsme k tomu přispěli po pečlivé úvaze a je to snaha, jak omezit a zamezit zneužívání tohoto ustanovení. Jenom aby bylo úplně jasno - tady možná z vystoupení kolegy Čižinského to vypadlo, že tady chystáme zabouchnout republiku a nikoho sem nepustíme. To není pravda. To se samozřejmě netýká cestování, toto se týká žádostí o trvalý pobyt, to znamená, co se týká příjezdů do České republiky. Ti lidé, pokud splní veškeré náležitosti, tak přijet můžou. Pouze pokud tady chtějí se svým partnerem zůstat a žádat o trvalý pobyt, tak budou muset navíc doložit, že na to mají peníze. To mně přijde celkem logické. A kombinace s tím, co jsem se tady snažil vysvětlit, to znamená velmi častých případů zneužívání, je to prostě opatření, ke kterému z mého pohledu přistoupit musíme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP