(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane premiére, budeme pokračovat v 72. schůzi Poslanecké sněmovny.

Než otevřu další bod, tak vás seznámím s omluvenkami. Omlouvá se nám pan ministr vnitra dnes od 12.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a pan ministr Tomáš Petříček od 12 hodin do 13 hodin též z pracovních důvodů.

 

Dalším bodem našeho pořadu jsou ústní interpelace, které jsou určené předsedovi vlády České republiky nebo vládě České republiky jako celku a ostatním členům vlády.

 

493.
Ústní interpelace

Dnes bylo za účasti ověřovatelů vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše či na vládu České republiky jako celek, a to v čase od 14.30 do 16 hodin, na ostatní členy vlády pak od 16 hodin do 18 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji všechny poslance a interpelované členy vlády, že pokud budou vyčerpány interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, bude ihned zahájen bod interpelací na ostatní členy vlády.

A nyní dávám slovo panu poslanci Vojtěchu Munzarovi, který bude pana premiéra interpelovat ve věci nekončící chaos. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, vláda jak na běžícím pásu chrlí na naše občany jedno opatření za druhým. Jeden příklad za posledních deset dnů. Minulé pondělí jste zakázali stáčení piva do PET lahví s sebou z restaurací, abyste toto opatření nahradili za pár dnů naprostým zákazem prodeje rozlévaných a připravovaných nápojů v restauracích. To jste druhý den opravili zákazem prodeje nápojů do kelímků, abyste po pár dnech to sami označili za nesmysl a nahradili ho zákazem prodeje alkoholu do kelímků. V pondělí jste např. rozhodli o nových opatřeních s tím, že jste sice nechali otevřené všechny obchody, ale podle některých výkladů tohoto opatření by do mnoha z nich nesměli chodit lidé, což je podobné, jako dát možnost kinům promítat filmy, a to bez diváků. Tato opatření v sobě nemají žádnou logiku. Jsou chaotická a ve své podstatě šikanózní. Sami je po vydání označujete za nesmysl. Přesto co je psáno, to je dáno, tak to v právním státě chodí. Vláda se bohužel ukazuje nejen jako neschopná, ale zejména jako směšná. Těch posledních pár dnů byl další obrovský zásah do důvěry veřejnosti v to, co děláte. A pokud vláda sama ukazuje, že neví, co dělá, jak jí mají lidé věřit, zejména v těch zásadnějších věcech, které naší zemi ordinuje? Vláda, zejména při využívání svých mimořádných pravomocí, by se měla řídit tím známým - dvakrát měř a jednou řež.

Proto mi dovolte, abych vám předal dárek k Vánocům. Je to Kronika města Kocourkova. Tato kniha nemá být inspirací, pane premiére, ale mementem. (Poslanec Munzar předává knihu premiérovi.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Jestli pan poslanec skončil, tak já děkuji a poprosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Dobrý den všem. Děkuji za ten dárek. (Prohlíží si knihu.) Vidím, že jsou tady i další knížky jako Kuře Napipi a jeho přátelé, Ferda cvičí mraveniště, Čmelák Aninka, Mravenci se nedají a O psu vzduchoplavci a Ferda Mravenec je ještě tady.

Pane poslanče, no, já tomu rozumím, co říkáte. Víte, to je situace, kdy možná jsme byli strašně vstřícní, protože pokud bychom zakázali vánoční trhy, jak je to v Rakousku, Německu nebo Polsku nebo Maďarsku nebo na Slovensku, tak bychom si odpustili ten postup od toho zákazu prodeje jídla a alkoholu. Potom lidi to obcházeli, šli do restaurací, potom bylo to pivo atd., nakonec ten kelímek a podobné nesmysly. No tak vždycky je to tak - pro dobrotu na žebrotu.

Samozřejmě ta opatření píšou právníci, my na vládě nejsme všichni právníci a samozřejmě se na to ptáme, ale ta právničina se dá různě interpretovat, takže občas samozřejmě ta opatření média a opozice různě interpretují a potom vlastně vznikají ta různá nedorozumění. Takže já myslím, že je potřeba z vaší strany kvitovat to, že pokud se něco stane a nikdo není (nesrozumitelné), tak se to snažíme napravit a to se i děje. Takže jsou to opatření Ministerstva zdravotnictví, která předkládá ministr zdravotnictví, my si to necháme vysvětlit a následně to schvalujeme. Schvalujeme to s jediným cílem - ochránit životy našich občanů. Ta situace není dobrá, počty nakažených stoupají a v podstatě i počty hospitalizovaných stoupají, takže situace není dobrá. Proto děláme ta opatření, a pokud to sledujete v Evropě, tak je to všude stejné, všude na síti, nebo opozice říká stejné věci, protože samozřejmě kdybyste vy byli ve vládě, tak to bude fungovat všechno perfektně. To si všichni tady pamatují, jak to fungovalo za vás. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane premiére, za odpověď, děkuji taky, že jste to vzal s humorem, tak to taky bylo míněno. Ale bohužel situace je daleko vážnější než jenom humor, a to proto, že mnoho lidí je na kraji své ekonomické existence, mnoho lidí v naší zemi je na pokraji z těch opatření, na pokraji svých psychických sil. A ono když pak sami řeknete, že jste to napsali špatně nebo že ta interpretace je špatná, sami to, co schválíte jako celek ve vládě - to není jenom ministr zdravotnictví - co schválíte jako celek na vládě, sami za pár dnů, za pár hodin označujete za nesmysl, tak to skutečně k nějakému psychickému klidu společnosti nepřispívá. Já si myslím, že skutečně to, co jsem řekl na konci svého úvodního vystoupení, že vláda má dnes kvůli nouzovému stavu velké, mimořádné pravomoci a měli byste daleko více vážit a skutečně dvakrát měřit, a teprve potom vydat nějaké opatření, které se dotýká přímo života lidí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan premiér bude reagovat na doplňující dotaz. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Tak my samozřejmě jsme si toho vědomi, že ta opatření se dotýkají života všech lidí v naší zemi, a nás to samozřejmě mrzí, že právě tento rok, který je nejhorší v historii naší samostatné republiky, je takový, jaký je, a nás to samozřejmě velice mrzí a samozřejmě se snažíme dělat ta opatření ve prospěch našich občanů. Pokud vy byste chtěli nějak prospět našim občanům, tak samozřejmě si myslím, že byste měli nějakým způsobem přemýšlet o tom, jestli přece jenom neumožníte schválení toho rozpočtu, protože pokud to neumožníte, tak veškerá ta pomoc, po které vy voláte, vlastně nebude možná. Takže já doufám, že o tom budete aspoň přemýšlet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní prosím paní poslankyni Šafránkovou, která bude interpelovat pana premiéra ve věci důchodové reformy. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP