(16.10 hodin)

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, pane poslanče, v rámci odpovědi na interpelaci týkající se opatření upravujících provoz sportovišť, zejména tedy bohužel v nastávajícím, nově nastávajícím systému číslo 4, nebo úrovni číslo 4 toho protiepidemického systému, mně dovolte připomenout hlavní východiska, která jsou používána v procesu nastavování těch protiepidemických opatření.

Prvním důležitým východiskem je hodnocení rizika šíření nákazy v závislosti na časovém a distančním faktoru, na charakteru prostoru, ve kterém se ta osoba pohybuje, a v neposlední řadě i na typu tělesné aktivity vykonávané v tom hodnoceném prostoru. Druhým důležitým východiskem je potom skutečnost, že u infekčních nemocí se vzdušným mechanismem přenosu, či takzvaná kapénková infekce, mezi které onemocnění, o kterém zde mluvíme, bezesporu patří, není z objektivních důvodů ve všech případech možné jasně označit prostředí, ve kterém se pacient nakazil. A z uvedených důvodů je vykázání nebo přesná definice místa nákazy zejména při komunitním šíření v rovině pravděpodobnosti a nedá se hovořit o jasně prokázaném, nebo spíš prokazovatelném faktu. A pokud se ve vykazování případů neobjevují sportoviště v takové míře, která by jim akcentovaně jaksi patřila při tom daném stupni rizika, je to zejména z výše uvedených důvodů.

Já zcela jasně vnímám potřebu sportovních aktivit v kontextu zdravého životního stylu, ale je pravda, že právě u sportovních aktivit se zvýšenou dechovou činností v uzavřených prostorách, kde jsou si lidé blízko, je rizikem, které je obecně popisováno. Že bychom měli my nebo jakákoliv jiná země nějaká přesná nebo tvrdá data takzvaná k tomu, abychom to mohli vyvrátit nebo prokázat na konkrétních případech, ta situace tak bohužel nestojí. A když srovnáme tuto aktivitu v rámci třeba ostatních aktivit v obchodech a v pohybu na pracovišti, tak bohužel musíme konstatovat nepříznivou kombinaci toho časového a distančního faktoru společně se zvýšenou mírou dechové aktivity a frekvence, která v tom smyslu posouvá sport především v jeho volnočasové a neorganizované aktivitě do rizikové skupiny.

Já si plně uvědomuji to, co říkáte, i to, co říkají lidé v té aktivitě, není to žádným způsobem snaha o to brojit proti sportu. Vítám rovněž řadu aktivit, které byly směřovány k tomu, abychom proaktivně vymysleli, jakým způsobem bude sport umožněn. V tom rizikovém stupni 4 nebo 5, do kterého možná budeme směřovat, si to opravdu nějak uvědomit neumím, nebo představit neumím. U nižších stupňů rizika naopak do budoucna ano. Jenom si myslím, že jsme se snažili i v tomto smyslu vyjít neorganizovaným nebo amatérským sportovcům vstříc v tom stupni číslo 3, kde jsme se snažili udělat všechno pro to, aby při dodržení různých opatření a případně testování byly ty aktivity povoleny, a tak to i bylo. Ale v současné době, kdy se situace bohužel opět zhoršuje, musím upřednostnit preventivní opatření, která jsou zaměřená na ochranu zdraví, před tímto jinak jistě prospěšným, nebo touto jinak jistě prospěšnou snahou.

Takže myslím si, že do budoucna můžeme a měli bychom společně připravit systém na to, abychom, jakmile to bude opět možné, udělali všechno pro uvolnění těch sportovních aktivit. V současné době, kdy se ta opatření bohužel musí zpřísňovat, si to ale uvědomit nebo představit nyní neumím. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak já vám také děkuji. A pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Petr Třešňák: Tímto děkuji panu ministrovi za vcelku obsáhlé vysvětlení. Nicméně má doplňující otázka tedy zní: Pokud by se dlouhodobě předpokládalo, že zůstaneme ve stupni 4 matice PES, a znemožňovalo by to právě jakékoliv sportovní aktivity třeba v řádech měsíců, nepředpokládáte, že by na základě, dejme tomu, i dalších tvrdých dat došlo k tomu, že by se ve stupni 4 toto opatření zmírnilo? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan ministr odpoví. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji, pane předsedající. Pane poslanče, takhle striktně bych to neřekl. Já si myslím, že ve chvíli, kdy budeme vidět, že i přesto, že ta situace se nelepší zásadně, tak nedochází ke zhoršování v nemocnicích, nedochází k přetížení zdravotního systému, tak můžeme postupně nastavovat ta nová pravidla. Já vím, že třeba národní agentura sportu navrhuje pilotní projekt, kterým bychom vyzkoušeli, jak spolehlivě preventivně působit, případně zařídit testovací kapacity pro sportovce včetně mladých lidí nebo dětí, tak aby bylo možno sportovní činnost obnovit. Já to určitě budu podporovat, i jsem takto dnes odpověděl předsedovi asociace. A do té doby také se začne rozbíhat vakcinace, která nám tu situaci ulehčí. Takže udělám všechno pro to, abychom mohli ten restriktivní přístup změnit i případně v době, kdy budeme trvat ve stupni číslo 4.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Petr Bendl s interpelací na pana ministra zdravotnictví Jana Blatného. Připraví se pan poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, já bych vás, pane ministře, neobtěžoval dnes otázkou v rámci interpelací, kdybyste mi už byl býval odpověděl na tutéž otázku při projednávání žádosti vlády na nouzový stav, o prodloužení nouzového stavu.

Já jsem se vás tehdy ptal, zdali počítáte s tím, že dojde k odměně mimořádných výkonů zdravotníků, kteří po první vlně odměnu dostali. Všichni jsme ji společně podporovali. Teď se o ní tak nějak jako nemluví. A tak jsem chtěl, aby tady zaznělo jasné, konkrétní slovo. Ta situace, víte sám, není potřeba tady ty věty opakovat, je mimořádná, dlouhodobé vytížení lidí, kteří pečují o zdraví občanů. Nebudou pravděpodobně moci využívat dovolené, protože prostě personálu je málo, nedočkají se Vánoc, nedočkají se zaslouženého odpočinku na konci roku. A bylo by dobře, abychom je za tento mimořádný výkon odměnili. Zřizovatelé zdravotnických zařízení žádné takovéto mimořádné peníze nemají, nepočítá se s nimi v systému a bylo by dobře, kdyby došlo tak jako po první vlně i k nějaké mimořádné odměně těch, kterých se to týká.

A tak se vás chci zeptat, počítáte s tím, kdy a jestli to bude ve stejné výši jako naposledy? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak děkuji. A poprosím pana ministra zdravotnictví o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, pane poslanče, já shrnu jenom velice krátce tu první vlnu, o které jste mluvil. Za první vlnu došlo tedy k vyplacení těch plošných odměn zaměstnancům nemocnic a sociálních služeb, což byly dva dotační programy, záchranek a domácí péče v rámci kompenzační vyhlášky, a kraji. Průběžně se stále tedy vyplácejí odměny za péče o hospitalizované covid pacienty, konkrétně je to 500 korun na hodinu pro ty, kteří pracují na jednotkách intenzivní péče, a 200 korun za hodinu na standardní lůžka. A v rámci novely kompenzační vyhlášky bude možno stanovit odměny ještě i za tu první vlnu i pro segmenty, které odměny nedosáhly, kam patří třeba dopravci, kteří transportovali covid pozitivní pacienty, hemodialýzy apod.

Pro rok 2021 jednak budou pokračovat ty odměny za péči o koronavirové pacienty na jednotkách intenzivní péče i nadstandardu. Bude tam časové omezení dvaceti dní, což je doba, po kterou je ten pacient veden jako infekční, takže to bude pokračovat. To jsou kompenzace pro ty nemocnice. A když jste se mě ptal minule, tak jsem vám odpověděl obecně, protože jsme ještě byli v nějakém jednání, kde jeho takovou téměř finální formou bude jednání, které by mělo být tento pátek mezi vedením všeobecné pojišťovny, Lékařské komory a vlády. Diskutují se tedy plošné odměny za druhou vlnu pro všechny pracovníky ve zdravotnictví, tak abychom se právě nedostali do situace, kdy to třeba dostali jenom lidé, kteří byli v nemocnicích, a ti, kteří byli mimo nemocnice, to nedostali. Ta částka, tu já vám nyní říci přesně neumím. Ale je cílem, aby byla adekvátní a aby byla důstojná. Dopředu říkám, že bude určitě trvat opět nějakou dobu, než bude vyplacena, ale v každém případě počítáme s tím, že budou zdravotníci ohodnoceni zvláštními odměnami i za svoji nebývalou aktivitu a pomoc v rámci druhé vlny, která teď ještě pořád probíhá.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP