(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za to, že s tím počítáte. Ale neuspokojilo mě, a tomu asi budete rozumět, že jsem se nedozvěděl kdy a v jaké výši. Mohl byste alespoň reagovat na to, říct, kdy nejpozději? Bude to do konce ledna? Ono by bývalo bylo nejlepší, kdyby ti lidé dostali tu odměnu třeba před Vánoci, aby si aspoň tu pohodu vylepšili možná i tou mimořádnou finanční injekcí, kterou si bezesporu zaslouží. Můj dotaz je: Umíte alespoň tedy říct, dokdy určitě?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosím pana ministra. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Paradoxně ta injekce, o které mluvíte, přišla v listopadu, takže vlastně před Vánoci, byť to bylo za jaro. To zpoždění není dáno nějakou neochotou, ale tím, že tak jak byl ten titul nastaven, tak byl připraven, v červnu o něm bylo rozhodnuto, potom byl rozeslán do všech nemocnic, které vrátily zpátky na ministerstvo - a vím to sám, protože jsem sám v té době jednu z těch nemocnic vedl, nebo se podílel na jejím vedení - rozeslaly informace, které byly zpracovatelné, k tomu rozhodnutí ministerstva o výplatě. Koncem září, konkrétně 27. září 2020 byly všechny ty údaje na ministerstvu. Potom se měsíc zpracovávaly a posílaly se peníze a další měsíc trvalo, než se to vyplatilo. Takže jakkoli se zdá, že to trvalo dlouho, tak to bylo dáno zejména složitostí toho procesu uvnitř těch nemocnic.

My se snažíme, aby ta nová odměna byla zpracovatelná jednodušeji. Cílem je, aby k ní mohlo dojít v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku, protože bude hrazena z prostředků, které jsou v roce 2021. Prostředky, které jsou v roce 2020, není možné použít v té výši, protože se opět bude jednat o miliardy, o miliardy korun, nebo spíše desítky miliard korun. Takže určitě to bude v příštím roce a je snahou, aby to bylo v prvním kvartálu příštího roku. I o tom budeme jednat. A jaká bude ta konkrétní výše, to vám nyní neřeknu, ale budou to desítky tisíc korun.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím poslance Marka Výborného, který vystoupí s interpelací na pana ministra zdravotnictví Jana Blatného. Připraví se poslankyně Olga Richterová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, do znační míry jste reagoval na mnou připravenou interpelaci už odpovědí na interpelaci kolegy Třešňáka, která se dotýká právě sportovišť a sportovních zařízení. Nicméně dovolte mi ten dotaz ještě doplnit o jednu zásadní věc. Pokud už v tom čtvrtém a pátém stupni vláda přistupuje k uzavření sportovních zařízení, chci se zeptat, proč vláda nezahrnula tato zařízení, fitness centra a podobně, do kompenzačních programů? Přijde mi to těžko zdůvodnitelné a logicky nespravedlivé, pokud kompenzace budou připadat jiným obchodům, případně provozovatelům služeb, že tato sportovní zařízení, která budou opakovaně uzavírána, do těchto kompenzačních programů nespadají. To je jedna část mého dotazu.

A druhá. Dovolte mi zeptat se také, zda Ministerstvo zdravotnictví počítá při vypočítávání skóre toho epidemiologického systému PES se zohledněním takzvaného kritéria indexu rizikovosti, protože i na základě konzultací, které probíhají v rámci anticovidového týmu v KDU-ČSL, ODS a TOP 09 s odborníky, jsme přesvědčeni o tom, že ten index rizikovosti se výrazně liší například u supermarketů, kde je daleko vyšší ten index než například u fitness center, muzeí či galerií. Jsme přesvědčeni o tom, že tento index rizikovosti by měl být zohledněn při definování těch kritérií omezování provozu, protože právě toto zohledňuje rizikovost těch jednotlivých provozů včetně daných fitness center.

Prosím tedy o odpověď, zda ministerstvo počítá v rámci vašich odborných týmů se zohledňováním tohoto kritéria v rámci systému PES. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, pane poslanče, tu obecnou odpověď už máme za sebou, tak bych ji jenom opakoval. K těm konkrétním.

Pokud se týká kompenzací, tak souhlasím s tím, co říkáte. Ministerstvo zdravotnictví není ten, kdo by ty kompenzace určoval, ale jednoznačně rozumím tomu, co říkáte, a i tomu, že by to zohledněno být mělo, a myslím si, že i při konzultacích třeba s Hospodářskou komorou, s dalšími, kteří jednají s MPO, což je jejich partner, tak toto lze podpořit určitě, to rád udělám.

Pokud se týká indexu rizikovosti, tak jeho výpočet se různí u různých studií. Některé naopak třeba zrovna vámi zmíněná fitness centra považuji za jedny z nejrizikovějších aktivit, některé jiné studie dávají jiné výsledky. Náš protiepidemický systém je asi nejbližší německému, kde vlastně ty čtyři hlavní parametry, které používáme, jsou dané spíše tím, jak se nemoc šíří v té populaci obecně, než jednotlivým zohledňováním těch rizikových skóre. Němci mají tři úrovně omezení, my jich máme pět. Oni jim říkají trochu jinak, ale v podstatě, když se podíváte na ty výstupy, tak jsou si velmi blízké a je to i jedna z našich inspirací.

Dovolím si ještě upozornit na to, že kromě objektivního zhodnocení rizikovosti té dané aktivity je potřeba také myslet na její nezbytnost zejména v těch vyšších stupních omezení, kde - jakkoli rozumím, že je žádoucí, aby člověk i sportoval, tak nakoupit si jídlo a potraviny prostě musí. Takže i ve chvíli, kdy bych vyhodnotil pobyt v obchodě jako více rizikový než pobyt ve fit centru, tak si musím vybrat, co musím nechat povolené a co mohu v preventivní snaze o snížení toho šíření onemocnění uzavřít. Takže toto je další důvod, který je motivem toho, proč není možné zohledňovat vždy jenom tu rizikovost. Stejně tak je to třeba s galerií. Já rozumím tomu, že galerie, ve které je pět lidí, je jistě méně riziková než obchod, ve kterém je 500 lidí. Ale v době komunitního šíření a snahy obecně o omezení pohybu lidí v rámci celého prostoru daného státu je ta druhá aktivita zbytná. Ten obchod je nezbytný, to druhé je zbytné. Ale to prosím neznamená, že by bylo zbytečné, aby to nevypadalo, jako že se snažím říci, že by sport nebo kultura byly zbytečné. To samozřejmě ne.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz? Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Já bych chtěl předně, pane ministře, poděkovat za tu avizovanou podporu směrem ke kompenzacím vůči provozovatelům třeba těch sportovních zařízení. To je určitě dobře a já za to děkuji.

A jenom rychlý doplňující dotaz. Mám tomu tedy rozumět tak, a já jsem určitě neplédoval za to, aby index rizikovosti byl tím jediným kritériem, ale jestli tedy ministerstvo vůbec uvažuje, že by to zařadilo do té série kritérií při posuzování toho skóre, toho PES, anebo jestli z těch důvodů, které jste zmiňoval - protože já rozumím tomu, že supermarkety například pro nákup, ale pouze potravin, by v těch nejhorších stadiích nebo v těch nejhorších stupních měly být otevřeny. To je samozřejmě jasné a rozumné. Na druhou stranu se domnívám, že při boji s tou pandemií musíme zohledňovat například i potřebu nejenom toho uzavření, ale pokud jsou některé provozy, situace jako muzea, galerie a podobně, kde nehrozí to riziko, tak lidem umožnit vůbec opustit tu bublinu těch jednotlivých domácností. Myslím, že i ten sociální kontakt (upozornění na čas) je velmi důležitý. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan ministr má zájem odpovědět, tak mu udělím slovo. Prosím, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP