(16.30 hodin)

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji, pane předsedající. Velmi krátce. Ten konkrétní index není počítán tak, že by a priori ovlivnil to rizikové skóre, tak jak tomu není ani ve většině jiných zemí, které hodnotí svá rizika většinou dokonce pouze takzvaným expertním názorem. Obecně jenom řeknu, že prioritou je zdraví, po zdraví je ekonomika a potom jakési obecné blaho, kam patří i tyto aktivity. Takže v tomto systému postupujeme. A myslím si, že ty prováděcí tabulky v podstatě zejména v těch nižších rizikových skóre to do jistě míry zohledňují. Takže tam je právě zohledněno to, že ty aktivity, které nejsou považovány za příliš rizikové se snažíme umožnit.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Vystoupí s další interpelací paní poslankyně Olga Richterová, rovněž s interpelací na pana ministra zdravotnictví Jana Blatného, připraví se pan poslanec Jan Čižinský. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Chtěla bych úvodem poděkovat panu ministrovi, že sem dochází. Je to, jak sledujeme na stavu ministerských křesel, velmi řídký jev. Takže díky za to.

Já mám konkrétní otázky k té strategii očkování, která za nás není úplná. My jsme vám k tomu poslali i podrobný dopis. Tohle vše jsem vám poslala i v přípravě na tuto interpelaci. Ať se tady dostaneme opravdu ke konkrétnostem, tak to řeknu stručně.

Nám bohužel v té strategii, když jsme ji četli podrobně, chyběly odborné zdroje, chybělo nám tam nějaké zohlednění těch rozdílných biologických vlastností jednotlivých vakcín. Stejně tak nás zajímá, jakým způsobem byly definovány ty jednotlivé indikační skupiny a jejich prioritizace. Jsme vlastně jediná země Evropské unie s tou formulovanou očkovací strategií, kde tenhle dotaz nebyl specifikován, dotaz ECDC. Stejně tak jde o to, že u těch indikačních skupin je potřeba znát jejich velikost. Jde o to, kolik lidí v té konkrétní skupině zhruba je. To by nám také přišlo nutné specifikovat. A stejně tak ty odhadované kapacity. U jednotlivých fází té očkovací strategie chybí odhad například týdenní očkovací kapacity, kolik se v tom daném týdnu zvládne.

To jsou všechno otázky, řekněme, logistické. Nás k tomu zajímají ty konkrétní prováděcí věci. A stejně tak jde i o strategii komunikace, a to jsou poslední připomínky, ta je tam formulována poměrně vágně na deseti řádcích textu. Takže se ptáme, jak vlastně hodláte tu komunikaci vést, když je potřeba vysvětlovat proč a kdo spadá do prioritních skupin a která očkovací látka se bude u koho používat. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Také vám děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, paní poslankyně. Ministerstvo zdravotnictví připravilo tu obecnou verzi očkovací strategie, to je ten dokument, který jste měla k dispozici na počátku prosince, kdy byla schválena vládou, a ta strategie je předložena tak, aby reflektovala ty nejaktuálnější požadavky a informace před zahájením vakcinace, zejména před dobou, kdy bude více známo o tom, kdy a jak budou distribuovány další vakcíny.

Pod vedením pana doktora Blahuty, mimo jiné člověka, který se zasloužil i o úspěch eReceptu a který má zkušenosti v této oblasti logistiky, vznikl tým, který je složený jednak z lidí vevnitř, jednak vně Ministerstva zdravotnictví i zástupců zdravotních pojišťoven, těch, kteří budou také distribuovat vakcíny, kromě společnosti Pfizer, která si distribuci zařizuje sama, Sdružení praktických lékařů a dalšími.

To, po čem vy voláte, a jistě oprávněně, potom ta detailní prováděcí vyhláška, která přesně určí, jak se kdy co kam dostane, obecně, nejenom u té vakcíny Pfizer. A tam je úkol, který jsem dal, aby tato strategie byla, nebo ne strategie, ale tato prováděcí část byla upřesněna, nebo vytvořena do 23. prosince, a bude samozřejmě rovněž k dispozici i pro vás.

To, co teď řešíme, jsou očkovací centra pro očkovací látky od firmy Pfizer, která jako jediná pravděpodobně během několika dní získá registraci Evropské unie. Je to látka, kterou se očkuje už ve světě v některých dalších zemích. A tam je definována přesně síť konkrétně 29 očkovacích center, která jsou k dispozici, jsou nadefinována a je tam počítáno se dvěma velkokapacitními centry, která budou nicméně aktivována podle dodávek nejspíše až po měsíci březnu, ne proto, že by to nebylo možné dřív, ale protože to dřív nebude potřeba.

Pro vaši informaci, je zklamáním nás i všech ostatních evropských zemí, že dodávky těch vakcín, včetně vakcíny Pfizer, nebudou tak rychlé, jak se původně předpokládalo. Navíc například jsme původně byli informováni, že budou ještě v prosince k dispozici stovky tisíc těch dávek. Nakonec je to desítka tisíc. Ale ono to bude dokompenzováno v průběhu prvních dvou až tří měsíců toho dalšího roku. Jenom pro vaši informaci, podle sdělení firmy Pfizer bude pro Evropskou unii k dispozici asi 200 milionů dávek a pro Českou republiku jsou to 4 miliony dávek. To znamená, my jsme využili vlastně všechny ty kapacity, které jsme mohli dostat. Budou postupně nabíhat i ty další vakcíny, ale tam opravdu zatím není přesně ustanovena ta logistika, ne proto, že by to Česká republika nevěděla, ale proto, že ty informace zatím nejsou upřesněny od dodavatelů ani od Evropské komise.

V současné době, tedy k vašim konkrétním dotazům, máme nadefinovánu síť pro vakcíny Pfizer. Ta bude schopna obsloužit denně přes 13 tisíc pacientů a toto množství odpovídá dávkám, které budou do České republiky dodávány. Pro ostatní vakcíny, které potom mají příznivější požadavky na teplotní řetězec, bude klíčová i páteřní síť praktických lékařů, kde počítáme s více než 5 tisíci praktických lékařů. Mimo jiné třeba svoji pomoc při vakcinaci nabídli i praktičtí lékaři pro děti a dorost, kteří sami očkovat nebudou. Počítáme s očkováním denně až 50 tisíc pacientů. Tato síť společně s dalšími zdravotnickými zařízeními a očkovacími centry zajistí, že v České republice bude moci být včas naočkován každý, kdo bude mít zájem, v kontextu těch dodávek, tak jak jsou plánovány.

Otázka indikačních skupin je řešena ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami a ÚZIS. Pracujeme na tom, a je to tak domluveno, aby v prvé řadě byli očkovány ohrožené skupiny, což jsou kromě sociální péče a seniorů zejména zdravotníci (upozorněn na čas), kteří se starají o ty nejtěžší pacienty.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. A paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz, takže budete mít prostor dokončit. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Já děkuji za tu odpověď, která naznačuje, že tedy není finální dokument, že dostaneme další informace, to je dobře. Nicméně tam skutečně u těch indikačních skupin je velmi důležité mít jasné ty priority. Protože to, co jste zmínil, jsou vlastně velice velké skupiny lidí. Tak na to bych se ptala. Potom u té strategie komunikace. Prostě pro úspěch je ta komunikace zásadní. Mě zajímá, zda třeba chystáte překlady relevantních studií, jejich shrnutí, odborných shrnutí. Lidé si budou jistě dohledávat řadu informací. Je to tak v pořádku.

Já bych si přála, abyste co nejvíce relevantních informací nabídli. Stejně tak si myslím, že se dá inspirovat třeba Dánskem, kde je vlastně vysoká míra té compliance, té podpory ze strany veřejnosti, protože velice dobře vysvětlují a komunikují. A to i třeba u ostatní vakcinace. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP