(16.40 hodin)

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, paní poslankyně, jenom krátce. Dokončuje se implementace toho systému, který bude zajišťovat i zvaní těchto pacientů tak, aby probíhalo pozvání těch, kteří patří do těch daných skupin. Ono totiž i uvnitř těch prioritních skupin se ještě nadále musí prioritizovat právě proto, že ty vakcíny nepřijdou naráz, ale že budou chodit postupně, a týká se to potom i dalších lidí v rámci integrovaného záchranného systému, armády, kritické infrastruktury.

K těm informacím. Například jedna z prvních, která tedy je, a je to zase řešeno na celoevropské úrovni, jakmile sem přijde vakcína Pfizer, tak bude spuštěn web, který je připraven, ale který nemůže být spuštěn dříve, než bude ta vakcína zaregistrována, přeložený do sedmadvaceti evropských jazyků. Bude informovat jak o té vakcíně, tak o způsobu vakcinace. Toto je jeden z požadavků na toho výrobce, který on musí splnit, podobně tomu bude i u těch dalších. My samozřejmě toto budeme monitorovat a doplňovat.

Máme k dispozici podle mého soudu docela zajímavou a úspěšnou britskou kampaň, která je přeložena do českého jazyka a která se používá při přípravě té české kampaně, která v tom velkém státním gardu začne od začátku příštího roku. Na našich stránkách vidíte, že bylo už tedy zveřejněno to řízení, nebo ten požadavek, takže to by mělo být dokončeno teď také před Vánoci. A je samozřejmé, že všechny informace, které budou k dispozici od těch výrobců, budou k dispozici i českým pacientům. Tam jenom upozorňuji na to, že výrobci si striktně hlídají to, aby jakékoliv informace nezveřejnili předtím, než je vakcína zaregistrována. Ono by to totiž nebylo zákonné. Takže to paradoxně omezuje dostupnost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Jan Čižinský vystoupí s interpelací na pana ministra zdravotnictví Jana Blatného, připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Vážený pane ministře, oslovuji vás ohledně lesních klubů, které se od března nacházejí ve velmi složité situaci. Na rozdíl od lesních mateřských škol, tedy v podstatě shodných zařízení pro předškolní děti, nemohou vykonávat svou činnost. Od ministerstva dostaly právní výklad, který vyvozuje zákaz jejich provozu ze zákazu shromažďování, přitom v praxi mezi provozem lesních mateřských škol a lesních klubů není v podstatě žádný rozdíl. Lesní kluby mohou bez problémů splňovat veškeré hygienické požadavky, které jsou kladeny na lesní mateřské školy. Jediný rozdíl je v právní formě. Provozovatelé, děti, ale hlavně rodiče doplácejí na čistě formální posouzení lesních klubů, které podle stanoviska ministerstva spadají pod spolkovou činnost, a není vůbec zohledněno, v čem tato činnost věcně spočívá.

Vím, že vás v této věci oslovila Asociace lesních mateřských škol otevřeným dopisem. Její zástupci vám navrhli řešení, které je podle mého názoru velmi rozumné, aby existující výjimka ze zákazu shromažďování více než šesti osob, která se vztahuje na školy a školská zařízení, byla doplněna výjimkou pro obdobná zařízení předškolního vzdělávání a péče o děti do šesti let. Bohužel usnesení vlády číslo 1334, kterým je toto opatření s platností od zítřka realizováno, uvedenou výjimku stále neobsahuje. Nic nového v tomto ohledu nepřinesla bohužel ani dnešní aktualizace schválená vládou.

Chci se vás proto zeptat, co vládě a vám brání vyřešit situaci lesních klubů stanovením navrhované výjimky a jestli vaše ministerstvo pracuje na nějaké jiné variantě řešení. Jde o dost velkou skupinu předškolních dětí. A předškolní výchovu není možné realizovat distančně, na tom se shodneme a na tom spočívají všechna nařízení. Proto je nutné nějaké řešení najít. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Také děkuji. Poprosím pana ministra o jeho odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, pane poslanče, lesní kluby mohou být v provozu v souladu s k danému dni platným usnesením vlády, pokud v nich nebude současně přítomno více osob, než je daný počet stanovený pro pobyt ve vnitřních prostorech pro hromadné akce, přičemž není rozhodující, zda děti pobývají na veřejně přístupném místě, nebo na soukromém pozemku, to je v prostoru lesního klubu. Přestože lesní kluby zajišťují péči o děti především ve venkovních prostorech, každý lesní klub musí mít vytvořeno i zázemí pro stravování a odpočinek a s ohledem na tuto skutečnost bylo přijato toto hodnoticí kritérium.

Problém je v tom, že lesní kluby na rozdíl od lesních mateřských škol zařazených do školského rejstříku, a to je tedy spíše oblast resortu Ministerstva školství než Ministerstva zdravotnictví, nejsou regulovány školským zákonem a nespadají pod výkon státního zdravotního dozoru orgánu ochrany veřejného zdraví. To je ta právnická překážka. Přestože lesní kluby, a to máte úplnou pravdu, zajišťují obdobnou činnost jako lesní mateřské školy, které tam zařazeny jsou, nelze, a to je podstatné, s ohledem na zachování rovného přístupu k dalším podobným aktivitám, zařízením a podobně udělit lesním klubům výjimku. Jinými slovy, většinou se jedná o spolky, o zapsané spolky anebo podobné aktivity. A ve chvíli, kdy by byla udělena výjimka jim, potom by pochopitelně nebylo spravedlivé, kdyby nebyla udělena výjimka jiným srovnatelným právním subjektům. Jejich provoz se tedy řídí obecnými podmínkami stanovenými v aktuálně platném usnesení vlády pro hromadné akce ve vnitřních prostorech bez ohledu na to, jestli zajišťují, nebo nezajišťují výuku, právě proto, že nejsou v tom školském rejstříku.

V této situaci ale podotýkám, že vnímám tu vaši opakovanou informaci a samozřejmě já sám dostávám řady e-mailů od lidí, kteří se o děti takto starají, a jednoznačně to vnímám jako aktivitu velmi bohulibou a správnou, a proto jsem požádal odbornou skupinu epidemiologů, aby zkusila najít nějaký způsob, jakým toto vyřešit, a se závěry budou zástupci lesních klubů a veřejnosti seznámeni. Já zatím ten jejich závěr ještě nemám, proto ho nemáte ani vy, ale snažím se najít řešení a vnímám, že tato otázka zatím řešena reálně dobře není, je řešena jenom správně formálně, a tam je bohužel ten rozdíl oproti těm mateřským školám, o kterých jsem mluvil.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Takhle, určitě se shodneme, že co se týče epidemiologického hlediska, tak vlastně mateřské školy jsou na tom, v uvozovkách, hůře než ty lesní kluby nebo lesní mateřské školy. Přece jenom ty lesní kluby, lesní mateřské školy se pohybují více venku, respektive snaží se pohybovat vůbec venku. Takže co se týče epidemiologického hlediska, tak se skutečně domnívám, že to není vyvážené. Ale velmi by mě vlastně zajímalo, které jsou ty srovnatelné subjekty, které by mohly být diskriminovány, protože upřímně řečeno mě vlastně žádné nenapadají kromě nějakých třeba odpoledních aktivit, ale to lze přece v tom nařízení zmínit, že se jedná jenom o ty, kam rodiče dávají celodenně své děti k péči, aby mohli pracovat. Takže jestli jsou nějaké jiné subjekty srovnatelné, tak poprosím o jejich zmínění tady.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji moc. Vy, pane poslanče, uvažujete logicky velmi správně. Já tomu úplně rozumím. Ani jeden z nás není právník pravděpodobně, nebo nevím, jestli vy jste právník, já ne. A já jenom musím konstatovat, že ten problém je opravdu formální a právní. Ve chvíli, kdy povolím jednomu zapsanému spolku činnost - protože já nemohu do toho nařízení vlády dát, že něco, kde dávají lidé nebo rodiče děti do péče někoho jiného, já musím postupovat tak, abych to právně, anebo aspoň takto mě informuje můj právní odbor - musím to definovat jako nějaký subjekt a ten subjekt je stejný, ať už se jedná o spolek, který poskytuje ten lesní klub, anebo o spolek, který poskytuje naprosto jinou, daleko méně podstatnou a třeba i epidemiologicky jinak závažnou aktivitu. Takže to je ten pravý důvod, který zatím k tomu vede. A já s vámi souhlasím a snažíme se najít způsob, jakým tuto legální bariéru obejít.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí vystoupí pan poslanec Vít Kaňkovský na pana ministra zemědělství Miroslava Tomana, připraví se pan poslanec Jakub Janda. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP