(16.50 hodin)

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne. Vážený nepřítomný pane ministře, kůrovcová kalamita je pro českou přírodu podobným strašákem, jako je pro české občany onemocnění COVID-19. Neexistuje na ni lék. A všichni víme, jakým závratným tempem mizí naše smrkové porosty, musím říci nejenom smrkové porosty, se všemi důsledky, které to má pro naši krajinu, na celý ekosystém a také na vlastníky lesů. Kromě toho přibývají ale další negativní následky kůrovcové kalamity, a to je už v tuto chvíli velmi katastrofický stav silnic nižších a středních tříd, ale také lesních cest, to znamená ať už nezpevněných, nebo zpevněných komunikací uvnitř lesních porostů.

A sem směřuje můj dotaz. Tak jak mohu říci ze svého rodného kraje, Kraje Vysočina, který je kůrovcovou kalamitou asi zasažen úplně nejvíc, nebo patří k těm nejvíce zasaženým krajům, tak u řady vlastníků pozemků je už dneska problém se na lesní pozemek dostat, protože ty vnitrolesní komunikace jsou ve velmi, velmi ubohém stavu a ti vlastníci někdy mají velký problém s tím, jakým způsobem zrekultivovat lesní cesty, protože ne vždycky lesní cesty patří jim. Takže se chci zeptat, zda Ministerstvo zemědělství vnímá tento problém a zda je připraveno těm tisícům hlavně těch malých a středních vlastníků v tomto směru pomoci. To znamená, jestli chystá nějaký dotační titul, jakým způsobem zlepšit stav lesních cest. Protože pokud chceme obnovit lesní pozemky, tak je potřeba, aby se k nim vlastníci také dostali. Takže budu rád za písemnou odpověď na svůj dotaz. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Ano, na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně.

Pan poslanec Jakub Janda vystoupí s interpelací na pana ministra Karla Havlíčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo. Vážený nepřítomný pane ministře, kroky vlády v posledních dnech zásadním způsobem ovlivňují zimní lyžařskou sezónu. Ve třetím stupni se lyžovat nemohlo, ve čtvrtém už ano. Lyžaři ale nebudou moci na horách přespat, protože nejdříve vláda hotely a restaurace otevřela, ale sebrala jim klientelu, protože zavřela lanovky a vleky. Teď lanovky a vleky spustila, ale hotely a restaurace naopak zase zavřela. Zimní sezóna však trvá jen tři měsíce a přes Vánoce jsou největší tržby, a je opět zavřeno. Většina zařízení už stejně neotevře, protože nemá šanci se nadechnout. To jsou ztráty, které už nikdy nelze nahradit kompenzacemi a které se dle propočtů přibližují 20 miliardám.

Otázkou je, proč vláda takto jedná, když neexistuje relevantní důkaz o tom, že by se nějak masivně šířila nákaza v hotelech. Takový zákaz je úplně zbytečný, protože návštěvníci hor se stejně ubytují v pronajatých chatách. Dochází ke kuriózním situacím. Například v Harrachově, kde se na můstcích nemůže skákat, ale zároveň se vedle nich lyžuje. Není jasné, zda mohou probíhat školní lyžařské kurzy, protože děti musí někde přespat. Nevíme, zda se mohou ubytovat sportovní reprezentační družstva, nebo zda mohou využívat oddílové chaty.

Ptám se vás proto: Proč znovu uzavíráte provoz ubytovacích zařízení? A kdy v tomto chaosu specifikujete přesné podmínky provozu? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně v souladu s jednacím řádem.

Dalším v pořadí je pan poslanec Martin Jiránek s interpelací na pana ministra zdravotnictví Jana Blatného. Připraví se pan poslanec Ondřej Profant. Prosím, máte slovo. (Chvíle čekání.)

 

Poslanec Martin Jiránek: Dobrý den, kolegyně, kolegové, omlouvám se za zdržení.

Pane ministře, dobrý den. Věřím, že si všichni uvědomujeme, že očkování proti covidu je důležité jak pro návrat do normálnějšího stavu, tak zároveň jde o velmi citlivou věc z pohledu potřebné důvěry veřejnosti. Včera jste v médiích sdělil, že lidé si nebudou moci vybrat, jakou vakcínu dostanou. Jak jsem pochopil, tak omezení volby je primárně z logistických důvodů. Dokážu pochopit, že každý praktický doktor bude mít jen těžko všech pět druhů vakcíny. Na druhou stranu už nyní sleduji lidi na sociálních sítích, kteří si vybírají tu či onu vakcínu, protože studují její složení, způsob vývoje či statistiky z testování. A může se stát, že jedna nebo více vakcín bude veřejností preferována. A stejně tak se může stát, že třeba jedno virální video může naopak silně poškodit jméno jedné z nich. Pak mohou nastat situace, že se někteří lidé budou registrovat na očkování a na očkování jim nenabídnou jimi preferovanou vakcínu a oni se očkovat nenechají. Nebo budou i regiony, které budou mít díky rozdílným vakcínám rozdílnou proočkovanost.

Chápu, že je to logisticky obtížné, proto mou dnešní interpelaci berte víc jako konstruktivní apelaci, abyste na to mysleli v přípravě strategie očkování a speciálně při komunikaci důvodů, proč a jak by se lidé měli očkovat. Bude to hodně citlivé a bylo by vhodné těmto možným rizikům raději předcházet než na ně v časovém presu reagovat. Děkuju moc.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o jeho odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Pane předsedající, dámy a pánové. Pane poslanče, děkuji. Já to vnímám velmi podobně. Je to samozřejmě nesmírně citlivé téma. A já jenom zopakuji, že v rámci té první části, která je teď už téměř jistá, víme, že vakcínou Pfizer budeme schopni obsloužit zhruba 13 tisíc pacientů denně. Jakmile budou potom i ostatní vakcíny, tak to bude přes 50 tisíc pacientů denně. Nicméně nejsme schopni - a to ne že my jako Česká republika, ale obecně celá Evropská unie a troufnu si říct, že celý svět - ovlivnit dodávky vakcín minimálně v prvním roce. A ten rok je samozřejmě kritický, zejména jeho první polovina. Takže to samo o sobě, aniž bychom to my nebo kdokoli jiný chtěl omezovat, povede k tomu, že nebude možné vyhovět všem těm přáním. Není to zlá vůle, není to snaha omezit zákonná práva lidí, ale je to dáno tím, že tyto vakcíny opravdu nebudou k dispozici všechny pro všechny. Já jsem třeba mluvil konkrétně o vakcíně Pfizer, tak předpokládáme, že chceme naočkovat zhruba 7 milionů lidí, ale v tom prvním roce dostaneme zhruba vakcíny pro 2 miliony lidí od této firmy. Kdyby teoreticky všichni chtěli vakcíny Pfizer, tak se na ně nedostane. A bude to tak i ve všech ostatních zemích. To není problém České republiky.

Právo toho člověka je, a tomu bude samozřejmě stoprocentně vyhověno, dostat veškeré informace o té vakcíně. Tam odkazuji jenom na to, že musíme počkat, až ji výrobce z legálních důvodů uvolní. A pochopitelně ve chvíli, kdy ten člověk přijde na očkovací místo, kde nebude vakcína, kterou on by požadoval, tak pochopitelně se může rozhodnout, že se nedá očkovat, a může se přihlásit na jiné očkovací místo, kde budou mít jím preferovanou vakcínu. Zatím ale výrobce neumí v žádné zemi zajistit, aby se nestalo, že ten člověk opravdu třeba nebude mít možnost si vybrat přesně tu vakcínu, kterou chce. Takže není to odpírání této možnosti, je to jenom z logistických a výrobních důvodů. Minimálně v tom začátku, kdy je potřeba zajistit celosvětově tuto dodávku, tak to omezení tam je. A samozřejmě v budoucnu toto pomine, ale my se teď bavíme o první polovině roku. A souhlasím s vámi, že je to potřeba komunikovat velmi citlivě. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem položit doplňující dotaz. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Jiránek: Velmi krátkou reakci, nebo spíš dotaz. Takže jestli to dobře chápu, tak v rámci portálu, přes který se lidé budou moci registrovat na očkování, tak bude i jasné, které místo má kterou vakcínu, aby si ten člověk mohl předem vybrat, tak já si radši odjedu 30 kilometrů dál pro tu, kterou já preferuji?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji. Určitě není problém, aby tato informace byla zavzata. A vždycky když se bude ten člověk objednávat, tak samozřejmě bude vědět naprosto přesně, kam se objednává, bude mít možnost i telefonického kontaktu s tím centrem, takže určitě lze spoléhat na to, že informaci o tom, kterou vakcínu dostanete v případě, že tuto informaci budete chtít mít, která vám bude nabídnuta, abych to řekl přesněji, tak k této informaci se bude moci každý člověk dostat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Ondřej Profant vystoupí s interpelací na paní ministryni Marii Benešovou. Připraví se paní poslankyně Karla Maříková. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP