(10.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Budeme tedy pokračovat v přerušené podrobné rozpravě. Připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. S přednostním právem jsem viděl, hlásil se pan předseda Jurečka. Pan poslanec Ferjenčík do podrobné rozpravy. Ale měl jsem zde přihlášeného pana poslance Pávka. Ptám se, zda to platí. Tak půjdete první. Tak prosím, s přednostním právem pan předseda Jurečka.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Pěkné dopoledne, vážený pane předsedo, pane ministře, dva členové vlády, kolegyně, kolegové. Já jenom na úvod chci tady říci, protože se tady čekalo na to, než se naplní kvorum, a vím, že někteří poslanci postávali v předsálí a čekali, jestli sem mají přijít, nebo nemají přijít. My jsme se jako klub KDU-ČSL rozhodovali naprosto jasně jako třeba i minulý týden, pokud tady jako poslanci ve Sněmovně jsme, tak tady máme být také přihlášeni. Takže my jsme nechtěli hrát tu hru na to kvorum a na to, jestli tady tuto schůzi odpískáme tím, že nebude dostatečné kvorum. Mně to přijde obzvláště nefér. Tak jak jsem to kritizoval minulý pátek, když se toto děje v situaci, kdy Sněmovna zasedá v polovičním počtu. Kdy gentlemanská dohoda řekne, jdeme do toho v polovičním počtu, ale jednací řád pamatuje na to kvorum jako by to bylo z počtu plného. Takže proto vysvětluji, proč my jsme nepodpořili tady tuto strategii.

Myslím si, že na půdě parlamentu mají především rozhodovat argumenty, diskuse a potom hlasování. A to, že tady tento zákon, pokud ho koalice protlačí, tak jsme ho připraveni po příštích volbách změnit, jsme tady deklarovali zcela jednoznačně. A přiznám se, po výrocích pana premiéra z posledních dnů jsem vlastně znejistěl, proč takovýto zákon teď koalice tak moc tlačí, když on říká, že ty věci chce stejně nechat na rozhodování příští vládě i z hlediska vypsání tendru, tak tomu už nerozumím vůbec, proč takové rétorice, kterou říká předseda vlády, se tady k tomuto tedy svolá mimořádná schůze. Takže tolik za objasnění. Výhrady, které jsme říkali dneska ráno na tiskovce minulý týden, z hlediska otázek především bezpečnosti, strategické geopolitické rozhodování i ty věci, které se týkají ekonomiky, garancí a možných negativních dopadů na zákazníka, to jsme tady taky popsali, to také platí. Takže tolik na vysvětlenou. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Přednostní právo pan předseda Farský jsem zaregistroval. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já k programu této mimořádné schůze a přímo k tomuto prvnímu bodu. Našlo se tady 48 poslanců, kteří se rozhodli své podpisy připojit ke svolání mimořádné schůze, což už pod sebe subsumuje, že prostě tahle schůze spěchá, musíme se proto sejít v poslanecký týden přesto, že od příštího úterý řádně jednáme, musíme na to spěchat. Ale od té chvíle, co předložili těchto 48 podpisů, se událo docela dost věcí.

Jedna je ta, že bylo zrušené jednání Bezpečnostní rady státu v pondělí, které se tomuto tisku a otázce Dukovan mělo věnovat. Bylo zrušeno. Z jakého důvodu? Nevím. Pan premiér se zároveň vyjádřil, že vlastně není kam spěchat, že stejně to výběrko tahle vláda vyhlašovat nebude. Takže z toho důvodu také není kam spěchat a svolávat mimořádnou schůzi a tlačit na tento bod takovou silou, když má zároveň v sobě schované to, že ovlivní budoucnost ČR bezpečnostně, energeticky, geopoliticky na příští desetiletí.

A třetí bod, který myslím, že je důležité zmínit, a který je potřeba vzít v potaz, je, zároveň tento víkend odlétá hradní letka ve složení pan Nejedlý, který sice na Hradě žádnou smlouvu nemá, vlastně tam ani nepracuje, ale zároveň má diplomatický pas a s tímto diplomatickým pasem letí do Moskvy. Bere si s sebou pana Mynáře a někoho třetího, o kom vlastně pořád nevíme, kdo to je. Když se k tomu má vyjádřit zástupce vlády, tak říká, že o té cestě vůbec nic neví a že neví ani, co je jejím obsahem. Jediné, co jsme se dozvěděli od těchto rychlíků, kteří vyrážejí na víkend do Moskvy, tak že se to vůbec nebude týkat tohoto tisku. Nebude se to vůbec týkat Dukovan. Čeho se to bude týkat, to už nám ale neřeknou. Spěchá to, neodkladná záležitost. Ve chvíli, kdy premiér říká, že vlastně není potřeba spěchat, ve chvíli, kdy se ruší jednání Bezpečnostní rady státu, vylétají bez mandátu lidi, kteří nemají právo dělat zahraniční politiku. Bez mandátu vlády, bez informací vládě, vylétají do Moskvy něco dojednávat.

Já v tomhle bych se chtěl zeptat zástupců vlády, ideálně samozřejmě pana ministra zahraničních věcí, s jakým mandátem tam letí. Co tam mají dohodnout? Je to cesta placená z veřejných rozpočtů. Sice letí soukromým letadlem, ale to letadlo musí někdo zaplatit, stejně jako výdaje. A bude to platit Kancelář prezidenta republiky. A jestli jsou informováni a pro jednání, co je tématem této cesty a jaký vliv to může mít na tento zákon. To je pro mě docela zásadní informace a rád bych od členů vlády slyšel odůvodnění, proč to tak je.

Zároveň vzhledem k tomu, na jaká dlouhá desetiletí budeme ovlivňovat budoucnost ČR, přijde mně hodně nešťastné, abychom před projednáním v Bezpečnostní radě státu tento zákon tlačili nějakým způsobem dál. A tak dávám návrh na přerušení projednávání tohoto zákona do doby projednání v Bezpečnostní radě státu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Zazněl procedurální návrh, o kterém dám bezprostředně hlasovat. Přivolal jsem vaše kolegy, které jsem předtím vypudil, aby diskutovali v předsálí. A pro nově příchozí opakuji, že padl návrh na přerušení tohoto bodu.

Tak já si myslím, že počet poslanců v sále je stabilní, dostatečný. (Obrací se k poslanci Farskému.) Takže přerušení do projednání tohoto bodu na Bezpečnostní radou státu? Je otázka, jestli se Bezpečnostní rada státu chce zrovna tímto zákonem zabývat. Pane poslanče.

 

Poslanec Jan Farský: Návrh skutečně zní, abychom tento bod přerušili do projednání v Bezpečnostní radě státu, která se k tomuto bodu měla scházet v pondělí, a to jednání bylo zrušeno. Není to nic, co by nebylo v plánu. A myslím si, že z hlediska toho, že tento zákon má ovlivnit budoucnost ČR na desítky let, tak je dobré, aby tam, kde se scházejí všechny utajované skutečnosti, všechny informace, které jsou potřeba, aby se tento orgán, který k tomu je zřízen, k tomu vyjádřil. Proto navrhuji, abychom - kdyby v pondělí se BRS sešla, Bezpečnostní rada státu, tak bych tento důvod neměl, ale nesešla se, tak dávám tento návrh. Ať se nejdříve sejde Bezpečnostní rada státu k tomuto tisku a pak ať pokračuje projednávání ve Sněmovně. Do té doby vás žádám o hlasování o přerušení. Do té doby.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Je to hlasovatelný návrh. Do projednání tohoto tisku respektive tohoto vládního návrhu zákona bude přerušen tento bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení? Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno je 97, pro 32, proti 7, návrh nebyl přijat.

 

Budeme pokračovat. Přednostní právo pan předseda Jurečka.

 

Poslanec Marian Jurečka: Já bych chtěl poprosit kolegyně, kolegy, kdyby někdo z poslanců, kteří se zdrželi u tohoto hlasování, u tohoto návrhu, který si myslím, že má logiku, případně byli proti, jestli by mohli přijít a vysvětlit důvody k tomu hlasování. Myslím si, že je fér, aby poslanec uměl obhájit, proč tak hlasoval. Protože tyto věci sledují lidé, sleduje to veřejnost. A to, že předseda nějakého klubu ukáže tak anebo ukáže tak, tak přece to není to, podle čeho se má rozhodovat poslanec podle Ústavy, podle kterého také toho mandátu tady jsme. Takže jestli máte někdo tu odvahu z vás, kteří jste se zdrželi nebo jste byli proti, sem přijít a říct ty důvody. Děkuji moc. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP