(14.10 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ještě jednou připomínám, že opravdu začala schůze Poslanecké sněmovny. Máte-li co k vyřizování, běžte do předsálí. Myslím si, že to nebyl zas tak nedůležitý bod navržený k pořadu jednání, takže si zaslouží důstojnou atmosféru. S přednostním právem k pořadu schůze nyní pan předseda Chvojka. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Já jsem se snažil o to, aby tento můj návrh byl schválen už na grémiu. Bohužel se tak nestalo, tak musím tady. My bychom si hrozně přáli jako ČSSD, je to naše velká programová priorita, dostat tisk 952, zkráceně řečeno návrh zákona o dostupném řešení - chceme řešit problém, který je s výstavbou nových bytů. Chceme řešit to, že obec dneska nemá moc prostředků, ať už právních, či jiných, na to, aby se stavěly byty pro lidi, kteří na to bohužel dneska nemají.

Tudíž chceme prosím posunout tento tisk 952 výše, než nyní bohužel je. Navrhovali bychom to, aby se tento tisk posunul za zákon, tak jak je schválen z grémia, tisk 780, MMR, podpora regionálního rozvoje. To znamená v blocích prvních čtení za tisk 780, podpora regionálního rozvoje. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Rakušan.

 

Poslanec Vít Rakušan: Pane předsedo, děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Trochu mě mrzí, že tady není pan ministr Blatný, což mi technicky komplikuje můj návrh, který chci přednést.

My se tady často setkáváme nad diskuzí o celé koronasituaci okolo nás jenom ve chvíli, kdy již diskutujeme o nouzovém stavu. To je ta situace, kdy dáváme dohromady všechno to, co se děje, očkovací strategii, kdy dáváme dohromady kompenzace, kdy dáváme dohromady novou krizovou legislativu. Ta diskuze je vždycky nestrukturovaná, ta diskuze je dlouhá. Já bych chtěl požádat o jednu věc. Máme několik aktuálních věcí - já je za chvilku upřesním - ke kterým by se pan ministr Blatný měl vyjádřit i ve chvíli, kdy není zrovna diskuze o nouzovém stavu. Já si dokonce myslím, že Sněmovna by pravidelně při každém svém zasedání měla dostávat informace ministra zdravotnictví o aktuálním vývoji covidové pandemie, o aktuálním vývoji očkování v České republice. Protože pokud si to zase schováte jenom na to datum, kdy přijdete do Poslanecké sněmovny a budete nás prosit o prodloužení nouzového stavu, tak je to prostě málo. To není dostatečná komunikace.

Za prvé bychom chtěli určitě slyšet, proč pan ministr Blatný hovoří o tom, že očkování v České republice už stálo 25 miliard. Nám se nepovedlo dopočítat jiné sumy než 16 miliard při započítávání všech PCR testů, kde se to číslo vzalo. Zná to číslo zdravotní výbor? Řekl ho pan ministr někde jinde než do médií? Mohl by nám vysvětlit ten rozdíl 9 miliard korun, který zatím v nákladech na testování vidíme my při prosté matematice, a údajem, o kterém hovořil pan ministr?

Za druhé, pan ministr Blatný tvrdí, že na covid zemře jen 30 % lidí, kteří jsou ve statistikách vedeni jako ti, co zemřeli na covid. Ten výrok by měl vysvětlit. Anebo tím nahrává jenom všem těm, kteří v této době popírají to, že je okolo nás objektivní nebezpečí? Nenahrává tímto výrokem právě všem těm, kteří popírají, že ta pandemie je věc reálná? Není to ministr zdravotnictví, kdo těmito slovy velmi ztěžuje práci lékařů v nemocnicích, když opět snižuje motivaci lidí na tom, aby uposlechli a řídili se všemi doporučeními, která tady okolo nás jsou?

Za třetí, stav očkování. Jsme svědky nehorázného závodu v očkování mezi jednotlivými kraji. Stále neznáme jasná kritéria, proč ten který kraj dostal takové množství vakcíny, stále neznáme, zda v očkovací strategii je myšleno na to, že skutečná imunita se získá až po druhé vakcíně. O čemž jistě ví pan premiér, ten už se druhou vakcínou očkovat nechal. Ale bylo by dobré, aby vláda představila - (Silný hluk v sále.) Můžu poprosit?

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Můžete. Mně přijde ten hluk taky naprosto nemístný. Pan poslanec vás zatím dokázal překřičet. Ale prosím vás, umožněte mu důstojné vystoupení. Jestliže je něco, co potřebujete probrat, běžte ven. Děkuji.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji vám, pane předsedo. Tedy za třetí stav očkování, stav toho, jak se zachází s nespotřebovanými vakcínami, stav s plánem další strategie. Kdo bude informovat seniory starší osmdesáti let? Údajně to mají být praktičtí lékaři. No, to je věc zcela nemožná. Musí to být někdo jiný a musí samozřejmě dávat informaci těm lidem, že oni už mají být těmi, kdo se má registrovat.

Za další bychom chtěli slyšet personální kotrmelce - a vysvětlit je - na Ministerstvu zdravotnictví. Odcházejí důležití lidé, odchází Alexi Šedo, máme tady rezignaci pana Blahuty a myslím si, že by pan ministr a my jako poslanci jsme si zasloužili informaci, zda je Ministerstvo zdravotnictví stále v tom stavu, že je schopno připravovat všechny danosti očkovací strategie.

Tedy mi dovolte, pane předsedo, abych zařadil - a myslel jsem jako první bod dnes, počítal jsem s přítomností pana ministra Blatného - žádost o zařazení bodu Informace vlády o aktuální situaci pandemie COVID-19 a stavu očkování. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Další s přednostním právem, paní předsedkyně Pekarová Adamová.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Vážené dámy, vážení pánové, chtěla bych vás požádat o předřazení jednoho bodu, který velmi úzce souvisí s bodem, který už by se dnes měl dostat v rámci prvního čtení na řadu. Jedná se totiž o energetický zákon, který je tady pod sněmovním tiskem 799. Ráda bych, protože i my jsme předložili energetický zákon, který má řešit problematiku takzvaných energošmejdů, aby tyto tisky byly projednány souběžně. Abychom, jak bývá zvykem, když tady řešíme jednu stejnou problematiku dvěma novelami, sloučili rozpravu. Myslím, že by to bylo žádoucí vzhledem k tomu, že každý ten návrh, byť řeší podobné věci, je řeší malinko jinak.

Proto vás tedy žádám o to, abychom sněmovní tisk číslo 704, což je v současném programu bod číslo 219, zařadili před projednání sněmovního tisku 799, bod 43. Rovnou potom určitě požádáme i o sloučení rozpravy k oběma těmto tiskům. Není to tedy snaha zdržet projednání této důležité novely. My vnímáme stejně jako vláda, že je to problematika velmi závažná. Naopak, protože vláda slibovala její řešení a trvalo to, nebyla schopna předložit tu novelu dříve, tak jsme k té iniciativě přistoupili i my sami. A myslím, že je rozumné projednat ty body souběžně, protože spolu takto úzce souvisejí.

Takže ještě jednou poprosím do toho zařazeného programu tento tisk 704 takto předřadit. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Jenom technická připomínka. Během chvilky budete všichni odhlášeni. Je to opět reakce na rezignaci pana poslance Hniličky a registraci nového poslance, nebo úpravu systému, než složí slib. Potom vás poprosím, abyste se znovu přihlásili.

To je z přednostních práv pro tuto chvíli vše. Nikoho dalšího nevidím. Jako první se k pořadu schůze písemně přihlásil pan poslanec Václav Klaus.

 

Poslanec Václav Klaus: Dámy a pánové, dobrý den. Já si také dovolím zmínit několik bodů. Jeden bude až v pátek. Jak jste asi zaznamenali, polská vláda také přistoupila k tomu, že chce chránit své občany před cenzurou velkých světových sítí. My jsme tady zákon podobného typu předložili již před dvěma lety se skupinou poslanců. Ale jsem domluven s panem poslancem Nacherem, že se to načte v pátek ráno na variabilní týden. Takže tím vás teď nebudu zatěžovati. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP